XXXIV sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXXIV SESJI RADY MIASTA GDYNI

25 września 2013 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

4.1  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, zobacz projekt,

4.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033, zobacz projekt,

4.3  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni ws. Budżetu Obywatelskiego”, zobacz projekt,

4.4  udziału w konkursie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) – KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013. zobacz projekt,

4.5  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A.Dickmana, Płk. S.Dąbka i Zielonej, zobacz projekt,

4.6  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej, zobacz projekt,

4.7  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”, zobacz projekt,

4.8  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, zobacz projekt,

4.9  oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zacisznej 2A, zobacz projekt,

4.10                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Śliskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.11                     wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Uranowej 24, zobacz projekt,

4.12                     wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 10-12, zobacz projekt,

4.13                     zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, zobacz projekt,

4.14                     przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni na temat budżetu Miasta Gdyni na lata 2015-2020zobacz projekt,

4.15                     zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty, zobacz projekt,

4.16                     przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni”. zobacz projekt,

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XXXIV sesji Rady Miasta Gdyni

25 września 2013 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

 

1.     zmiany Uchwały Nr XXXII/677/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do selektywne gromadzenie odpadów, zobacz projekt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.09.2013
Data udostępnienia informacji: 12.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2013 11:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.09.2013 10:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2013 15:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2013 14:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2013 09:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2013 09:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska