XXXIII sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXXIII SESJI RADY MIASTA GDYNI

28 sierpnia 2013 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

4.1  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, zobacz projekt,

4.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033, zobacz projekt,

4.3  zaciągnięcia pożyczki ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA na realizację zadania pn. „Gdyńska Szkola Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę”, zobacz projekt,

4.4  o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i trybu składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zobacz projekt,

4.5  wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez BU, dotyczącego uchwały nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, zobacz projekt,

4.6  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego, zobacz projekt,

4.7  ustanowienia Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Gdyni (ZIPROM), zobacz projekt,

4.8  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Sport evolution” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO, zobacz projekt,

4.9  ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Chwarzno w Gdyni, zobacz projekt,

4.10                     ustalenia przebiegu dróg publicznych: ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego i ulicy Wojewody Wachowiaka w Gdyni, zobacz projekt,

4.11                     zaliczenia ul. Borowikowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu, zobacz projekt,

4.12                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Jałowcowej, zobacz projekt,

4.13                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek położonych w Gdyni przy ul. Chromowej, zobacz projekt,

4.14                     wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.15                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Snycerskiej 13, zobacz projekt,

4.16                     wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat części gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.17                     zbycia środka trwałego – karetek pogotowia, zobacz projekt,

4.18                     wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16, zobacz projekt,

4.19                     wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 3 Maja 28, zobacz projekt,

4.20                     zmiany nazwy ulicy w Gdyni (Czesława Niemena), zobacz projektzobacz załącznik,

4.21                     nadania nazwy skwerowi w Gdyni (skwer Ireny Kwiatkowskiej), zobacz projektzobacz załącznik,

4.22                     nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł Żołnierzy Wyklętych), zobacz projektzobacz załącznik,

4.23                     nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł im. Antoniego Jasińskiego), zobacz projektzobacz załącznik,

4.24                     zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty (projekt klubu PO), zobacz projekt

4.25                     ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy rodzin wielodzietnych), zobacz projekt

4.26                     ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy emerytów), zobacz projekt,

4.27                     zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty (projekt obywatelski – podpisy do wglądu w BRM), zobacz projekt, 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chylonia.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad.

 

 Aneks do porządku obrad

XXXIII sesji Rady Miasta Gdyni

28 sierpnia 2013 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.     zaliczenia ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu, zobacz projekt

2.     zaliczenia nowo wybudowanej ulicy w Gdyni, oznaczonej w mpzp nr 1603 jako 27 KD-L ½, do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu, zobacz projekt

3.     zaliczenia ul. Parkowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu, zobacz projekt

4.     wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna”, zobacz projekt

 

 PROTOKÓŁ NR 33/13

XXXIII SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 28 sierpnia 2013 r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013,

4.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033,

4.3  zaciągnięcia pożyczki ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA na realizację zadania pn. „Gdyńska Szkola Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę”,

4.4  o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i trybu składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

4.5  wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez BU, dotyczącego uchwały nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni,

4.6  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego,

4.7  ustanowienia Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Gdyni (ZIPROM),

4.8  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Sport evolution” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO

4.9  ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Chwarzno w Gdyni,

4.10                     ustalenia przebiegu dróg publicznych: ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego i ulicy Wojewody Wachowiaka w Gdyni,

4.11                     zaliczenia ul. Borowikowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,

4.12                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Jałowcowej,

4.13                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek położonych w Gdyni przy ul. Chromowej,

4.14                     wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni,

4.15                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Snycerskiej 13,

4.16                     wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat części gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni,

4.17                     zbycia środka trwałego – karetek pogotowia,

4.18                     wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16,

4.19                     wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 3 Maja 28,

4.20                     zmiany nazwy ulicy w Gdyni (Czesława Niemena),

4.21                     nadania nazwy skwerowi w Gdyni (skwer Ireny Kwiatkowskiej),

4.22                     nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł Żołnierzy Wyklętych),

4.23                     nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł im. Antoniego Jasińskiego),

4.24                     zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty (projekt klubu PO),

4.25                     ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy rodzin wielodzietnych),

4.26                     ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy emerytów),

4.27                     zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty (projekt obywatelski – podpisy do wglądu w BRM);

4.28                     współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Miasta Gdańska w zakresie wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego strategii mobilności dla obszaru metropolitarnego;

4.29                   zaliczenia ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,

4.30                   zaliczenia nowo wybudowanej ulicy w Gdyni, oznaczonej w mpzp nr 1603 jako 27 KD-L ½, do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,

4.31zaliczenia ul. Parkowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,

4.32 wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna”.

 

 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chylonia.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                       Wolne wnioski.

11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                       Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący Prezydium, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

 

Do przedłożonego porządku obrad i aneksu do porządku  nie zgłoszono wniosków.

Przyp. prot.: w trakcie realizacji porządku obrad (patrz pkt 4.3. niniejszego protokołu) wniosek formalny dot. wniesienia do porządku jeszcze jednego projektu uchwały zgłosił Wiceprezydent M. Stępa. Tym samym do porządku wpisano pkt 4.28 (tytuł projektu jak w porządku stanowiącym część niniejszego protokołu).

 

Ad 3.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 32. sesji za przyjęty.

 

Ad 4.1.

 

Proponowane do uchwalenia zmiany w budżecie na rok 2013 omówił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

 

Wszystkie komisje RMG zaopiniowały projekt pozytywnie.

 

DEBATA:

 

Marcin Horała- jeden z punktów nowelizacji w zakresie wydatków związany jest z budową nowej siedziby dla Gdyńskiej Szkoły Filmowej i towarzyszącymi temu inwestycjami. Inwestycja ta budzi wątpliwości w aspekcie kosztów (ponad 30 mln. zł.). Dla porównania: w porządku obrad są projekty dotyczące gospodarki śmieciowej i tu roczny koszt to koszt realizacji wspomnianej inwestycji. Na pewno więc warto się nad tym zastanowić. Decyzja jaką w związku z tym podejmiemy w punkcie 4.3. (zaciągnięcia pożyczki – pełny tytuł jak w porządku obrad) pociągnie za sobą określone skutki finansowe. Na posiedzeniach komisji nie udało  nam  się uzyskać odpowiedzi, czy utworzenie centrum i przeniesienie tam innych instytucji skutkować może dalszym zwiększeniem kosztów. Ta wiedza jest dosyć szczątkowa. Z odpowiedzi na moją interpelację dowiedziałem się, że dotując 10. osobom studia na kierunku reżyserskim Miasto ponosi roczny koszt rzędu 1 mln. zł. Można się zastanawiać, czy zafundowanie tak ekskluzywnej i drogiej edukacji dziesięciu osobom powinno być priorytetem, zważywszy na panujący obecnie kryzys.

Mamy więc do czynienia z dużym kosztem, nie do końca znanym i – w naszym odczuciu – nie do końca uzasadnionym, dlatego radni PiS  wstrzymają się od głosu.

 

W imieniu klubu radnych PO wystąpił r. Bogdan Krzyżankowski zastrzegając, że stanowisko jakie przedstawi będzie jednocześnie stanowiskiem w sprawie punktu 4.3.: - Pan radny Horała nie zwrócił uwagi w swoim wystąpieniu, że to przedsięwzięcie (pkt VI, podpkt 1 uzasadnienia projektu – stanowi zał.) zawiera w sobie trzy różne działania, które różnie oceniamy. Ubolewamy, że musimy nad tym głosować całościowo.

Mieści się w nim zagospodarowanie placu Grunwaldzkiego i budowa parkingu. Plac na pewno powinniśmy zagospodarować, a parking jest jak najbardziej potrzebny. Ta część inwestycji jest, naszym zdaniem, wskazana do realizacji.

Mamy dylemat ze szkołą filmową, bo jest to sprawa kontrowersyjna, jednak uważamy, że projekt ten niesie ze sobą spory potencjał kulturotwórczy i promocyjny dla miasta, dlatego jesteśmy w stanie to zaakceptować.

Największy problem mamy z kolejką szynową na Kamienną Górę. Jest to niewielkie wzniesienie (52 m n.p.m.), a główną atrakcją Kamiennej Góry jest to, że można sobie posiedzieć i pospacerować wśród zieleni. Istniejące tam podejście może sforsować 80.-latek, dojazd też jest bardzo wygodny, z obszernym parkingiem. Pytanie więc, po co ta inwestycja? Czy Kamienna Góra jest aż taką atrakcją? Specjalnie udałem się na miejsce i zobaczyłem tam czubki drzew – nie ma żadnego widoku na morze. Poprowadzenie  kolejki za 6 mln. zł. w miejsce zupełnie niewyeksponowane nie jest uzasadnione. Pytanie, czy sama kolejka jest atrakcją? Mam wątpliwości, bo nawet jeśli będzie to najkrótsza w Europie kolejka, to i tak nie będzie to atrakcyjne. Atrakcje powinniśmy budować w oparciu o to, co mamy ciekawego. Dlaczego więc nie pomyśleć o kolejce linowej, która zaczynałaby się np. na placu Arki, okalałaby Kamienną Górę z widokiem na bulwar, morze albo zaczynałaby się koło Akwarium, przebiegała przez cały Skwer Kościuszki z widokiem na Marinę i żaglowce, a może powinna opinać Muzeum Emigracji? Jakoś zabrakło rozmachu, pomysłów. Zrobiliśmy coś przaśnego, co może mieć każde miasto, co można porównać z wieżyczką widokową w Infoboksie. Mamy wiele innych atrakcyjnych miejsc, np. Górę Donas, gdzie planowana jest nawet budowa wyciągu narciarskiego. Czemu nie wesprzeć starań Morskiego Instytutu Rybackiego w budowie rekinarium, bo samodzielna realizacja nie jest na miarę możliwości tej instytucji? Po raz kolejny robimy coś nie na miarę Gdyni.

Mamy więc problem jak głosować. Pan Prezydent ułatwiłby nam podjęcie decyzji, gdyby obiecał budowę na Kamiennej Górze platformy widokowej, o której mówił na posiedzeniu komisji Pan radny Miotke. Byłoby dalej przaśnie, ale przynajmniej sensownie.

 

Wiceprezydent Marek Stępa- śpieszę z pomocą. Wydaje się, że bardzo ważnym argumentem jest to, że punkt, na którym skupił się Pan radny jest w skali całego przedsięwzięcia marginesem. W założeniach widnieje 6 mln. zł., ale należy liczyć się z tym, że w przetargu ta cena może być zredukowana.

Parking pod placem: przypomnę, że jest to najbardziej oblegany obszar Śródmieścia Gdyni. Już dzisiaj jest tam bardzo trudno zaparkować.

Gdyńskie Centrum Filmowe: tu najbardziej znaną instytucją jest Gdyńska Szkoła Filmowa. Pieniądze nie są marnowane, bo studenci i absolwenci już odnoszą sukcesy na międzynarodowym forum. Pan radny Horała zna na pewno cytat, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Poza chlebem są potrzeby wyższej natury. Nie jest bez znaczenia dla promocji Miasta, że swoje pierwsze szlify filmowcy zdobywają w naszym mieście. Jest to po części odpowiedź dla Pana Horały, a po części poparcie dla tezy Pana doktora Krzyżankowskiego.

Kolejka szynowa: co do przaśności, to określenie to jest nieuczciwe, bo forma kolejki może być bardzo nowoczesna. Pan Krzyżankowski powiedział, że 80-latek nie ma kłopotów z wejściem na Kamienną Górę. Z pewnością 80-letni pacjenci Pana doktora takich kłopotów nie mają. Niestety niewielka część pacjentów ma szczęście być pod opieką Pana doktora. Mówię to bez ironii, bo moi teściowie są podopiecznymi Pana doktora i czują się znakomicie, choć nie na tyle, by wbiegać na Kamienną Górę. Są jednak inni 80-latkowie, ba – 70-latkowie i młodsi, którzy nie są podopiecznymi Pana doktora Krzyżankowskiego i dla których wejście na górę jest nieosiągalne, a właśnie dla nich jest to atrakcja – możliwość spacerowania wśród zieleni. Młodzi ludzie raczej rzadziej z tego miejsca korzystają. Oczywiście nie trzeba forsować schodów i można się tam dostać po pochylni, ale to zabiera znacznie więcej czasu. Twierdzę, że wjazd na Kamienną Górę prostym środkiem lokomocji jest praktycznym rozwiązaniem, które pomoże tak starszym osobom, jak i rodzicom małych dzieci. Dla nas byłoby to efektywniejsze wydawanie środków kierowanych na utrzymanie tego parku, bo większa byłaby liczba osób korzystających z niego.

Kwestia punktu widokowego: dzisiaj rzeczywiście drzewa zasłaniają widoki, co nie znaczy, że ma tak być zawsze. W tej chwili Ogrodnik Miasta, cieszący się już zaufaniem ponadpartyjnym, pracuje nad uporządkowaniem Kamiennej Góry i m. in. drzewa mają być przycięte. Można zakładać, że sam wjazd kolejką może być atrakcją. Powołam się na przykład z Wilna, gdzie różnica poziomów jest niewielka, a jednak ludzie tam jadą, zarówno z motywacji transportowych (tak będzie szybciej), jak i turystycznych. W Wilnie działa urok „z myszką”, a u nas atrakcją może być urok nowoczesności.

Mówiąc o Gdyńskim Centrum Filmowym wspomniałem o szkole filmowej, a zapomniałem powiedzieć o Pomorskiej Fundacji Filmowej, która od lat jest organizatorem festiwalu polskich filmów i wydaje się nam, że ta instytucja powinna mieć godną siedzibę, blisko teatru wydarzeń. Festiwal już od dawna nie jest areną tylko filmowych wydarzeń. Będzie tam ogólnodostępne kino studyjne, niezbędne dla edukacji przyszłego filmowca, ale nie tylko, bo będą to też filmy, których nie zobaczymy w multipleksie odpowiadającym gustom 12-latków z Harlemu. Będzie tam też restauracja, będą biura do wynajęcia. A więc z jednej strony będzie można tam zarabiać, a z drugiej strony będzie to też atrakcja dla mieszkańców (można będzie usiąść z nadzieją, że do sąsiedniego stolika przysiądzie Wajda czy co najmniej Zanussi).

Jest to dla Gdyni bardzo dobry projekt.

 

Andrzej Bień- w tym roku zostały już przycięte stoki Kamiennej Góry – dokonano wycinki wszystkich chwastów. Myślę, że z czasem widok z Kamiennej Góry będzie znacznie atrakcyjniejszy. To samo dotyczy przestrzeni, która jest widoczna z górnego tarasu. Była rozważana wieża widokowa. Już kilka lat temu ujęto w planie funkcję kolejki. Dostęp do Kamiennej Góry ulicami jest bardzo trudny. Gdyby wpuszczono tam więcej samochodów, zatkalibyśmy te ulice zupełnie. Jest tam parking, ale nie dla dużej liczby samochodów. Wieża też była w planie rozpatrywana, ale konserwator nie zgodził się na jej usytuowanie w tym miejscu, natomiast jest możliwość urządzenia na dachu Panoramy dodatkowej platformy, co jest oczywiście kwestią uzgodnień i nakładów. Mamy nadzieję, że wspólnie z Panią Ogrodnik uda się przekształcić i uporządkować zieleń na Kamiennej Górze. Pewnie będą też miały miejsce nowe nasadzenia. Sam proces będzie trwał wiele lat.

Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli zrealizować piękną wizję kolejki linowej. Koszt takiego przedsięwzięcia to kilkadziesiąt milionów zł.

 

M. Horała- oczywiście nie tylko chlebem człowiek żyje, a nawet nie tylko orzeszkami. W trakcie dyskusji Pan Dyrektor Zając stwierdził w swojej wypowiedzi, że koszt jest taki, bo osoby wykładające są tej miary, że nie będą pracować za orzeszki. Można się zastanawiać, czy te 10 osób nie powinny same współfinansować swojej edukacji. Teraz przenosimy ich do nowego budynku i tu zwracam uwagę, że konieczność przeniesienia tych instytucji zwiększy ich koszty, a to spowoduje dodatkowy wypływ środków z budżetu. Podejmiemy teraz decyzję o wydaniu 30 mln. zł. na budowę, ale jeszcze nie wiemy jakie będą te dodatkowe środki.  Za każdym razem kiedy chcemy wydać środki publiczne na coś innego niż na rozwiązanie palącego problemu czy zaspokojenie potrzeby życiowej, należy szczególnie głęboko i wnikliwie taką decyzję przeanalizować.

 

B. Bartoszewicz- cieszę się, że wszyscy zgadzamy się na parking.

Centrum filmowe: problem finansowania kultury w Polsce jest bardzo dużym problemem. Bardzo się cieszę, że w Gdyni inwestujemy w kulturę.

Dyskusję o kolejce już odbyliśmy w czasie debaty nad planem. Zwracam uwagę na duże znaczenie kolejki dla osób niepełnosprawnych. Kamienna Góra może stać się atrakcją także dla tych osób.

Padły tutaj słowa na temat wieży Infoboksu. Wiele osób na tej sali co do Infoboksu myliło się. Okazało się, że jest to duża atrakcja.

Padło, że robimy coś nie na miarę Gdyni. Więcej wiary.

 

M. Stępa- sprawa dokładania do budżetu przedsięwzięcia: celowo podkreślałem, że w siedzibie Centrum będą się mieściły przedsięwzięcia zdecydowanie komercyjne. Szkoła oczywiście nigdy nie będzie sama w sobie dochodowa i będzie dotowana albo ze środków publicznych albo ze środków mecenatu, którego kiedyś może się doczekamy. Trudno sobie wyobrazić wysokość czesnego, które pozwoliłoby na zarobienie, natomiast będą tam przedsięwzięcia generujące wpływy, a więc kino studyjne, czy gastronomia. Oczywiście bardzo trudne byłoby pokazanie dzisiaj proporcji kosztów i wpływów, bo nie budujemy jedynie generatora kosztów, ale także dochodów. Koszty i dochody będą uzależnione od tego, jak zręcznie będziemy tym sterowali.

Usiłowaliśmy wprowadzić do planu Kamiennej Góry zapis o budowie wieży, ale taki zapis został stanowczo odrzucony przez konserwatora. Zastąpiono to zapisem o platformie widokowej na budynku Panoramy.

 

Ireneusz Bekisz- jeśli wydajemy ok. 6 mln. zł. na kolejkę, to powinniśmy może dołożyć drugie tyle albo i więcej, żeby jeszcze bardziej to przedsięwzięcie uatrakcyjnić, np. poprzez kolejkę linową. Koszt, o którym mówił radny Bień, nie jest chyba do końca zgodny z prawdą.

Wracając do wydatków – żeby Gdynia rozwijała się, musimy inwestować, a żeby inwestować musimy wydawać pieniądze. Nie ma innej możliwości. Rolą Miasta nie jest realizowanie tylko takich inwestycji, które będą przynosić korzyści. Skorzystanie z możliwości zaciągnięcia kredytu na tak korzystnych warunkach (JESSICA – p.p.) jest jak najbardziej właściwe. Chciałbym tylko, aby zastanowiono się jeszcze nad kwestią tej kolejki. Tym niemniej wydaje mi się, że lepiej dołożyć kilka milionów. Ja nie porównywałbym tego z Wilnem, tylko z Barceloną, gdzie jest to duża atrakcja.

 

B. Krzyżankowski- ad vocem: nie upieram się przy wieży. Platforma jak najbardziej. Skoro to będzie połączone z wycinką drzew, to sądzę, że to się uda, a jeśli to będzie winda dla niepełnosprawnych, to może lepiej wziąć pieniądze od PFRON.

Do Pana Bartoszewicza: co jest na miarę Gdyni? Taras na Sea Towers byłby rzeczywiście na miarę Gdyni. Są opinie, że wieża w Infoboksie jest lepsza, bo mogą na nią wchodzić nawet tacy, którzy mają lęk wysokości.

 

T. Szemiot- zawsze interesuje mnie dynamika wydatków i dochodów bieżących i w tym kontekście w jakimś stopniu niepokoiło mnie to. Przyjąłem jednak założenie, że tworząc taki obiekt nie jest tak, że dzisiaj decydując o wydaniu 3 mln. zł. decydujemy też o skali wydatków bieżących.

 

Marcin Wołek- chciałbym jeszcze przywołać wątek demograficzny. W przypadku kolejki upieczemy dwie pieczenie, bo będzie to atrakcja, ale nie rozpatrywana osobno, a druga pieczeń to poprawa dostępności dla mieszkańców przede wszystkim. W roku 2008 udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Gdyni Śródmieście wynosił 34 %, Kamiennej Górze 33 %, a w całej Gdyni około 20 % i żebyśmy robili sporo, to w krótkim czasie tego trendu odwrócić się nie da. Windy przy pewnej konfiguracji terenu też zdają egzamin. Tak jest w Norwegii, w Hiszpanii czy w San Sebastian.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/689/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013 została podjęta: 24/0/2

 

Ad 4.2.

 

Prezentujący projekt, zgodnie z treścią załącznika, pan K. Szałucki stwierdził: - Nie zmienia się wskaźnik zadłużenia. Do druku wprowadzamy zmiany w postaci wpisania proponowanej przez nas, ale jeszcze nie uchwalonej, pożyczki JESSICA. Ta pożyczka nie zmieni charakterystyk budżetowych.

 

Opinie wszystkich komisji – pozytywne

 

UCHWAŁA NR XXXIII/690/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033 została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.3.

 

K. Szałucki- pożyczka jest przeznaczona dla samorządu i ma być przeznaczona na realizację różnego rodzaju inwestycji, a zaciągnięta zostanie na specjalnych warunkach zwrotu. W tym przypadku karencja będzie wynosić około 2. lat. Spłata zacznie się w 2016 roku, a skończy w roku 2033. Szacujemy, że będzie to kosztowało ok. 1,5 mln. zł. rocznie, co dla budżetu w tych czasach nie powinno być problemem. JESSICA będzie finansować 75 % nakładów. Jest to dla Miasta bardzo dogodna forma spłaty.

 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.

 

M. Horała- po raz drugi już porównano inwestycję (szkoła filmowa, parking, kolejka – p.p.) z Infoboksem. Obawiam się, że przedmiotowa inwestycja ma podobny charakter. I tu i tu mamy koszty i wątpliwą opłacalność. Jest  to spakowane z innymi sensownymi inwestycjami. Potem pewnie dorzucimy środki na wypromowanie tak, jak w przypadku Infoboksu i na koniec można będzie ogłosić sukces. Tak jak w przypadku Infoboksu mamy do czynienia z promocją narzędzia do promocji, tak przynajmniej w przypadku tej inwestycji zaletą jest to, że nie powstaje miejska spółka do zarządzania tym obiektem.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/691/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA na realizację zadania pn. „Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę” została podjęta: 23/2/0

 

Wiceprezydent M. Stępa zabrał głos w kwestii formalnej wnosząc o dopisanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Miasta Gdańska w zakresie wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego strategii mobilności dla obszaru metropolitalnego. – Dotyczy to możliwości skorzystania ze środków z programu operacyjnego „pomoc techniczna”, realizowanego we współdziałaniu z innymi gminami na obszarze metropolitalnym. Uchwała otworzy drogę Prezydentowi Gdyni do podpisania porozumienia z Prezydentem Gdańska. Tym samym wspólnie realizowane będą zadania z zakresu strategii rozwoju transportu publicznego. Chodzi o integrację transportu, rozwój inteligentnych procesów, tras rowerowych, itd. Jest możliwość uzyskania z programu do 3 milionów zł.

Tryb wniesienia projektu uzasadniam tym, że okazja pojawiła się niedawno, a terminy są pilne.

 

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.4.

Projekt przedstawił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński.

Projekt związany jest przygotowaniem i wygenerowaniem dokumentu elektronicznego.

Pozostałe informacje- p. zał.

 

UCHWAŁA NR XXXIII692/13 RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i trybu składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.5.

 

M. Stępa- dyskusja z Państwem U. toczyła się już w roku 2005, w czasie debat nad planem dla części Kamiennej Góry. Przyjęto wówczas rozwiązanie  polegające na poprowadzeniu przez teren Pani U. drogi wewnętrznej. Okazało się, że takiej drogi bez zgody właściciela terenu nie można wybudować. Pani U. kwestionowała też zajęcie części terenu na rozwiązanie komunikacyjne i poprzez skargę do sądu administracyjnego spowodowała zawieszenie funkcjonowania planu w odniesieniu do przedmiotowego fragmentu (patrz zał.).  Po zamknięciu procedury sądowej wykonano plan dotyczący tego tylko obszaru i wpisano do niego drogę jako drogę publiczną dojazdową. W ten sposób stworzyła się możliwość jej budowy. W roku 2010 Rada Miasta Gdyni podjęła stosowną uchwałę. Pani U. tą decyzję rady kwestionuje, do czego ma prawo. To prawo nie ma ograniczeń terminowych. Można takie zapisy kwestionować i po 7. latach od chwili uchwalenia planu (był taki przypadek). Nie można tej drogi zrealizować na sąsiedniej działce, bo na niej akurat znajduje się historyczny dwór. Argumentem Pani U. jest też to, że droga przebiegałaby zbyt blisko zabytkowego budynku. Ogół zabudowań obejmuje także garaż i droga przebiega w odległości 2 metrów od garażu, ale jest on dobudowany do zabytkowego obiektu objętego ochroną konserwatora, do którego jest zachowana odległość 5. metrów i to do linii rozgraniczającej, a nie linii jezdni i taka odległość jest na pewno bezpieczna.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/693/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez BU, dotyczącego uchwały nr XLVI/1080/10 RMG z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.6.

 

Ustalenia planu (prezentacja multimedialna) zostały omówione przez p. M. Stępę, zgodnie z załącznikiem.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/694/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.7

 

Wiceprezydent B. Stasiak- plan zrównoważonego rozwoju pozwoli aplikować o środki, a także pozwoli na realizację zadań obejmujących nie tylko podmioty publiczne, ale i niepubliczne. Projekt stanowi pewne skatalogowanie planów i problemów, nad którymi rada pracowała i je rozstrzygnęła. Do Miasta już się zwraca wiele podmiotów pytających, kiedy można będzie składać wnioski. Ten dokument nie posiada ładunku merytorycznego, ale jest niezbędny do dalszego procedowania.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Radny M Wołek zwrócił uwagę na błąd występujący w podpunkcie 3. punktu 1. paragrafu 2.  – „…Rada Miasta Gdańska…” (winno być: Rada Miasta Gdyni).

Radny stwierdził ponadto: - Kolejna perspektywa finansowa 2014-2020, w świetle opracowań unijnych i wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, będzie w większej mierze oparta na finansowaniu zwrotnym, stąd ZIPROM jest, moim zdaniem, jednym z najważniejszych projektów, które obecnie podejmujemy.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/695/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustanowienia Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Gdyni (ZIPROM) została podjęta: 21/0/1

 

Ad 4.8.

 

Projekt przedstawiła Wiceprzewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska informując, że projekt „Sport evolution” dotyczy wymiany informacji pomiędzy 10. miastami. Gmina Gdynia będzie zobowiązana do pokrycia 14 % kosztów (ok. 20 tys. zł.).

Pozostałe informacje jak w zał.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/696/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Sport evolution”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.9.

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

Jak zaznaczył p. Stasiak, przedmiotowy projekt, jak i kolejne, dotyczące przebiegu dróg publicznych, wynikają z konieczności ustalenia jednoznacznego prawa do dysponowania gruntami.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/967/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Chwarzno w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.10

Zgodnie z treścią załącznika przedstawiła radna Maja Wagner.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/698/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych: ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego i ulicy Wojewody Wachowiaka w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.11

Projekt omówił Wiceprezydent B. Stasiak.

Informacje jak w zał.

 

M. Horała- ten projekt cieszy mnie podwójnie, ponieważ jestem mieszkańcem ulicy Borowikowej. Przy okazji chcę zwrócić uwagę, że mamy też ulice, które nie są drogami publicznymi i należą do spółdzielni mieszkaniowych, ale korzystają z nich nie tylko mieszkańcy spółdzielni, czyli de facto pełnią rolę dróg publicznych. Powoduje to u mieszkańców poczucie niesprawiedliwości. Spółdzielnie zaczęły występować z roszczeniami do innych użytkowników dróg, co generuje konflikty. Dla mnie rozwiązaniem byłoby uzyskanie przez te drogi statusu dróg publicznych. Mówi się nieformalnie w spółdzielniach, że generalnie Miasto nie chce rozmawiać o wykupie terenów pod drogami, które nie są drogami publicznymi, z kolei jeden z Wojewodów uchylił uchwałę rady dotyczącą terenów, które nie należą do gminy.  Na razie tylko sygnalizuję problem, nad którym pewnie trzeba będzie się pochylić.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/699/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaliczenia ul. Borowikowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.12

Blok projektów dotyczących nieruchomości, tj. przedmiotowy i kolejne występujące do nr-u 4.16 włącznie, przedstawił, zgodnie z treścią załączników, Wiceprezydent B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/700/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej  w pasie ul. Jałowcowej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.13

 

UCHWAŁA NR XXXIII/701/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek położonych w Gdyni, przy ulicy Chromowej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.14

 

UCHWAŁA NR XXXIII/702/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.15

 

UCHWAŁA NR XXXIII/703/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Snycerskiej 13, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.16

 

UCHWAŁA NR XXXIII/704/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste  na okres 99 lat części gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.17

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/705/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zbycia środka trwałego – karetek pogotowia, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.18

B. Stasiak- wielkość Gdyni pod względem liczby mieszkańców lokuje nasze miasto w przedziale pozwalającym na funkcjonowanie jednego kasyna. Ostateczne decyzje podejmuje Minister (dot. także kolejnego drugu – 4.19).

 

UCHWAŁA NR XXXIII/706/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16, została podjęta: 19/2/1

 

Ad 4.19

 

UCHWAŁA NR XXXIII/707/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 3 Maja 28, została podjęta: 19/2/1

 

Ad 4.20

 

Prezentujący projekt w imieniu Komisji Statutowej, zgodnie z treścią załącznika, radny Jarosław Kłodziński poinformował o autopoprawkach:

- w paragr. 1. dopisanie numeru i daty zmienianej uchwały;

- wycofanie załącznika graficznego

 

UCHWAŁA NR XXXIII/708/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gdyni (Czesława Niemena), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.21

Uzasadnienie do projektu, przedstawione przez radnego J. Kłodzińskiego, stanowi załącznik.

Autopoprawki:

- dopisanie do podstawy prawnej punktu 1. art. 7.1. ustawy o samorządzie gminnym;

- zamieszczenie dokładnego opisu lokalizacji skweru w paragrafie 1

 

UCHWAŁA NR XXXIII/709/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy skwerowi Gdyni (skwer Ireny Kwiatkowskiej), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.22

Poza przedstawieniem obszernego uzasadnienia (stanowi załącznik) prezentująca projekt radna Małgorzata Balsewicz poinformowała o następujących autopoprawkach:

- dopisanie do podstawy prawnej punktu 2. artykułu 7. 1 ustawy o samorządzie gminnym;

- wycofanie załącznika graficznego;

- w paragrafie 1. w miejsce słowa „terenowi” wpisanie: „skrzyżowaniu ulic”

 

M. Horała- pozwólcie Państwo podzielić się uczuciem dumy, jakie wzbudza we mnie ten  projekt. Tak się składa, że żyjemy w państwie niepodległym, w którym jednak niektóre działania wzbudzają zdumienie i w którym np. zbrodniarze stalinowscy są bardzo niechętnie i wyjątkowo nieskutecznie ścigani (chociażby Stefan Michnik czy Halina Wodzińska). W państwie, gdzie fakt bycia aktywnym oficerem KGB walczącym z niepodległościowym podziemiem nie wyklucza aspirowania do najbardziej honorowych odznaczeń, czy tytułów, a z drugiej strony bohaterowie, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w walce o niepodległość Polski nadal są traktowani jako postacie co najmniej kontrowersyjne. Cieszę się, że w Gdyni rozróżniamy dobro i zło i dokonujemy jasnych deklaracji. Jeśli w przyszłości będziemy szukać godnych postaci, to wśród Żołnierzy Wyklętych znajdziemy ich dużo. Zachęcam członków Komisji Statutowej do sięgania do swoich archiwalnych dokumentów. W okresie gdy byłem Przewodniczącym Komisji Gospodarki Mieszkaniowej taki pakiet propozycji ta komisja przesłała. Bardzo dziękuję wnioskodawcom za ten projekt uchwały.

 

Paweł Stolarczyk- w imieniu składających wnioski o uczczenie Żołnierzy Wyklętych dziękuję Komisji Statutowej za pozytywne i wyjątkowo szybkie rozpatrzenie tych wniosków.

 

J. Kłodziński- w Gdyni jest grupa dokumentalistów, która od kilkunastu lat archiwizuje wypowiedzi Żołnierzy Wyklętych,  w których wątek Gdyni jest szczególny, ponieważ z tymi osobami jest związana historyczna trasa przerzutowa z Gdyni do Londynu, zwana „trasą Conrada”.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/710/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł Żołnierzy Wyklętych), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.23

Prezentująca projekt (p. uzasadnienie stanowiące zał.) radna M. Balsewicz odniosła się na wstępie do wystąpienia radnego Horały (patrz punkt wyżej): - Komisja ma bardzo szeroką bazę i czasami trzeba trochę poczekać, ponieważ dla tych postaci trzeba znaleźć godne miejsce. Propozycje Pana radnego Horały są wśród tych dokumentów.

 

Autopoprawki: dopisanie do podstawy prawnej punktu 2. artykułu 7.1. ustawy o samorządzie gminnym oraz w paragrafie 1. zastąpienie słowa „terenowi” słowem „placowi”.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/711/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł im. Antoniego Jasińskiego), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.24

W imieniu projektodawców wystąpił radny Łukasz Cichowski: - Odniosę się do wątpliwości prawnych zgłoszonych przez radcę prawnego urzędu na posiedzeniu Komisji Samorządności. Ta forma i czas zgłoszenia uwag, a także późniejsza sugestia Przewodniczącego komisji, radnego Bartoszewicza, co do przełożenia rozpatrywania projektu na kolejną sesję, miały chyba  na celu zniechęcenie nas do tej inicjatywy. Ja z tymi uwagami nie zgadzam się. Znam opinię radcy prawnego, do którego mam osobiste zaufanie. Jednak w formie autopoprawki jesteśmy gotowi przychylić się do opinii miejskiego radcy prawnego. Proponuję uwzględnić tekst jednolity dziennika ustaw z 2013 r., pozycja 594, a z treści projektu usunąć punkt 3 paragrafu 1. W paragrafie 2. tekst brzmiałby: „Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędu województwa pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Klub PO od początku kwestionował przyjęte w Gdyni rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Już w lutym obecnego roku wnieśliśmy poprawki. Na skutek bardzo licznych apeli mieszkańców i głosy oburzenia zdecydowaliśmy się na ponowne wniesienie projektu, choć nie mam wielkich złudzeń, że zmienicie Państwo zdanie.

Proponujemy przyjęcie prostej metody – osobowej i stawkę 12 zł. za odpady posegregowane oraz 18 zł. za odpaty nieposegregowane.

Kolejny  projekt związany z przedmiotowym zawiera szacunkowe wyliczenia, a więc obarczone pewnym marginesem błędu, niemniej jednak wpływy z tytułu opłat powinny pokryć wszystkie koszty.

Argumentuje się, że w miastach, które wprowadziły proponowaną przez nas metodę, „zniknęło” 25 % mieszkańców. Trudno powiedzieć, jak by to wyglądało w Gdyni, ale trochę więcej wiary w gdynian. Opłata śmieciowa jest formą podatku lokalnego i uchylanie się od jej płacenia, w tym składanie fałszywych oświadczeń jest zagrożone sankcjami. Idealistycznym założeniem jest też to, że 100 % mieszkańców będzie segregować śmieci. W przypadku właścicieli domków jednorodzinnych aż 38 % właścicieli od razu zadeklarowało, że nie będą segregować śmieci. Zdajemy sobie sprawę, że żadna z metod proponowanych w ustawie nie jest idealna, ale są lepsze i gorsze. W naszym odczuciu w Gdyni funkcjonuje ta najgorsza i krzywdząca dla prowadzących gospodarstwa jednoosobowe i często dla osób uzyskujących najniższe dochody. Nikt mnie nie przekona, że sprawiedliwa dla samotnego emeryta jest 500 % podwyżka, podczas gdy mieszkająca obok 5-osobowa rodzina, produkująca 5 razy więcej śmieci, będzie płacić tyle samo.

Każdy ma prawo popełnić błąd. Naszym zdaniem Państwo błąd popełniliście. Zacytuję słowa Konfucjusza : „prawdziwym błędem jest go popełnić i  nie naprawić”.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- negatywna

Komisja Samorządności- negatywna

 

DEBATA:

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- trudno rozpoczynać dyskusję poprzedzoną zwrotami typu: „nikt mnie nie przekona”, jednak warto się odnieść do pewnych kwestii. Oczywiście słuszna jest refleksja, że nic nie jest ustalone raz na zawsze i każdą decyzję można korygować. Dzisiaj jest 59. dzień obowiązywania nowego systemu i już mamy oceniać, czy system wymaga korekt. Rozumiem, że wnioskodawcy to poczucie zyskali znacznie wcześniej, bo materiały złożyli kilkanaście dni przed sesją. Pamiętamy nasze wątpliwości, obawy i zastrzeżenia do ustawy. Trudno tu używać kryterium sprawiedliwości. Każdemu rozwiązaniu można przypisać atrybut niesprawiedliwości. Jesteśmy po starcie. Można już podjąć próby oceniania kwestii obsługi, wywozu, dostępności, estetyki, przychodów, kosztów, czy wreszcie kwestię samej segregacji. Najwięcej możemy już mówić o jakości, trochę o segregacji i tu wiadomość, która może wszystkich pozytywnie zaskoczy – widać, że gdynianie czekali na możliwość segregowania odpadów. Czy mamy dane dotyczące przychodów i kosztów?  Oczywiście nie. Czy pojawiły się nowe fakty? Nie. De facto mamy do czynienia z powrotem do tej samej dyskusji. Mówienie: „podjęliście decyzję” nie jest do końca uczciwe, bo to rada większością głosów przyjęła konkretne rozwiązanie. Skoro pewne grupy płacą mniej, to oczywiste jest, że inne zapłacą więcej. Pobieżna lektura Państwa propozycji mówi, kto w tym przypadku zapłaci więcej. Zapłacą rodziny. Odbieram to jako uderzenie w konkretną grupę. Samotnej osobie będzie zapewne łatwiej, ale wieloosobowym rodzinom będzie trudniej. Jest kwestia, kogo chcemy preferować. To, że samotnej pani opłaty urosły nikogo nie cieszy. Oczywiście za moment możemy zaproponować  ulgi i tworzyć coraz mniej czytelny system. Wg Państwa propozycji rodzina mieszkająca np. na 40 m kw. płaciłaby nie 19 zł., tylko 60 zł., ewentualnie z ulgą 45 zł. Wydaje się, że tego nie chcieliśmy, bo podjęliśmy decyzję o wspieraniu gdyńskich rodzin. Wydaje się też, że wszyscy jesteśmy zgodni, że gdy będziemy mogli zweryfikować założenia, będziemy się zastanawiać nad ewentualnymi korektami.

W obecnej sytuacji nie ma żadnych przesłanek do zmiany uchwały, poza oczywiście dozwoloną prawnie możliwością powracania do tematu na każdej kolejnej sesji.

 

B. Bartoszewicz- odniosę się do sugestii radnego Cichowskiego, że sugerowałem takie, a nie inne,  rozwiązanie. Faktycznie, na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Samorządności dyskutowaliśmy o tym dość długo. Radca proponował poprawienie dokumentu w kilkudziesięciu miejscach. Padł argument o niezgodności projektu z Konstytucją, dlatego proponowałem ponowne przedyskutowanie tego dokumentu. Kiedy radca mówi o kilkudziesięciu błędach, to jest to dobry powód do odłożenia projektu, ponieważ istnieje ryzyko uchwalenia jednego, wielkiego bubla. Moja sugestia wzięła się też z tego, że prace nad uchwałą trwały około jednego roku. Później ustawodawca podjął decyzję o zmianie systemu. Wiemy też, że być może nastąpi nowelizacja ustawy. To wszystko spowodowało zasugerowanie przeze mnie odłożenia podjęcia decyzji na okres jednego miesiąca. Podjęcie już dzisiaj tak radykalnej decyzji byłoby, w mojej ocenie, bardzo nieodpowiedzialne.

Sugeruję odrzucenie projektu.

 

M. Horała- reprezentuję wnioskodawców projektu obywatelskiego. Odnośnie tych kilkudziesięciu uwag radcy prawnego, bo częściowo dotyczy to też projektu, który będę prezentował: wzrusza mnie ta nagła, nocna iluminacja urzędników miejskich odnośnie błędów. Projekt obywatelski jest znany i publicznie dostępny od 1,5 miesiąca, projekt PO od 3. tygodni  co najmniej. Oczywiście chodzi tu nie o troskę o jakość projektu, czy szczególną troskę o poprawność jego formalnej strony. Autorzy projektu nie mieli już czasu na skonfrontowanie tych uwag ze swoimi radcami. Przedstawiono zastrzeżenia w takim czasie, że projektodawcy nie mogą już dopracować zapisów. Zwracam uwagę, że jest to złamanie precedensu. Swego czasu składałem w imieniu mieszkańców projekt obywatelski, który otrzymał negatywną opinię radcy prawnego. Mieszkańcy donieśli pozytywną opinię radcy i wówczas Prezydium uznało, że ta kontr opinia nie będzie dopuszczona, ale kiedy jest to wygodne dla drugiej strony – a, to już wszystko jest w porządku.  

 

Prezydent Wojciech Szczurek- zbyt cenię inteligencję i doświadczenie Pana radnego Horały, żeby sądzić, że tego nie wie, ale jednak powiem: jedną rzeczą jest dyskusja formalna, czy projekt ma być dopuszczony do procedowania w radzie i jest to obowiązek Prezydium – zadbanie, aby opinie prawne pojawiały się przy projektach i tu nie ma żadnych wątpliwości. Uzgodniliśmy to na poziomie współpracy Prezydent – urząd – Prezydium. Jeśli Państwo macie pieczątkę radców prawnych, to nie podejmujemy dyskusji co do formalnych kwalifikacji projektu i jego uwzględnienia w porządku obrad. Chcę powiedzieć o czym innym: niezależnie od tego, kto projekt przygotuje, pozostali radni mają prawo zasięgać różnych opinii, w tym i takich, w których mogą być wyrażone inne poglądy. Te opinie nie wpływają na formalne znaczenie procedowania (to już mamy za sobą), ale mogą mieć znaczenie dla innych radnych co do oceny merytorycznej złożonych projektów. Propozycja radnego Bartoszewicza była koleżeńskim doradzeniem, żeby sprawę przemyśleć, ale ostatecznie to wnioskodawcy podejmują suwerenną decyzję. Tak więc jedną rzeczą jest opinia prawna, która pozwala procedować, a inną rzeczą prawo do zasięgania innych opinii prawnych.

Zwracam się do Wysokiej Rady o wykazanie odpowiedzialności w procedowaniu nad tym szczególnym problemem. Rozmawiamy o materii żywo dotykającej mieszkańców naszego miasta. Jest to bardzo trudne zagadnienie, z którym mierzą się obecnie mieszkańcy i samorząd. Można zadać pytanie, gdzie leży źródło problemu? Kiedy zobaczyłem projekt klubu PO, przez chwilę przecierałem oczy ze zdumienia. Nim spłynęły pierwsze informacje o wpływach wynikających z opłaty śmieciowej (przypomnę, że za lipiec płaciliśmy do 10 sierpnia) już wpłynął Państwa projekt. Matematyka przedstawiona przez radnego Cichowskiego odbiega od rzeczywistości i obecnego stanu wiedzy. Rozumiem, że macie Panowie z klubu PO  polityczną świadomość, że jest to troszkę Państwa dziecko, że jest to twór wprowadzony w życie przez rząd i parlament dzięki inicjatywie PO. Dzisiaj trudno znaleźć miasto w Polsce i takiego samorządowca, który zostawiłby suchą nitkę na ustawie, a rozmawiałem o tym m. in. z burmistrzami i prezydentami także z PO. Co więcej zanim ustawa weszła w życie (a gminy już obowiązywały terminy procedowania), wprowadzono zmiany do ustawy, ale wcale nie najbardziej oczekiwane przez samorządy. Co więcej Pan Minister z PO jeździ teraz po samorządach i zbiera opinie, co by w tej ustawie należało zmienić. Słowa „nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi”  to znakomita uwaga do ministrów z Państwa opcji politycznej.  Nie uciekniecie Państwo od powszechnej świadomości w Polsce, że w te kłopoty wpędziła nas PO. Taka jest rzeczywistość. Był czas na przeprowadzenie konsultacji z samorządami, czego nie uczyniono.

Jest to projekt, który w ogóle ucieka od realiów budżetowych, który pokazuje, że można wszystkim rozdać za darmo. Proponuję przygotować na kolejną sesję projekt, że wszystko jest za darmo albo za złotówkę -  jeszcze bardziej będziemy kochani. Jaki to ma związek z odpowiedzialnością? Żadnego. Uchwały muszą być konstruowane w ramach przepisów wyższego rzędu. My, wprowadzając projekt uchwały, mówiliśmy, że poddajemy go bieżącej analizie. Musimy ocenić nie tylko ustrojowy charakter uchwały, ale i skutki związane z mechaniką zbierania śmieci, czy firma wywiązuje się z tego zadania, itd. Mój gorący apel do wszystkich radnych jest apelem o odpowiedzialność i unikanie populizmu. Mówienie dzisiaj, że w tym systemie można taniej i lepiej, jest populizmem. Mamy za sobą setki, może tysiące spotkań na temat tej ustawy. Jak w Gdyni sprawić, żeby ten system był dla mieszkańców jak najbardziej przyjazny? Znalezienie sprawiedliwości w tej uchwale, przy tej ustawie, byłoby rozwiązaniem problemu kwadratury koła. Jeśli ktoś znajdzie argument i powie, że problem wieloletniej rodziny jest mniej istotny niż osoby samotnej i to udowodni, to znajdzie rozwiązanie. Dzięki obowiązującej uchwale rodziny wielodzietne w sporej części mniej płacą niż miało to miejsce przed wejściem systemu w życie. To nie znaczy, że skutki tego systemu będą nieodczuwalne w czasie, kiedy sytuacja wielu rodzin jest taka, że oglądać trzeba każdą złotówkę z każdej strony. Chciałbym, żeby rozmawiano o trudach mieszkańców w sposób świadomy, odpowiedzialny, zgodny z rotą ślubowania. To nie jest wyścig na to, kto pokaże, że jest bardziej kochany. Nie ma to nic wspólnego ze służbą publiczną, odpowiedzialnością publiczną.

 

Ł. Cichowski- ustawa nie jest idealna. Jest jak jest i trzeba się w jej ramach jakoś poruszać. Przypomnę, że w sejmie ta ustawa  została poparta przez wszystkie ugrupowania, a lider PO, Pan Aziewicz, głosował przeciw. Proszę więc na nas nie zrzucać całej odpowiedzialności. Nie jesteśmy posłami. Pracujemy w Radzie Miasta. W ramach tej ustawy, która obecnie obowiązuje, proponujemy rozwiązanie naszym zdaniem najlepsze. Odniosę się w tym kontekście do słowa „sprawiedliwość”. Trzeba przyjąć założenie, że to człowiek produkuje śmieci, a nie metry. Stwierdzenie, że chcemy ukarać rodziny wielodzietne też przewidzieliśmy i proponujemy tu pewne ulgi. W kontekście powrotu do dawnego systemu to nie jest żadna kara. Kiedyś od osoby płacono w spółdzielniach i wspólnotach mniej więcej 10 zł., a więc rodziny 5-osobowe płaciły 50 zł.  Nasza propozycja jest jedynie powrotem do starej opłaty.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- ale znacząco większej niż teraz.

 

Ł. Cichowski- tak, ale nie dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo. Mogą się Państwo sugerować opinią radcy, ale nasze projekty wzorowane są na innych uchwałach, których Wojewoda nie uchylił.

 

Radny M.  Horała zwrócił się do Prezydenta W. Szczurka  w trybie ad vocem dziękując na wstępie za bardzo wysoką ocenę jego możliwości intelektualnych i stwierdzając: -  Zapewniam, że w drugą stronę opinia jest jeszcze lepsza.

- Nie przypadkiem Pan Prezydent przyznał, że podstawowa jest opinia prawna załączona do projektu, a potem można się zastanawiać nad innymi opiniami. Te inne opinie prawne zostały dostarczone bardzo późno, więc autorzy projektów mają problem z ich przeanalizowaniem, więc jednak zachodzi tu zjawisko pewnej nierównoprawności.

Co do zarzutu dotyczącego rozdawnictwa, to przyznaję: tak, jest to pewna alternatywa. Jeśli na jednej szali położymy np. pokrycie kosztu 100 tys. zł. rocznej nauki młodego człowieka, który może dzięki temu realizować swoje marzenia, a na drugiej szali pokrycie kosztu ponoszonego przez samotnych mieszkańców za odbiór śmieci, to mam odwagę powiedzieć – tak, to jest dla mnie większy priorytet. Państwo z kolei swoim zachowaniem macie odwagę powiedzieć, że nie jest to dla was priorytet.

 

W. Szczurek- nie możecie Państwo składając projekt pozbawiać nas prawa do zapytania prawników, co oni o tym myślą. Dzielenie się wątpliwościami jest jednocześnie podpowiedzią, co możecie Państwo z tym zrobić. Ta wiedza mogłaby oczywiście pozostać wiedzą pozostałych radnych. Nie ma to jednak żadnego wpływu na procedowanie.

Zwracając się do radnego Horały Prezydent zapytał: - Czy parlamentarzyści PiS głosowali za przyjęciem ustawy, która dzisiaj jest źródłem tak wielu kłopotów dla wszystkich polskich samorządów?

 

M. Horała- potwierdzam. Odbyło się wiele głosowań nad tą ustawą. Były takie głosowania, w których wszyscy byli „za”, były inne głosowania, w których klub PiS ustawy nie popierał ze względu na odrzucane poprawki. Obecnie ocena naszej partii jeśli chodzi o ustawę jest negatywna i uznajemy, że w niektórych głosowaniach popełniliśmy błąd.

 

W. Szczurek- dziękuję za odważne zmierzenie się z prawdą. Mamy więc do czynienia z efektem twórczej pracy PO i PiS. Nawiązuję tu do wcześniejszych wypowiedzi. Odniosłem wrażenie, że Pan radny bardzo krytycznie ocenia ustawę. To oczywiście nie są Państwa indywidualne decyzje. Mówimy o partiach politycznych. Państwo proponujecie debatę pod hasłem PO, dlatego trzeba teraz śmiało powiedzieć: my wam zgotowaliśmy ten los i teraz mierzcie się, biedni Polacy, z tą ustawą.

 

Ireneusz Bekisz- Pan Prezydent ma rację. Ustawa ma mankamenty, ale ona niczego nie narzuca i daje 4. możliwości i to Rada Miasta zdecydowała o wyborze systemu. Argument, że nie metry produkują śmieci, ale osoby, jest oczywisty. Zdaję sobie sprawę, że nie ma tu dobrego do końca wyjścia. Myślę, że większość ludzi łatwiej przyjęłaby do wiadomości, że system powoduje wzrost kosztów z tytułu segregacji, gdyby opłaty były liczone od ilości osób. Każdy odebrałby to jako sprawiedliwsze rozwiązanie i ustawa nie zabrania przyjęcia takiej metody.

 

T. Szemiot- wady ustawy wadami ustawy, ale też jest uchwała Rady Miasta. Byłoby nieuczciwością twierdzenie, że tylko sejm RP odpowiada za to, że tak, a nie inaczej jest w Gdyni. Rada przyjęła projekt przygotowany przez Prezydenta Gdyni mieszczący się w ramach ustawy. Zachęcamy do powrotu do systemu, który funkcjonował przez lata, został wykreowany przez rynek i sprawdził się.

Była tu próba przeciwstawiania sobie 2. grup społecznych – gospodarstw jednoosobowych i wieloosobowych. Rzekomo obecny system chroni gospodarstwa wieloosobowe. System nie rozpoznaje osób z kilkorgiem dzieci od osób mieszkających w jednym mieszkaniu, a nie spokrewnionych ze sobą. My to w jednym z projektów rozróżniamy.

Była mowa o populizmie. Przeciwstawiłbym temu przekonanie o wyłączności na rację. Wszystkie projekty PO, czy projekty obywatelskie są populizmem. Rozumiem, że z drugiej strony mamy wyłączność na rację. Nasz projekt nie jest populistyczny, gdyż zawiera w sobie opłaty i to w odniesieniu do niektórych grup całkiem niemałe. Nie dysponujemy niestety danymi, jakie już spływają co do funkcjonowania obecnego systemu. Proszę o umożliwienie  radnym dostępu do tych danych. Założenia naszego projektu były tożsame z założeniami przyjętymi przez Miasto, więc jeśli jest tam jakikolwiek błąd, to będzie on identyczny z uchwałami rady.

 

B. Krzyżankowski- zaniepokoiła mnie w wypowiedziach chęć przerzucenia odpowiedzialności za swoje decyzje na ustawodawcę. Miała tu miejsca próba przerzucenia odpowiedzialności jaką podjął radny Trzebiatowski twierdząc, że rada przyjęła uchwałę solidarnie. Ja się z nią nie utożsamiam. Protestowaliśmy przeciwko niej. Miejcie Państwo cywilną odwagę i przyznajcie, że to wy uchwaliliście tą uchwałę wbrew naszym sprzeciwom. Pan Prezydent zarzucił, że proponowane przez nas stawki są populistyczne, a przecież od dawna, jeszcze przed reformą, podstawową stawką była stawka 10 zł. Spółdzielnie czy wspólnoty miały nawet wyższe stawki.

 

M. Horała- można pożałować radców, którzy musieli się zebrać z tą opinią wczoraj, o godzinie 17. Pewnie jakaś zarwana noc miała miejsce … Teraz jednak uznano to za próbę „podkładania nogi” za pięć dwunasta. W debacie nad zmianą systemu sama jego obrona zajęła 10 % czasu, 20 %  – dlaczego wypowiedzi są złe, natomiast większość czasu zajęły osobiste „wrzutki” na temat partii politycznych, co generalnie nie jest tematem dzisiejszej debaty. Jest to pewien kontekst, ale nie są to argumenty merytoryczne.

 

J. Zielińska- namawiam do odrzucenia projektu, bo właśnie on jest populistyczny. Żadne kwoty nie wzrosły sześciokrotnie. W krajach cywilizowanych segregacja śmieci jest czymś oczywistym. Tylko ważenie śmieci jest sprawiedliwe. Nasz zespół pracował nad tymi rozwiązaniami ponad pół roku. Przeanalizowaliśmy wszystkie warianty, przeliczyliśmy wszystkie możliwe stawki. Staraliśmy się, żeby system był jak najmniej dotkliwy dla wszystkich grup mieszkańców. Nie było sytuacji, że ktoś płacił po 7 czy 10 zł. Tylko tam, gdzie były spółdzielnie. W małych domach, w domach gdzie są wspólnoty decydował ten, kto wywoził nieczystości. Bywało, że osoby samotne płaciły po 39 zł. miesięcznie od małych mieszkań. Po pierwsze źle policzono procenty, bo nie ma żadnych 500 % i nie wszyscy płacili po 12 zł.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- wczoraj pytałem projektodawców o powody wniesienia projektu. Usłyszałem, że jest to wynik głosów mieszkańców, czyli głos ludu. A więc nie dane, nie nowe fakty. Nie boimy się podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Oczywiście decyzję  podjęła Rada Miasta Gdyni. Nie uchylam się od odpowiedzialności.  Ja też głosowałem za tą regulacją. To nie uchwały klubu „Samorządność” są źródłem prawa, tylko uchwały Rady Miasta. Mamy obecnie za mało danych. Nie wydawajmy już teraz wyroku,.

 

Paweł Brutel- kolega Horała zwrócił uwagę, że padło mało merytorycznych głosów. W uzasadnieniu projektu mowa jest o kosztach administracji. Projektodawca nie podał o ile, szacunkowo, zwiększą się te koszty w stosunku do obowiązującej uchwały. Projektodawca przewiduje całościowe zwiększenie kosztów administracji o 200 tys. zł. miesięcznie. Rocznie daje to kwotę 6. mln. zł. Te pieniądze projektodawca planuje zabrać mieszkańcom. Parafrazując klasyka ostrzegam: jest grupa radnych, która planuje atak na Wasze kieszenie, gdynianie.

 

Ł. Cichowski- w Państwa uchwale przewidziano koszt administracji w wysokości 700 tys. zł., czyli rocznie 18 mln. zł.

 

I. Bekisz- abstrahując od wszystkiego chciałbym wiedzieć na jakiej podstawie ta kwota była wyliczona. Na moje pytanie, czy wiemy, ile jest mieszkań w pierwszej, drugiej czy trzeciej grupie nikt nie umiał odpowiedzieć.

 

W. Szczurek- zbyt cenię kompetencje przedmiotowe Pana radnego, żeby zakładać, że nie wie, komu to pytanie zadać. Ta informacja jest dostępna u Pana Prezydenta Stasiaka. Mam nadzieję, że nie licytujemy się w dowodach, kto słabiej przygotował się do debaty. Rozmawiamy o pieniądzach gdynian, dyskutujemy o motywacjach dotyczących tej regulacji. Gorąco proszę, żeby nie komunikować dzisiaj gdynianom, że nie znamy tej struktury. Nie rekomendujemy nikomu podjęcia decyzji bez takiej wiedzy. Myślę, że warto na forum komisji dyskutować, zbierać dane. Skupiamy uwagę na pewnym segmencie problemu odbioru śmieci, a można jeszcze mówić o efekcie ekologicznym, o skuteczności działań, itd. Jest o czym rozmawiać.

 

P. Brutel- w uzasadnieniu do uchwały, na ostatniej stronie uzasadnienia, są podane dokładne dane, o które pytał Pan radny Bekisz.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty nie został przyjęty: 7/18/0

 

Ad 4.25

 

W imieniu projektodawców radny Ł. Cichowski wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu w spr. ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzasadniając: - Projekt miał na celu obniżenie opłaty o 25 % od osoby w rodzinie wielodzietnej.

Radny wskazał, że fakt odrzucenia poprzedniego projektu (p. – pkt 4.24) czyni debatę nad przedmiotowym projektem bezprzedmiotową.

 

Ad 4.26

W imieniu projektodawców wystąpił radny Ł. Cichowski odnosząc się do uwag radcy prawnego UM: - Z większością z nich nie zgadzam się. Ten projekt też był wzorowany na innych uchwałach. Znalazło się kilka błędów gramatycznych, które - w ramach  autopoprawki – poprawiamy.

- Projekt ma na celu zminimalizowanie skutków naliczenia opłaty od metra.

 

Opinie 2.  komisji (gospodarki komunalnej i samorządności)- negatywne

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Z. Zmuda Trzebiatowski- na wczorajszym posiedzeniu komisji obecni byli przedstawiciele wydziału ochrony środowiska, którzy w sposób jednoznaczny stwierdzili, że dopłaty nie mogą być realizowane ze środków pochodzących z opłaty śmieciowej. Musielibyśmy na to wykorzystywać środki z innych źródeł. De facto więc kierowane byłyby na to pieniądze gdyńskich podatników, a więc część z nich zapłaciłaby po raz drugi w imię – jak rozumiem – solidarności społecznej. Dlatego nie popieramy tego rozwiązania.

 

T. Szemiot- mecenas stwierdził, że projekt jest zgodny z prawem. Rzeczywiście dopłata będzie konieczna do przewidzenia w ramach budżetu. System opłat został zaprojektowany z założeniem pewnej nadwyżki.  Może obniżka zostanie zaserwowana na czas 3 miesięcy przed wyborami. Zakładając, że założenia okażą się prawidłowe, wówczas nie będą konieczne inne dopłaty do systemu. Ta dopłata, którą proponujemy, odnosi się do osób najbardziej dotkniętych przyjętymi regulacjami, byłaby więc zasadna. Skoro nie można zmienić systemu, to może rada zniweluje tą jedną, bardzo poważną wadę.

 

Projekt uchwały w spr. ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został przyjęty: 7/18/0

 

Ad 4.27

M. Horała- mam zaszczyt referowania projektu w imieniu mieszkańców. Mamy do czynienia z historyczną chwilą. Jest to pierwszy projekt wniesiony w tym trybie, który uniknął przeszkód formalnych.

Obecny system cały koszt przerzuca na jedną grupę społeczną – na samotne osoby lub dwie osoby zamieszkujące nie tak duże mieszkania. Te osoby otrzymały podwyżki rzędu kilkuset procent. Projekt obywatelski przewiduje równomierne rozłożenie obciążeń. Liczymy się z tym, że po pewnym okresie trzeba będzie tę opłatę podwyższyć, np. o złotówkę. Projekt został zainicjowany przez PiS.

Radny Trzebiatowski nazwał populizmem wsłuchiwanie się w głos społeczny. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Przypomnę, że proponowaliśmy przeprowadzenie w tej sprawie referendum. Samorządność jest pewnym procesem, a nie tylko jednorazowym, raz na 4 lata, wskazaniem władzy, która potem, już czysto technokratycznie, będzie decydować, co jest lepsze, a co gorsze. Można zadać pytanie w tym kontekście jak postrzegamy demokrację. My uważamy, że w głos mieszkańców warto się wsłuchiwać.

 

Wiceprezydent B. Stasiak- mówienie o nocnej szarży radców jest nie na miejscu, ponieważ ja ten dokument podpisałem i jest on dostępny w biurze rady. Dzisiaj, na 32 minuty przed rozpoczęciem sesji, sam Pan radny zauważył, że ten projekt, który rekomenduje, zawiera wiele niedoróbek, z których podstawową jest brak analizy finansowej. Pominę kwestię podstawy prawnej. Warto przytoczyć rozmowę, jaka toczyła się w sali 105A: padło, że jakoś to będzie w odpowiedzi na zarzut braku szacunku co do skutków finansowych. Nie można prowadzić rzeczowej dyskusji o zmianie systemu pomijając elementy komplementarne. Nie odnieśliście się też Państwo do faktu, że jest już uchwała o gospodarce odpadami, a więc przyjęto rozwiązanie, w którym nie widzi się konieczności zmiany obowiązującej uchwały z 27 lutego b.r. w myśl sposobu myślenia, że jakoś to będzie.

System funkcjonuje zaledwie 50 dni. Mieszkańcy mają prawo oceniać go krytycznie pod względem jego realizowania przez firmy wywozowe, ale prezentowanie poglądu, że należy go zmienić bez oceny empirycznej jest przedwczesne. Nie była to więc nocna szarża, tylko merytoryczne uwagi przygotowane po to, żeby przestrzec siebie wzajemnie przed popełnianiem elementarnych błędów.

 

B. Bartoszewicz- zaletą bycia Przewodniczącym komisji jest możliwość ustalania porządku. Obiecałem sobie, że każdy projekt obywatelski znajdzie się w porządku obrad. Postanowiłem też, że projekty uchwał PO będą opiniowane. Dziękuję grupie mieszkańców za złożenie projektu. Z informacji naczelnika wynika, że zaleceniem RIO jest wyliczenie w przypadku takich projektów konsekwencji finansowych.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- apeluję o nie przedstawianie rzeczywistości tak, że są tacy, którzy wsłuchują się w głos ludu i tacy, którzy tego nie robią. Jest jeszcze element pośredni, czyli refleksja.

Chcę zapytać Pana Horałę, czy rzeczywiście podczas pikiety pod sztandarami PiS miało miejsce wrzucenie do kosza ustawy i uchwały RMG? Czy było to uzgodnione z Panem radnym? Czy Pan radny wyraził jakiś sprzeciw, że nie tak powinno się traktować akty prawne obowiązujące w Polsce? Jeśli nie, to jestem zbulwersowany.

 

M. Horała- po pierwsze bardzo się cieszę, że opinia Pana Prezydenta znalazła się w biurze rady. Niestety wnioskodawcy jej nie otrzymali. Została przekazana po raz pierwszy na 37 minut przed rozpoczęciem sesji.

Zgadzam się ze stwierdzeniem, że nie przedstawiliśmy konkretnych wyliczeń. Jestem w stanie w przeciągu kilku dni przygotować takie wyliczenia, skoro taka jest opinia RIO. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka poprawka została przyjęta na kolejnej sesji.

Pytanie radnego Trzebiatowskiego: kogoś, kto jest prawnikiem z wykształcenia, dziwi taki nabożny stosunek do aktów prawnych. W sensie fizycznym żaden tekst nie został wyrzucony do śmieci, w sensie symbolicznym - tak. Tak, bardzo negatywnie oceniam te dwa dokumenty.

 

W. Szczurek- czy Pan radny sugeruje, że mamy wyrzucić do kosza ustawy przyjęte głosami PiS?

 

M. Horała- projekt ustawy śmieciowej autorstwa rządzącej koalicji uważam za błędny, jak również uchwałę przyjętą w Gdyni.

 

Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty nie został przyjęty: 7/18/0

 

Ad 4.28

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.

- Ze wszystkich problemów sprawa sprawnej komunikacji potrzebuje najpilniej rozwiązania i to w skali międzygminnej.

Pozostałe informacje jak w zał.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/712/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Miasta Gdańska w zakresie wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego strategii mobilności dla obszaru metropolitarnego, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.29

Przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/713/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaliczenia ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej  w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.30

Przedstawił p. B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/714/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaliczenia nowo wybudowanej ulicy w Gdyni, oznaczonej w mpzp nr 1603 jako 27 KD-L ½ do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 4.31

Przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/715/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaliczenia ul. Parkowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.32

Prezentująca projekt Pełnomocnik ds. rodziny, radna Beata Szadziul, poinformowała o autopoprawce wniesionej w wyniku uwag Komisji Oświaty, tj. wykreślenie z paragrafu 2. punktu 4.

- Przypomnę, że projekt dotyczy zniżki na bilety komunikacji miejskiej. Karta „Gdynia rodzinna” będzie dostępna dla wszystkich rodzin, które zechcą wziąć udział w programie, natomiast dzieci będą mogły liczyć  na specjalne zniżki u partnerów programu, którymi będą zarówno instytucje miejskie jak i partnerzy prywatni. Pierwszym partnerem, który zgłosił już swój akces do wzięcia udziału w programie, jest Centrum Eksperyment. Zapowiedziały już swój udział dwa kluby sportowe.

 

Opinie komisji:

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXIII/716/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna” została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Strategii przedstawił radny Grzegorz Taraszkiewicz.

- W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń, na których opiniowano projekty uchwał, sprawozdanie z wykonania budżetu, szczególnie w zakresie dochodów.

Odbyło się posiedzenie wyjazdowe w Zarządzie Miejskiego Portu w Gdyni, na którym zapoznano się z planami inwestycyjnymi portu.

Komisja gościła Dyrektora O. Wyszomirskiego, który przedstawił sprawozdanie z działalności ZKM.

Zapoznano się z projektem regionalnego programu strategicznego w zakresie transportu, do którego komisja zgłosiła 10 poprawek.

 

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chylonia przedstawił jej Przewodniczący, pan Marek Dąbrowski.

Materiał stanowi załącznik.

 

Ad 7.

Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski- sprawozdanie przypada na okres między dwoma zgromadzeniami. Następne Walne Zgromadzenie jest przewidziane na 30 września. To, co dzisiaj przedstawię, dotyczyć będzie przede wszystkim pracy Zarządu związku. Sporządzono i przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. Zostało ono też wysłane do RIO.

Nastąpiło zakończenie współpracy związku i gdyńskich szkół z organizacją „Rewa” zajmującą się odzyskiem. Prowadzenie działań w tym zakresie zostało przejęte przez związek. Podpisano umowy ze wszystkimi gdyńskimi szkołami w sprawie zbiórki baterii. Będziemy zbierać we własnym zakresie, korzystając z własnej bazy, przede wszystkim samochodu.

Sprawa monitorowania funkcjonowania systemu gospodarki odpadami: większość odpadów surowcowych została zebrana w lipcu, w ilościach znacznie większych niż rok temu –średnio o 200 % więcej. Można by było wysnuć z tego wniosek, że nastąpił spadek w zbiórce odpadów zmieszanych, jednak w rzeczywistości odnotowano wzrost o 10 %. Można z czystym sumieniem stwierdzić, że szacunki, iż 30 % odpadów jest poza systemem, zostały już potwierdzone. W lipcu, na skutek uszczelnienia systemu, zdążyliśmy je zlokalizować. Jest to wstępna konkluzja. Odnosząc się do dzisiejszej debaty chcę stwierdzić, że na pewno warto się zastanowić nad zmianami, ale musimy sobie dać czas na ocenę jak system funkcjonuje i dopiero później podjąć stosowne działania. Wydaje mi się, że dzisiejsza próba była przedwczesna. Dane, które już mamy, wskazują na pozytywne efekty funkcjonowania nowego systemu.

 

Ad 8.

Treść 4. interpelacji złożonych dwww.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

o Prezydium – patrz strona:

 

Ad 9.

Radny P. Brutel poinformował o wynikach meczy koszykówki rozegranych przez radnych RMG.

 

B. Szadziul- od wczoraj można już składać wnioski o wydanie karty „Gdynia Rodzinna +”. Informacja jest zamieszczona na stronie gdynia.pl.gdyniarodzinna, a także na stronie ZKM .

W poniedziałek ruszył program „Gdynia na fali”. Jest to żeglarski program edukacyjny.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- 31 sierpnia odbędą się imprezy związane z pożegnaniem lata. Odbędzie się m. in. festyn pod znakiem szukania szpiku dla młodego gdynianina chorego na białaczkę. Odbędzie się nocny przejazd rowerowy po Gdyni.

Stowarzyszenie „Puma” organizuje kongres dotyczący przestrzeni publicznej, który odbędzie się 12 i 13 września.

 

Ad 10.

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 25 września b.r.; godz. 12

 

 

Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu opracowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 


 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2013
Data udostępnienia informacji: 16.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2022 10:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.08.2022 10:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.08.2022 10:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.07.2022 12:43 Korekta Dorota Nelke
29.11.2013 13:01 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.08.2013 15:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.08.2013 10:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.08.2013 10:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2013 13:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2013 12:44 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2013 08:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2013 08:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska