XXXI Sesja Rady Miasta z dn. 22 maja 2013 r.

 

PORZĄDEK OBRAD

XXXI SESJI RADY MIASTA GDYNI

22 maja 2013 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2013, zobacz projektzobacz załącznik

4.2   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2013 – 2024, zobacz projekt, ,

4.3   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej, zobacz projekt,

4.4   sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XIII/247/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego, zobacz projekt,

4.5   nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości leżących w pasie ul. Zawiszy Czarnego, ul. Strażackiej, ul. K.Pułaskiego. ul. J.Waszyngtona oraz ul. A.Muchowskiego, zobacz projekt,

4.6   nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J.Unruga, zobacz projekt,

4.7   nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego oraz ulicy Zawiszy Czarnego, zobacz projekt,

4.8   nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych położonych w pasie ulicy Chylońskiej i Puckiej, zobacz projekt,

4.9   wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, zobacz projekt,

4.10                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 20, zobacz projekt,

4.11                       nadania imienia Gimnazjum nr 19 w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73, zobacz projekt,

4.12                       wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, zobacz projekt,

4.13                       zawarcia umowy o współpracy na zasadach miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Haikou (Chińska Republika Ludowa), zobacz projekt,

4.14                       wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 10-12, zobacz projekt,

4.15                       wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  przy ul. 10 Lutego 7, zobacz projekt,

4.16                       wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 15, zobacz projekt,

4.17                       ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, zobacz projekt,

 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Kultury,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad. 

 

 

Aneks do porządku obrad

XXXI sesji Rady Miasta Gdyni

22 maja 2013 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

1. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, zobacz projekt

 

2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich, zobacz projekt

 

 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości, zobacz projekt

 

4. skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka, zobacz projekt

 

5. skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka, zobacz projekt

 

6. skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Lidię Daszutę na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka, zobacz projekt

 

7. wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”, zobacz projekt

 

8. zaciągnięcia zobowiązania polegającego na przekazaniu Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni rekompensaty z tytułu świadczenia przez tę instytucję, w ramach powierzenia, usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu kultury i oświaty, zobacz projekt

 

9. wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, zobacz projekt

 

10. skargi na uchwałę nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych  (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkól podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. zobacz projekt

 

11. przekazania środków dla Policji w 2013 r. zobacz projekt

   

   PROTOKÓŁ NR 31/13

  XXXI SESJI

  RADY MIASTA GDYNI

  Gdynia, 22 maja 2013 r.

   

  Porządek obrad:

  1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

  2.                           Przyjęcie porządku obrad,

  3.                           Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta,

  4.                           Projekty uchwał w sprawach:

   

   

  4.1  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2013,

  4.2  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2013 – 2024,

  4.3  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej

  4.4  sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XIII/247/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego,

  4.5  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości leżących w pasie ul. Zawiszy Czarnego, ul. Strażackiej, ul. K.Pułaskiego. ul. J.Waszyngtona oraz ul. A.Muchowskiego,

  4.6  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J.Unruga,

  4.7  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego oraz ulicy Zawiszy Czarnego,

  4.8  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych położonych w pasie ulicy Chylońskiej i Puckiej,

  4.9  wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich,

  4.10                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 20,

  4.11                     nadania imienia Gimnazjum nr 19 w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73

  4.12                     wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

  4.13                     zawarcia umowy o współpracy na zasadach miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Haikou (Chińska Republika Ludowa),

  4.14                     wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  przy ul. 10 Lutego 7,

  4.15                     wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 15,

  4.16                     ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,

  4.17                     wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”,

  4.18                     zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,

  4.19                     zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich,

  4.20                     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości,

  4.21                     skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka,

  4.22                     skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka,

  4.23                     skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez xx na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka,

  4.24                     zaciągnięcia zobowiązania polegającego na przekazaniu Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni rekompensaty z tytułu świadczenia przez tę instytucję, w ramach powierzenia, usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu kultury i oświaty,

  4.25                     wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

  4.26                     skargi na uchwałę nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych  (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkól podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

  4.27                     przekazania środków dla Policji w 2013 r.

   

   

   

   

  5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Kultury,

  6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,

  7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,

  8.                           Interpelacje.

  9.                           Informacje.

  10.                       Wolne wnioski.

  11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

  12.                       Zakończenie obrad.

   

   

   

   

   

   

  Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

  Pełne nazwy komisji- patrz załączony materiał  zawierający opinie poszczególnych komisji.

  Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

  Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

   

  Ad 1.

  Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

   

  Ad 2.

  Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

   

  Radna Beata Szadziul wniosła o zmianę kolejności punktów aneksu, tj. przeniesienie punktu 7. (projekt w spr. wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”) w miejsce punktu 1. aneksu – tym samym zmieniły się odpowiednio numery kolejnych punktów.

  Radna uzasadniając powyższe wskazała na merytoryczne powiązanie punktu 7. z punktem 1. (w spr. ustalenia opłat za usługi przewozowe …) i wypływającą stąd logikę kolejności.

   

  Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wycofanie z porządku projektu uchwały występującego pod numerem 4.14, a dotyczącym wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 10-12.

  Powyższe – jak wyjaśniał Wiceprezydent – spowodowane jest wycofaniem wniosku w przedmiotowej sprawie.

   

  Wniosek radnej B. Szadziul przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za

   

  Zmodyfikowany w wyniku uwzględnionych  zmian porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za

   

  Ad 3.

  Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 30. sesji RM za przyjęty.

   

  Ad 4.1.

  Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki przedstawił treść zmian zgodnie z treścią załącznika.

  Zmiany zawarte w autopoprawcepatrz załącznik.

   

  Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/628 /13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2013 została podjęta: 23/0/5

   

  Ad 2.

  Prezentujący projekt p. K. Szałucki wyjaśnił, że wniesiona autopoprawka dot. wykazu przedsięwzięć (załącznik projektu)  wiąże się z dyspozycją ministra finansów.

   

  Wszystkie komisje RMG zaopiniowały projekt pozytywnie.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/629/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 – 2024 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

   

  Ad 4.3.

  Ustalenia planu omówił Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, radny A. Bień: - Z przyjętego już planu, dotyczącego stoczni NAUTA wyodrębniono fragment w rejonie Placu Kaszubskiego oraz w rejonie ulic Waszyngtona i Nowej Węglowej. Przewiduje się tu uzupełnienie zabudowy w zakresie funkcji mieszkaniowej i usługowej. Zabudowa będzie nawiązywać do stylu zabudowy Śródmieścia. Planuje się dwie dominanty. Jest w tej strefie sporo obiektów objętych dodatkową ochroną, bo przede wszystkim całe Śródmieście jest wpisane do rejestru zabytków. Wyszczególniono 46 obiektów dodatkowo chronionych zapisami w planie. Jeden z tych obiektów jest zabytkiem, zaś pozostałe budynki zaliczone są odpowiednio do klas A, B i C (zaliczenie obiektów do klas A i B zapewnia zachowanie obecnej formy).

  Autopoprawka: w ustępie 3. paragrafu 6. wykreślenie zapisu dot. dobudowy ogródków gastronomicznych (nie ma sygnałów, że takie miejsca są potrzebne na terenie, którego dotyczy przywołany zapis).

  Kontynuując radny wskazał na tereny oznaczone jako 02 i 07, które są szczególnie ważne i dla których charakter zabudowy określą wyniki konkursu. Wymóg konkursowy ma zapewnić powstanie na przedmiotowych terenach obiektów wysokiej klasy.

  Zachowana zostanie tzw. zabudowa na piaskach – jest to zabudowa przedwojenna.

  W ustaleniach zawarty jest zakaz umieszczania reklam. Intencją planistów jest rugowanie reklam z centrum miasta tak, aby nie były zasłaniane i szpecone widoki na morze i przestrzeń rekreacyjną.

  Kwestie parkingowe: przyjęta polityka w tym zakresie ma na celu niezachęcanie do blokowania śródmieścia samochodami osobowymi. Tym samym przyjęto wskaźnik 0,7 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. W przypadku nowych inwestycji proponowany jest wskaźnik od 1 do 1,4, ponieważ przyjmuje się, że inwestor chcąc zapewnić komfortowe warunki będzie dążył do zapewnienia miejsc postojowych. Zasadniczym celem jest jednak zablokowanie procesu prowadzącego do intensyfikacji indywidualnego ruchu komunikacyjnego.

  W przypadku pozostałych terenów możliwe jest niewielkie wypełnienie istniejącej zabudowy.

  Radny poinformował o wpłynięciu 9. wniosków dotyczących ustaleń – treść jak w załączniku.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

  Komisja Strategii- pozytywna

   

  DEBATA:

   

  Bogdan Krzyżankowski- w moim odczuciu wskaźniki parkingowe są zbyt niskie. Z zapisu w planie wynika, że dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie może być więcej niż 1,4 miejsca postojowego na 100 m kw. powierzchni mieszkalnej, dla lokali użytkowych nie więcej niż 3 miejsca na 100 m kw., a dla 100 m kw. powierzchni biurowej nie więcej niż 2 miejsca. Z  powodu powyższego znacznie spadnie atrakcyjność biznesowa tego terenu. Teren ten mógłby być prestiżowym centrum miasta i jeśli zależy nam na ściągnięciu prestiżowych firm, to takie ograniczenia wydają się niepotrzebne. Biznes wie najlepiej, jaka optymalna liczba miejsc parkingowych jest mu potrzebna. Powinniśmy się skupić na dolnej granicy po to, żeby nie powstał paraliż parkingowy. Obecnie ta granica jest na bardzo niskim poziomie. Dla obszaru historyczno – urbanistycznego ta dolna granica jest nawet na poziomie zerowym. Nie przyjmuję argumentacji, jaką przytoczono na  posiedzeniu komisji, że dzięki temu zmniejszy się ruch samochodowy. Moje doświadczenia mówią, że właśnie szukanie miejsc do zaparkowania generuje ruch. Jeśli chcemy wprowadzać takie mechanizmy, to powinniśmy to robić dopiero w sytuacji, gdy mamy do czynienia z permanentnym blokiem parkingowym i dopiero wówczas będzie to działać tak, jak tego chcą planiści. Problemy parkingowe są wpisane w założenia tego planu.

  Radny zaproponował następujące poprawki:

  - w paragrafie 10, punkcie 5a parametr 1,4 zmienić na: „co najmniej 1,4 miejsca postojowego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”;

  -  zapis 1 do 3 zmienić na: „co najmniej 3 miejsca postojowe na 100 m kw. powierzchni usługowej”;

  -  zapis 1 do 2 zmienić na: „co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m kw. powierzchni biurowej”

  Dla obszaru historycznego :

  - zapis 1 do 1,4 dla obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych zmienić na: „co najmniej 1,4 dla 100 m. kw. powierzchni”;

  - zapis od 0 do 3 dla 100 m. kw. powierzchni usługowej zmienić na: „co najmniej 2 miejsca parkingowe”;

  - zapis od 0 do 2 dla 100 m. kw. powierzchni biurowej zmienić na: „co najmniej 2 miejsca”

   

  Wiceprezydent Marek Stępa- proszę Wysoką Radę o nieuwzględnienie poprawek radnego Krzyżankowskiego. Gdyby inwestorzy skorzystali z tych „furtek”, to doprowadzilibyśmy do katastrofy komunikacyjnej na terenie Śródmieścia.

   

  Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke zabrał głos wskazując na kartę 06 i związany z nią wniosek mieszkańców budynku przy ul. Węglowej 13: - Jest tam działka 146 między posesjami 13 i 15. Od strony południowej działka jest ograniczona ścianą budynku jednorodzinnego, natomiast od przeciwnej strony szczytem budynku nr 15 z balkonami. W tym budynku zamieszkuje 37 rodzin. Budynek był własnością Urzędu Morskiego do czasu, gdy z inicjatywy mieszkańców nastąpiło jego przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz właścicieli. Wspólnota wykupiła teren po obrysie zgodnie z przepisami prawa. Między budynkami 15 i 13 poprowadzone są cztery podziemne instalacje, a także pozostały tam stare szamba (pozostałość starego systemu kanalizacyjnego z lat przedwojennych). Wg dokumentacji jest to obszar liczący 600 m kw. W rzeczywistości jest to teren znacznie skromniejszy, bo należy odjąć powierzchnię, jaką zajmuje skarpa od ulicy Wendy i pas od ulicy Węglowej. Także pod względem szerokości działka ta będzie uszczuplona. W związku z powyższym uważam, że działka 146 nie posiada cech działki samodzielnej, którą można by zakwalifikować do realizacji zabudowy wielorodzinnej. Takie jest moje stanowisko i dlatego w głosowaniu nad projektem pozwolę sobie wstrzymać się od głosu.

   

  Łukasz Cichowski- zachęcam do przyjęcia poprawek radnego Krzyżankowskiego, ponieważ obecny zapis doprowadzi do parkingowej katastrofy. Nie rozumiem też propozycji co do górnych granic. O ile zapisywanie minimalnej liczby miejsc ma sens, o tyle ustalanie górnej granicy jest niezrozumiałe. Dlaczego inwestorom, którzy chcieliby z własnej inicjatywy zbudować więcej miejsc parkingowych, to uniemożliwiać? Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe.

   

  M. Stępa- wyznaczanie górnych granic ma służyć zapobieganiu realizowania przez inwestorów nieograniczenie dużych parkingów. Dlaczego? Bo każdy parking, zwłaszcza w śródmieściu, jest generatorem ruchu. Bez względu na to, czy w danym budynku realizowana  jest atrakcyjna funkcja czy nie.

  Pan Krzyżankowski mówił, że brak parkingów generuje ruch. To prawda, ale do czasu. Człowiek nazywa się gatunkiem myślącym i jeśli dojdzie do wniosku, że nie da się w danej przestrzeni zaparkować, to tego miejsca przestanie szukać rezygnując z dojazdu samochodem.  Trzeba śledzić literaturę fachową, żeby wiedzieć, że głos radnego Krzyżankowskiego jest głosem z głębi XX wieku. My staramy się utrzymać tendencje, które są aktualnie realizowane na świecie. Miasta Europy zachodniej przeszły już fascynację ruchem samochodowym i zbierają tego złe owoce. My mamy szansę skorzystać z tych doświadczeń.

  Przykro mi, że partia promująca postęp i nowoczesność (mowa o PO – p.p.) promuje takie przebrzmiałe rozwiązania.

   

  B. Krzyżankowski- to co wczoraj wydawało się nowoczesne, dzisiaj wydaje się anachronizmem. Badania, o których mówił Pan Stępa, oparte są na danych z wielkich miast. Tymczasem Gdynia należy do mniejszych miast i w dodatku  ma coraz mniej mieszkańców.

   

  Marcin Wołek- nie tylko wielkie miasta, ale i średnie, a nawet mniejsze mają taką filozofię. Mówię o miastach szwedzkich, fińskich czy duńskich. To miasta wielkości Gdyni i też takie rozwiązania stosują. Właśnie wskaźniki parkingowe w planach zagospodarowania przestrzennego uznaje się za jedno z efektywniejszych instrumentów. Pytanie, czy miasto ma być dla samochodów, czy dla ludzi? Hierarchia powinna wyglądać odwrotnie – najpierw piesi, potem komunikacja rowerowa i transport miejski, a dopiero na końcu komunikacja samochodowa. Kiedy popatrzymy na dynamikę rozwoju motoryzacji w Gdyni, to widzimy, że ona słabnie.

  Nie zgadzam się z tezą o paraliżu parkingowym w centrum Gdyni. Tego paraliżu nie ma dzięki rozwiązaniom, które też kiedyś wdrażaliśmy wbrew oporowi radnych Pamiętajmy, że mieszkańcy Gdyni korzystają z różnych form transportu.

   

  Marcin Horała- w warstwie teoretycznej zgadzam się z tym, co mówi Pan Stępa. Staram się czytać różnego rodzaju opracowania. Są też obszary, jak te objęte planem, które są brzegiem centrum miasta. Dla takich miejsc projektuje się szeroką przelotową drogę dojazdową. Chcemy, żeby ludzie jeżdżący samochodami tam się zatrzymali i dalszą drogę pokonywali pieszo lub komunikacją miejską?  Może więc danie im szansy na zaparkowanie samochodu nie byłoby od rzeczy?

   

  Poprawka radnego B. Krzyżankowskiego dotycząca następujących zapisów:

  - w paragrafie 10, punkcie 5a parametr 1,4 zmienić na: „co najmniej 1,4 miejsca postojowego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”;

  -  zapis 1 do 3 zmienić na: „co najmniej 3 miejsca postojowe na 100 m kw. powierzchni usługowej”;

  -  zapis 1 do 2 zmienić na: „co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m kw. powierzchni biurowej”

  Dla obszaru historycznego :

  - zapis 1 do 1,4 dla obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych zmienić na: „co najmniej 1,4 dla 100 m. kw. powierzchni”;

  - zapis od 0 do 3 dla 100 m. kw. powierzchni usługowej zmienić na: „co najmniej 2 miejsca parkingowe”;

  - zapis od 0 do 2 dla 100 m. kw. powierzchni biurowej zmienić na: „co najmniej 2 miejsca”

   nie została przyjęta: 5/20/2

   

  UCHWAŁA NR XXXI/630/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej została podjęta: 26/0/1

   

  Ad 4.4.

  Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił radny A. Bień.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

  Komisja Strategii- pozytywna

   

  UCHWAŁA NR XXXI/631/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XIII/247/11 RMG z dnia 26.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

   

  Ad 4.5.

  Blok projektów dotyczących nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

   

  Opinie komisji j.w.

  /dotyczy bloku projektów dot. nieruchomości/

   

  UCHWAŁA NR XXXI/632/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości leżących w pasie ul. Zawiszy Czarnego, ul. Strażackiej, ul. K. Pułaskiego, ul. J. Waszyngtona oraz ul. A. Muchowskiego została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

   

  Ad 4.6.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/633/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

   

  Ad 4.7

   

  UCHWAŁA NR XXXI/634/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego oraz ulicy Zawiszy Czarnego została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

   

  Ad 4.8

   

  UCHWAŁA NR XXXI/635/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – działek drogowych położonych w pasie ulic Chylońskiej i Puckiej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

   

  Ad 4.9

  Tytułem uzupełnienia informacji zawartych w załącznikach Wiceprezydent B. Stasiak poinformował, iż proponowane ograniczenie przetargu do sąsiadów przedmiotowej nieruchomości wynika z faktu, że teren nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/636/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej, w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

   

  Ad 4.10

   

  UCHWAŁA NR XXXI/637/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Przemyskiej 20 została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

   

  Ad 4.11

  Prezentująca projekt radna Małgorzata Balsewicz uzupełniła informacje zawarte w uzasadnieniu projektu (stanowi załącznik) o zacytowane słowa uczniowskiej charakterystyki proponowanej patronki gimnazjum:  „Gdynianka, mądra i dzielna, bardzo zapracowana, marzycielka i zarazem człowiek konkretów, zasad. Samorządowiec. Zakochana bez pamięci w Gdyni”.

  Pani Balsewicz mówiła ponadto: - Społeczność szkolna realizuje bogaty program edukacyjny związany z patronką Franciszką Cegielską i Gdynią. Bardzo dużą popularnością cieszy się konkurs o Gdyni, który odbywa się pod hasłem przewodnim: „Gdynia – miasto, które mnie urzekło”. Tak, jak urzekło kiedyś Panią Prezydent Franciszkę Cegielską.

   

  Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

   

  UCHWAŁA NR XXXI/638/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 19 w Gdyni, przy ul. Nagietkowej 73 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

   

  Ad 4.12

  M. Guć- wezwanie wynika z braku wiedzy co do zasad przyjmowania aktów prawnych. Autor zarzucił, że uchwała została  przyjęta w momencie, kiedy ustawa stanowiąca podstawę podjętej uchwały nie weszła jeszcze w życie. Faktycznie, w okresie kiedy biegł tryb wejścia w życie, rada Gdyni podjęła uchwałę, ale tego typu sytuacja jest w pełni dopuszczalna. Ustawodawca dopuszcza tego rodzaju praktyki. Ważne jest tylko, aby akt niższego rzędu nie wszedł w życie wcześniej niż akt wyższego rzędu. Wezwanie jest bezzasadne.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Samorządności- pozytywna

  Komisja Strategii- pozytywna

   

  P. Stolarczyk- autor wezwania wskazał na nieprawidłowości co do terminu podjęcia uchwały. Nie byłoby tych kontrowersji, gdyby Gdynia nie spieszyła się z uchwaleniem stawek krytykowanych obecnie przez mieszkańców, czego dowodem jest inna skarga mieszkańców, rozpatrywana obecnie przez Wojewodę. Radni opozycji wskazywali na niedostateczną ilość konsultacji. Projektowane stawki nie były konsultowane z opozycją. Jest to typowe siłowe rozwiązanie. Uwzględnienie wezwania umożliwiłoby przeprowadzenie konsultacji.

   

  Wiceprezydent M. Guć stwierdził, że wypowiedź przedmówcy była nie na temat i poinformował o błędzie w uzasadnieniu, to jest podaniu niewłaściwego imienia wzywającego.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/639/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/592/13 RMG w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty została podjęta: 25/2/0

   

  Ad 4.13

  Projekt przedstawiła, zgodnie z treścią załącznika, radna Maja Wagner.

  Autopoprawka: wykreślenie z projektowanej umowy słów: „w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych”

   

  Opinie komisji j.w.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/640/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zawarcia umowy o współpracy na zasadach miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Haikou (Chińska Republika Ludowa) została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

   

  Ad 4.14

  B. Stasiak- ze względu na liczbę mieszkańców w Gdyni może funkcjonować jedno kasyno. Pierwotnie wpłynęły 3 wnioski dot. lokalizacji, ale jeden z nich został wycofany. Proponuję pozytywne zaopiniowanie pozostałych 2. wniosków. Tym samym decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska koncesję, podejmie Minister Finansów Publicznych.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

  Komisja Strategii- pozytywna

   

   UCHWAŁA NR XXXI/641/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 7 została podjęta: 24/2/0

   

  Ad 4.15

  Przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak - uzasadnienie jak w punkcie 4.14.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/642/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 15 została podjęta: 24/2/0

   

  Ad 4.16

  W imieniu projektodawców wystąpił radny Łukasz Cichowski: - Proponujemy zmienić okres czasu z 30 minut na 15 minut i odpowiednią stawkę: 40 gr. Nasza propozycja jest związana z wnioskami mieszkańców. Wielu kierowców parkuje przez okres 10. minut.

  Trzy podstawowe cele jakim służyłoby przyjęcie projektu:

  - zwiększenie rotacji – jeśli kierowca ma wykupiony bilet na 15 minut jego motywacja, aby jak najszybciej opuścić miejsce parkingowe jest silniejsza;

  - niższa opłata będzie jeszcze skuteczniejszą promocją krótkiego parkowania. Dla wielu kierowców jest obecnie niesprawiedliwe, że muszą płacić prawie dwukrotnie więcej niż za pierwsze pół godziny. Tym samym kierowcy parkujący najkrócej najbardziej przyczynią się do rotacji;

  - skłonienie obecnie niepłacących do płacenia (są to w większości kierowcy parkujący samochody najkrócej)

  Dodatkowym czynnikiem jest pewien typ rozumowania – że czemu mamy płacić za pół godziny, skoro parkujemy tylko przez 15 czy 10 minut.

  Podobne rozwiązania funkcjonują już w Szczecinie i Wrocławiu.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Gospodarki Komunalnej- negatywna

  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

  Komisja Strategii- negatywna

   

  DEBATA:

   

  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- nie byłem obecny podczas opiniowania projektu przez komisję, więc informuję, że również głosowałbym za negatywnym zaopiniowaniem projektu. Myślę, że ta propozycja nie przyniosłaby takich skutków, jak chcieliby wnioskodawcy. Obniżenie kosztów parkowania w centrum miasta przyniosłoby inny skutek niż zakładany, a jest nim skłonienie do refleksji, czy nie byłoby rozsądniejsze korzystanie z innego rodzaju środka komunikacji. Wiele polskich miast wykazuje, że chcąc zwiększyć rotację musiałyby zwiększyć opłaty. Obniżenie stawki i limitu czasu jest na pewno przyjazne dla tych, którzy chcą krótko parkować, ale nie ma to związku z przesłankami, dla których wprowadzono system płatnego parkowania. Z kolei jeśli ktoś wychodzi z założenia, że 15 minut nie zwróci uwagi odpowiednich służb, to tej filozofii nic nie zmieni. Albo ktoś jest uczciwy albo nie. Premia za uczciwość musiałaby być znacznie większa. Kilkadziesiąt groszy na pewno nie będzie tej roli pełniło. Chętnie bym głosował za podniesieniem opłat.

   

  B. Krzyżankowski- to, że ktoś nie płaci nie zawsze wynika z tego, że chce oszukać. Obecnie od kogoś, kto korzysta z małej przestrzeni czasowej wymaga się relatywnie dużej odpłatności. Mieszkańcy i tak mają wewnętrzne przekonanie, że strefa służy przede wszystkim wyciskaniu kasy, a nie podwyższaniu standardu życia. Podwyższanie opłat za parkowanie spowoduje, że kierowcy będą zostawiali samochody na obrzeżach strefy (tak się dzieje np. na ul. Partyzantów), co przeniesie problem z centrum na obrzeża. Proponujemy rozwiązanie zwiększające rotację, które niewiele będzie kosztowało. Nie ma żadnych powodów, żeby nie spróbować, a być może przyniesie to efekt, bo to stwierdzić będziemy mogli dopiero po przyjęciu proponowanego projektu.

   

  Z. Zmuda Trzebiatowski- z jakich badań wyciąga Pan radny wniosek, że mieszkańcy postrzegają system jako sposób wyciągania od nich pieniędzy?  Rozumiem, że Pan radny jako przedstawiciel lobby samochodowego tak uważa, ale śmiem twierdzić, że większość mieszkańców dostrzega poprawę warunków do parkowania. Oczywiście za komfort trzeba zapłacić, ale zmiana jakościowa dokonała się. Oczywiście można by sprawdzić, jak propozycja oddziaływałyby na warunki, ale miałoby to sens, gdyby obecny system działał źle. Nie dostrzegam takich znamion. Demontowanie systemu, który się sprawdził, powinno mieć miejsce tam, gdzie jest to bezwzględnie konieczne.

  Mam nadzieję, że Pan radny Krzyżankowski dysponuje twardymi danymi potwierdzającymi, że mieszkańcy mają złe zdanie o obecnie obowiązującym systemie.

   

  B. Krzyżankowski- jestem użytkownikiem samochodu i każdy z nas, użytkowników, jest przedstawicielem lobby samochodowego. Ideą strefy płatnego parkowania powinno być to, żeby mieszkańcom żyło się wygodniej, a nie zwiększenie rotacji. Moje przekonanie o opinii mieszkańców wynika z tego, że jest sama strefa, a nie ma parkingów przesiadkowych, że podwyższane są ceny biletów komunikacji miejskiej. Tych aspektów jest bardzo dużo.

   

  T. Szemiot- ze strony radnego Trzebiatowskiego padł zarzut rozmontowywania systemu. Nasz projekt wpisuje się w warunki określone w uchwale. Jest to tylko dodanie elementu, który wzbogaciłby ofertę w obrębie strefy. To nie jest rewolucja tylko wzbogacenie i tak proponuję patrzeć na ten projekt, a nie srożyć się, że jest to wrogi projekt.

   

  Kamil Góral- protestuję przeciwko stwierdzeniu, że wszyscy jesteśmy użytkownikami samochodu, ponieważ ja jestem użytkownikiem komunikacji miejskiej i roweru.

   

  Ireneusz Bekisz- chcę uświadomić Panu Trzebiatowskiemu, że odebranie deklaracji śmieciowej zajmie mi 5 minut, a będę musiał zapłacić za pół godziny.

   

  Joanna Zielińska- deklarację śmieciową można wydrukować. Na załatwienie sprawy w urzędzie potrzeba więcej czasu. Jest to bardzo dobry system. Nie kombinujmy. Obecny stan został  sprawdzony.

   

  Marcin Horała- ze smutkiem chcę odnotować bardzo złą ocenę działań urzędu. Ja uważam, że są sprawy, które da się załatwić w ciągu 15 minut.

   

  B. Stasiak- jako współautor obecnie obowiązującej uchwały chcę się odnieść do kilku stereotypów. Zarzut niesprawiedliwości: system pobierania opłat i wysokość kwot są wpisane w akty wykonawcze rządu. Przypomnę, że pierwsza godzina to 3 zł., a my zaproponowaliśmy 2,80 zł. Jeśli podzielić to na cztery, to za 15 minut należałoby zapłacić 75 gr., a my proponujemy za pół godziny 80 gr., a więc zaledwie o 5 gr. więcej.

  Transport publiczny: wpływy z biletów pokrywają niecałą połowę kosztów organizowania transportu publicznego.

  Mówimy o 15. minutach jak o panaceum na zwiększenie rotacji. Przypomnę więc, że kiedyś proponowaliśmy, aby za pierwsze 5 minut nie pobierano opłaty. Niestety zostało to usunięte z uchwały, którą musieliśmy zmodyfikować. Te pół godziny jest pewnym ryczałtem na wykonanie wszystkich czynności (znalezienie miejsca, dokonanie opłaty).

   

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej nie został przyjęty: 7/18/0

   

  Ad 4.17

  Beata Szadziul- karta „Gdynia Rodzinna Plus” jest jednym z ważniejszych elementów programu „Gdynia Rodzinna”. Karta będzie stanowić uprawnienie do darmowych  przejazdów rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci (do 4. roku życia wszystkie dzieci są automatycznie objęte prawem bezpłatnego przejazdu). Karta będzie ważna na liniach zwykłych i będzie wydawana na okres jednego roku. Wierzę, że przyjęcie uchwały wpłynie na wyrównanie szans i obniżenie wydatków, a zaoszczędzone pieniądze będzie można wydać np. na dodatkowe zajęcia dla dzieci.

  Radna poinformowała o pozytywnych opiniach 3. związków zawodowych.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

  Komisja Strategii- pozytywna

  Komisja Zdrowia- pozytywna

   

  DEBATA:

   

  B. Krzyżankowski- wreszcie doczekaliśmy się projektu w sprawie karty. Niestety, nie upoważnia ona ani do wstępu do muzeów czy na obiekty sportowe. Jedynym przywilejem będzie korzystanie z publicznych środków transportu. Jest to element, który budzi najwięcej kontrowersji. Nasuwa się  pytanie, czy na tym zależy najbardziej gdyńskim rodzinom i czy nie można by przeznaczyć tych pieniędzy na przedsięwzięcia, które są  dużo bardziej rodzinne, np. na zwiększenie dostępności do żłobków czy dopłaty na pobyt dzieci  w żłobkach prywatnych (swego czasu proponowaliśmy taki projekt). Proponowana karta zastępuje bilet rodzinny, który był mało praktyczny, bo wszyscy musieli podróżować razem, ale miał też aspekt rodzinności, bo takie wspólne wyjazdy integrowały rodzinę. Karta na pewno będzie atrakcyjniejsza, bo w domowym budżecie zostanie więcej pieniędzy, ale będzie to forma wsparcia socjalnego i to niekoniecznie związanego ze statusem materialnym rodziny. Kryterium dzietności to czworo dzieci, a więc będzie to stosunkowo wąski margines odbiorców. Jest tych rodzin chyba 600. Można sobie pomyśleć, że lada moment powstanie program dla rodzin z ośmiorgiem dzieci, tyle że to nie wprowadzi nowej jakości. Takie działania powinny być kompleksowe i stąd propozycja poprawki, tj. rozszerzenie grona beneficjentów karty na rodziny z trojgiem dzieci. Wtedy będzie to rzeczywiście promocja dzietności. Koszty będą większe, ale takie rozwiązania są stosowane w różnych miastach, także ościennych. Zawsze możemy zrezygnować z budowy przysłowiowego Infoboxu.

   

  B. Szadziul- karta jest rozszerzeniem obowiązujących uprawnień. Projekt, który przyjęliśmy w zeszłym roku zakładał różnego typu działania. Nie jest to łatwe. Przygotowujemy kolejne działania. Przygotowaliśmy już stronę internetową. Jestem w trakcie przygotowań do wprowadzenia karty Gdynia Rodzinna, która obejmie wszystkie rodziny, bez względu na liczbę dzieci i która pozwoli na  wejścia do muzeów, galerii, na stadiony za ulgowe opłaty. W naszych czasach posiadanie choćby jednego dziecka jest już dużym obciążeniem finansowym.

   

  Beata Łęgowska- program Gdynia Rodzinna był konsultowany z rodzinami, w tym wielodzietnymi. Bilet był jedną z rzeczy najbardziej oczekiwanych przez rodziny wielodzietne. Dojazdy dzieci w różnym wieku do różnych miejsc powodowały, że dotychczasowa forma biletu nie spełniała oczekiwań.

  Miasto realizuje działania kierowane do wszystkich rodzin. Zapoznaliśmy się z doświadczeniami różnych miast i stwierdziliśmy, że tam, gdzie wprowadzano w życie takie programy zbyt szybko, powstawały liczne trudności, natomiast tam, gdzie je realizowano krok po kroku, z towarzyszeniem konsultacji i współdziałaniem ze strony różnych podmiotów, stworzono największe szanse dla prawidłowej realizacji programu.

   

  T. Szemiot- nie padły słowa krytyki jeśli chodzi o samą kartę. Poprawka daje szansę karcie na znalezienie się w kieszeniach większej liczby gdynian. Będzie to dotyczyło już nie tylko 600. rodzin, ale znacznie większej grupy osób. Ja proponuję pójście dalej i zwolnienie z kosztów podróżowania wszystkie dzieci, bo to dzieci są adresatami karty. Karta może też trafić do rodzin o dobrym statusie materialnym. Skoro chcemy promować dzietność, to myślmy o działaniach o szerokim zasięgu. Na dzisiaj jest tylko ten projekt i tylko do niego możemy się odnieść.

  Pewnie odrzucicie Państwo naszą poprawkę, ale można ją wykorzystać dla dyskusji na temat, w jaki sposób samorząd może wpływać na rozwiązanie problemów gdynian.

   

  B. Szadziul- Pan radny Szemiot na posiedzeniu komisji wstrzymał się od głosu podając za argument dla swojego stanowiska koszt tego przedsięwzięcia, a dzisiaj proponuje rozszerzenie przywileju na wszystkie gdyńskie dzieci, co byłoby niewyobrażalnym kosztem. Pan radny bardzo mnie zaskoczył swoją wypowiedzią.

   

  T. Szemiot- proszę przeczytać protokół, w którym jest przytoczona moja argumentacja. Wskazywałem, że trzeba się nad tym rozwiązaniem zastanowić i że nie podoba mi się adresowanie tego jedynie do rodzin z czworgiem dzieci. Proszę nie używać argumentu, że rzekomo  coś się wydarzyło na posiedzeniu komisji. Jest to co najmniej niestosowne.

   

  Marcin Horała- popieram projekt. Nasze miasto w kwestii polityki prorodzinnej było daleko w tyle. Faktem jest, że w wielu miastach takie inicjatywy są adresowane do rodziny z trojgiem dzieci. Darmowa komunikacja jest świetnym rozwiązaniem. W przypadku rodzin biedniejszych  bezpłatne przejazdy są wskazane, bo są one skazane na korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Kosztem niewyobrażalnym byłoby zwolnienie z obowiązku płacenia za bilety wszystkich uczniów, natomiast w przypadku rodzin z trojgiem dzieci byłby to koszt jak najbardziej wyobrażalny. Wówczas ten koszt zamknąłby się kwotą 20 czy 30 mln. zł. Jest to oczywiście kwota bardzo duża, natomiast nie niewyobrażalna. Zachęcam do przyjęcia projektu i zgłoszonej poprawki.

   

  Marcin Wołek- zabieram głos jako praktyk, bo posiadam 4. dzieci i korzystam od czasu do czasu z miejskiego transportu. Mam inny pogląd niż Pan Krzyżankowski. Dostępność transportowa z punktu widzenia rodzica stoi najwyżej w hierarchii potrzeb. Skorzystanie z jakiejkolwiek oferty na terenie miasta wymaga dojechania do celu. Bardzo się cieszę, że od karty zaczęliśmy. Gdy w rodzinie jest czworo dzieci to samochód dla pięciu osób przestaje wystarczać. Dla wielu osób jest to spore wyzwanie, dlatego możliwość skorzystania z transportu publicznego rozwiązuje problem. Każde rozwiązanie wspierające wielodzietne rodziny, przynajmniej na poziomie lokalnym, jest godne poparcia. Dzisiejszą propozycję traktuję jako etap. Nie jest to przecież koniec działań wspierających rodziny wielodzietne, o czym mówiła już radna Szadziul. 600 rodzin z 4. dzieci to jest około 2,5 tysiąca dzieci i młodzieży. To nie jest mało. W imieniu tej grupy, jako osoba, która do niej należy, bardzo dziękuję i proszę o więcej.

   

  B. Krzyżankowski- zgadzam się z przedmówcą, ale problemy transportowe są także duże dla rodzin z dwójką dzieci i dlatego proponuję rozszerzenie grupy beneficjentów o rodziny z trojgiem dzieci. Nie usłyszałem argumentu, który by tę propozycję zdeprecjonował.

   

  Poprawka radnego B. Krzyżankowskiego nie została przyjęta: 7/20/0

   

  UCHWAŁA NR XXXI/643/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus” została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

   

  Ad 4.18

  Pełnomocnik ds. Rodziny, radna Beata Szadziul, podziękowała za podjęcie uchwały (pkt 4.17) i przedstawiła projekt będący – jak stwierdziła – konsekwencją podjętej już uchwały w sprawie karty. Przedmiotowy projekt rozszerzający regulamin o grupę osób posiadających kartę, zwalnia też z obowiązku posiadania przez osoby korzystające z karty „Gdynia Rodzinna Plus” zaświadczeń o zameldowaniu. – To też ograniczy koszty ponoszone przez rodziny.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

  Komisja Strategii- pozytywna

   

  UCHWAŁA NR XXXI/644/2013 RADY MIASTA GDYNI  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

   

  Ad 4.19

  Projekt przedstawił Dyrektor ZKM, pan Olgierd Wyszomirski: - Ukazało się rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej nakładające obowiązek dokonania zmian w nazewnictwie przystanków. Chodzi o to, aby te nazwy były bardziej jednoznaczne, a przede wszystkim zgodne z rozporządzeniem. Przy okazji uzupełniono przystanki o  przystanek przy Dworcu Głównym, w pobliżu poczty.

  Pozostałe informacje jak w zał.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

   

  UCHWAŁA NR XXXI/645/2013 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

   

  Ad 4.20

  Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

  Komisja Strategii- pozytywna

  Komisja Kultury- pozytywna

   

  UCHWAŁA NR XXXI/646/2013 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości została podjęta jednogłośnie: 18 gł. za

   

  Ad 4.21

  Wiceprezydent M. Stępa przedstawiając przedmiotowy projekt (jak w zał.) zwrócił uwagę także na dwa kolejne projekty jako grupę dokumentów, łącznie z przedmiotowym, będących konsekwencją odrzucenia przez radę wezwań do usunięcia naruszeń prawa.

   

  Opinie komisji:

  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

  Komisja Strategii – pozytywna

  /powyższe dotyczy także 2. kolejnych projektów/

   

  UCHWAŁA NR XXXI/647/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę nr III/30/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk-a S. Dąbka została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

   

  Ad 4.22

   

  UCHWAŁA NR XXXI/648/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę  nr III/30/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm J. Unruga i Płk-a S. Dąbka została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

   

  Ad 4.23

   

  UCHWAŁA NR XXXI/649/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez xx na uchwałę  nr III/30/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm J. Unruga i Płk-a S. Dąbka została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

   

  Ad 4.24

  M. Guć- w normalnej sytuacji instytucje kultury dostają dotacje. Taki jest standard. Jednak centrum EXPERYMENT funkcjonuje w szczególnych okolicznościach z racji korzystania ze środków funduszu europejskiego, stąd zastosowanie mają regulacje Komisji Europejskiej dotyczące świadczenia usług gospodarczych w zakresie kultury i oświaty.  

   

  Opinia Komisji Strategii- pozytywna

   

  Mirosława Król- ponieważ nie wszystkie komisje ten projekt opiniowały chcę zadać pytania. Czytamy m. in. w dzienniku urzędowym UE na temat rekompensat, m. in. z tytułu wynagrodzeń, w związku ze świadczeniem usług publicznych. Jaka forma rekompensaty zostanie zastosowana, w jakim procencie? Dlaczego wybrano taką formę? W jakiej wysokości będą to wynagrodzenia, w jakim ujęciu procentowym? Nie do końca jest to dla nas zrozumiałe. Jakie usługi publiczne będzie świadczyć centrum z zakresu kultury i oświaty? Mamy już Agencję Rozwoju, Centrum Kultury. Kolejnym podmiotem ma być EXPERYMENT.

  Proszę o doprecyzowanie powyższych kwestii.

   

  M. Guć- wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych i to jest ta forma.

  Wielkość środków ma swoje odzwierciedlenie w budżecie przyjętym na rok 2013. Będzie to kwota na poziomie  4 900 000 zł. Wpływy z biletów wyniosą ok. 2 mln. zł. Dlatego cała rekompensata wyniesie od 5 do 7. mln. zł. i tu jest odpowiedź o procent.

  Są to zadania z zakresu oświaty.

  Bardzo się cieszę, że Pani radna prześledziła akty prawne, jednak te regulacje, o których mówiła Pani radna, nie dotyczą zakresu zadań, dla realizacji których powołano centrum. Są to zadania o charakterze oświatowym. To, że jest to forma rekompensaty, jest uwarunkowane tylko i wyłącznie kwestią dofinansowania unijnego. Przypomnę, że uzyskując środki europejskie na tabor komunikacji trolejbusowej podpisywaliśmy podobne umowy. Podstawą prawną będą właśnie przytoczone przez Panią radną przepisy.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/650/2013 RADY MIASTA GDYNI w  sprawie zaciągnięcia zobowiązania polegającego na przekazaniu Centrum Nauki ESPERYMENT w Gdyni rekompensaty  z tytułu świadczenia przez tę instytucję, w ramach powierzenia usług świadczonych w ogólnym interesie  gospodarczym z zakresu kultury i oświaty, została podjęta: 15/0/4

   

  Ad 4.25

  M. Guć- wzywający do usunięcia naruszenia prawa nie doczytał nowelizowanej ustawy, tj. przepisów o możliwości różnicowania stawek. Rada Miasta Gdyni przyjęła rozwiązanie polegające na różnicowaniu ryczałtów stosownie do wielkości powierzchni lokalu.

  Wątpliwe jest, czy Pan mecenas, który złożył to wezwanie, jest do tego uprawniony, ponieważ jego pełnomocnictwo dotyczyło innych spraw, niemniej ocena radców prawnych jest taka, że pozostawienie wezwania bez rozpatrzenia mogłoby grozić konsekwencjami, stąd – w imię ostrożności procesowej – proponujemy radzie rozważenie zarzutów.

   

  Paweł Stolarczyk- wzywający wskazywał, powołał się na stosowne zapisy ustawy, że jest możliwość ustalenia tylko jednej stawki jednostkowej. Zastosowanie wyłącznie stawki od jednostki powierzchni było przedmiotem powszechnej krytyki. Uchwalone stawki są swoistym połączeniem ryczałtu i metra kw. Aczkolwiek nie podzielamy słuszności formalnych zarzutów, jako radni opozycji wstrzymamy się od głosu, ponieważ zastosowana metoda jest w opinii mieszkańców krzywdząca.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/651/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/592/13 RMG z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty została podjęta: 22/0/2

   

  Ad 4.26

  Wiceprezydent Ewa Łowkiel poinformowała o autopoprawce w paragrafie 1. i tytule projektu zmieniającej błędnie podany rok na 2012.

  Wiceprezydent wniosła o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi: - Innej metody udzielania i rozliczania dotacji nie możemy przyjąć.

   

  Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

   

  UCHWAŁA NR XXXI/652/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na uchwałę nr XXII/458/12 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

   

  Ad 4.27

  W imieniu Dyrektora UM Jerzego Zająca projekt, zgodnie z treścią załącznika, przestawił p. K. Szałucki.

   

  UCHWAŁA NR XXXI/653/2013 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przekazania środków dla Policji w 2013 roku, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

   

  Ad 5.

  Sprawozdanie z prac Komisji Kultury w imieniu jej Przewodniczącej, radnej Joanny Chacuk, przedstawiła radna Ewa Krym.

  Dokument stanowi załącznik.

   

  Ad 6.

  Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przedstawił Wiceprzewodniczący rady, pan Jacek Hnatiuk.

  1.      Działalność Rady

  RD Ch-W  wybrana na czteroletnią kadencję w 2011 roku działa w pełnym, ustawowym składzie 15 radnych. Rada obraduje na sesjach, które odbywają się w około miesięcznych odstępach, za wyjątkiem okresu wakacji letnich. Do tej pory odbyły się 23 sesje Rady Dzielnicy, na których radni podjęli 37 uchwał  w przedmiocie uchwalenia planów inwestycyjnych, planów finansowych i wydania opinii leżących w kompetencjach Rady.

  2.      Nowi Radni

  Ze względu na fakt, iż znacząca większość radnych, bo aż 80% składu rady, w tym wszyscy trzej członkowie Zarządu Dzielnicy, są to osoby, które po raz pierwszy pełnia mandat radnego, radni od samego początku podjęli działania aby dogłębnie poznać problemy mieszkańców Dzielnicy oraz specyfikę działań podejmowanych na terenie Dzielnicy przez jednostki Gminy, jaki jednostki prywatne. W tym celu radni zarówno w pełny składzie rady, jak i poprzez wybranych przedstawicieli odbyli szereg spotkań, podczas których pozyskali niezbędne informacje do działania na rzecz mieszkańców.

  Cykl tych spotkań rozpoczął się spotkaniem z Biurem Planowania Przestrzennego, podczas którego radni zostali zapoznani z aktualnym stanem obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy, jak i podejmowanymi oraz planowanymi dzianiami. Odbyliśmy spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta, Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcją Szkół działających w Dzielnicy, Straży Miejskiej, mieszkańcami, przedstawicielami inwestorów prywatnych, którzy prowadzą inwestycje na terenie Dzielnicy oraz innymi osobami i podmiotami.

  3.      Komisje Rady Dzielnicy

  W ramach Rady Dzielnicy działają trzy komisje stałe – Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Kultury i Sportu oraz Komisja Bezpieczeństwa.

  a)     Komisja Gospodarki Komunalnej

  - zajmuje się infrastrukturą Dzielnicy – poprzez typowanie niezbędnych inwestycji i ich koordynowanie;

  - zajmuje się stanem dróg Dzielnicy, współpracując z Zarządem Dróg i Zieleni w sprawie realizacji remontów i poprawy ich stanu, w szczególności podnosząc problemy zgłaszane przez mieszkańców Dzielnicy;

  - mniej więcej w odstępach pół rocznych organizowane są przez Przewodniczącego Komisji wspólnie z przedstawicielami ZDiZ objazdy dróg przez radnych dzielnicy, skutkujące wytypowaniem niezbędnych do wykonania remontów; ostatni taki objazd po Dzielnicy odbył się na początku tego miesiąca;

  - opracowuje projekty konkursowe do konkursów Piękna Dzielnica.

  b)     Komisja Kultury i Sportu

  - zajmuje się problemami poprawy i rozbudowy infrastruktury sportowej na terenie Dzielnicy

  - w szczególności boiskiem na Starym Chwarznie;

  - zajmuje się parkiem na Chwarznie

  - zajmuje się zorganizowaniem Klubu Seniora w Dzielnicy;

  - opracowuje projekty konkursów do konkursów Gdynia po godzinach i Kultura w Dzielnicy.

  c)      Komisja Bezpieczeństwa

  - zajmuje się problemami poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy, w szczególności poprawą bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza najmłodszych – tj. dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy;

  - pomaga w organizowaniu akcji szczepienia psów w Dzielnicy

  - opracowuje projekty do konkursów Bezpieczna Dzielnica

  4.      Radni

  Raz w tygodniu pełniony jest dyżur przez jednego z radnych Dzielnicy, podczas którego radni spotykają się z mieszkańcami, przyjmują ich skargi i wnioski oraz starają się pomagać w rozwiązywaniu spraw spornych

   

  5.      Inwestycje

  Jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez Radę Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w obecnej kadencji było opracowanie zamierzeń inwestycyjnych, które będą prowadzone w ramach środków przyznanych Dzielnicom Miasta Gdyni na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2011 – 2014

   

  Bezpośrednio po wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzeń określających sposób uruchomienia tych środków przez Rady Dzielnic, co miało miejsce w sierpniu i wrześniu 2011 roku, Rada Dzielnicy podjęła intensywne działania celem dokonania wyboru inwestycji, ich przygotowania i rozpoczęcia ich realizacji.

   

  W tym celu na 2011 roku odbyło się kilka sesji Rady Dzielnicy, posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i spotkań poświęconych temu tematowi. W ich trakcie zgłoszono ponad 50 projektów, które mogłyby być realizowane w ramach przyznanych Radzie Dzielnicy środków. Tak duża ilość zgłoszonych potrzeb wynika z faktu, iż Dzielnica Gdynia Chwarzno-Wiczlino zwana też Gdynią Zachód to blisko 21% terenu naszego Miasta. Ta jedna 1/5 powierzchni Miasta to obszar z najsłabiej rozwiniętą na tle innych części Miasta infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i drogową.

   

  Z uwagi na dostępne środki, w kwocie około 2 milionów 100 tysięcy złotych na czteroletnią kadencję Rady Dzielnicy, radni w listopadzie 2011 roku opracowali listę podstawowych projektów inwestycyjnych, które można podzielić na cztery główne bloki tematyczne:

   

  a)     wodno-kanalizacyjne – oszacowane łącznie na kwotę około 2,5 mln do 5,0 mln złotych;

  b)     drogowe – oszacowane łącznie na kwotę około 11,5 mln do 17,0 mln złotych

  c)      projekty z gotową dokumentacją – wcześniej przygotowaną przez Urząd Miasta, którym brakuje finansowania – oszacowane łącznie na kwotę około 9,0 do 10,0 mln złotych

  d)     oświetlenie ulic – oszacowane łącznie na kwotę około 0,5 mln zł

   

  Właśnie te projekty zostały 15 grudnia 2011 roku, czyli 1,5 roku temu, przesłane do Urzędu Miasta celem przygotowania wstępnych metryczek inwestycyjnych. W odpowiedzi na to zapytanie w dniu 1 lutego 2012 roku dostaliśmy metryczki, w których to właśnie wskazano nam te szacunkowe kwoty.

   

  Opierając się o tą wstępną wycenę szacunkową z Urzędu Miasta radni ustalili w 17 lutego 2012 roku listę najważniejszych inwestycji, a następnie 8 marca 2012 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Dzielnicy. Udział wzięło w tych konsultacjach około 100 osób zainteresowanych. Poruszane były wszystkie tematy inwestycyjne i mieszkańcy poparli listę projektów zaproponowaną przez radnych dzielnicy.

   

  Ustalono, iż w ramach przyznanych środków realizowane będzie 5 zadań inwestycyjnych

  1)     Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych projektu wodno-kanalizacyjnego ul. Krauzego – ok. 317 tyś zł;

  2)     Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych projektu kanalizacji ulicy Zauchy i Gierdziejewskiego – ok. 250 tyś zł;

  3)     Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych projektu kanalizacji ul. Prostokątnej – ok. 220 tyś zł;

  4)     Budowa kanalizacji ulicy Gradowej, Tęczowej i Śnieżnej – ok. 990 tyś zł;

  5)     Wykonanie nawierzchni z płyt YOMB dróg gruntowych w Dzielnicy (Jachtowa, Flagowa. Lazurowa) – środki, które pozostaną po wykonaniu projektów wodno-kanalizacyjnych – ok. 351 tyś zł.

  Lista inwestycji została na koniec marca skierowana do Urzędu Miasta celem przygotowania ostatecznych metryczek inwestycji, które otrzymaliśmy 14 maja 2012r. Niezwłocznie po otrzymaniu nowych metryczek Rada Dzielnicy podjęła odpowiednie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia inwestycji

  Obecnie upływa już rok od czasu, gdy Inwestycje zostały skierowane do Urzędu Miasta

   

  Ad. 1)

  W zakresie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej ul. Krauzego otrzymaliśmy informację z Wydziału Inwestycji, iż budowa będzie realizowana przez PEWIK z własnych środków, a RD aby sfinansowała tylko wykonanie dokumentacji projektowej. W oparciu o te informacje przenieśliśmy część środków z tego projektu na projekt nr 5 – drogi YOMB. Pozostało w tym projekcie 90 tyś zł.

   

  Następnie ZDIZ zażądał wykonania koncepcji drogowej całej ulicy Krauzego, aby uniknąć problemów z przyłączeniem kolejnych inwestycji w przyszłości.

   

  Obecnie Pani Przewodnicząca Ćwiklińska podczas rozmowy z Z-cą Dyrektora PEWIKu otrzymała informację, iż PEWIK zrealizuje inwestycje, jeśli miasto wykona od razu po nawierzchnię docelową.

   

  Ad. 2)

  Podobna sytuacja jak w punkcie 1 – PEWIK ma wykonać na swój koszt budowę, my projekt.

  Sprawa nie uzgodniona z Hossą która robi nawierzchnię docelową ulicy Gierdziejewskiego – problem z wykonaniem instalacji.

  W ostatniej chwili dowiadujemy się, że mamy sfinansować realizację nawierzchni ulic wewnętrznych.

   

  Ad. 3)

  Problemy własnościowe. Dostajemy sprzeczne informacje. Wydział Inwestycji prosi o zaniechanie realizacji.

  Najprawdopodobniej trzeba będzie zaniechać inwestycji. Na etapie pierwszych i drugich metryczek nie dostaliśmy informacji o tych problemach

   

  Ad. 4)

  Realizowana – obecnie wykonywania jest dokumentacja projektowa.

   

  Ad. 5)

  W zakresie realizacji dróg z płyt YOMB ZDiZ zgłosił zastrzeżenie w przedmiocie odwodnienia wykonywanych dróg. Zarówno Rada Dzielnicy, jak i mieszkańcy, zdaje sobie sprawę, iż utwardzenie ulic nie rozwiąże wszystkich problemów mieszkańców, a jedynie wpłynie na poprawę komfortu podróżowania. Zwłaszcza, że drogi te mają mieć charakter dróg tymczasowych, do czasu wykonania nawierzchni docelowej.

   

  Ponadto Rada Dzielnicy zwróciła uwagę, iż obszar przedmiotowych ulic był w przyszłości odwadniany nawierzchniowego za pomocą koryt (tzw. rynsztoków) biegnących skrajem działek mieszkańców, które to rozwiązanie zostało zniszczone podczas doprowadzania sieci kanalizacyjno – wodociągowej prze PEWIK. Tamto prowizoryczne odwodnienie było wykonane przez mieszkańców we własnym zakresie

  Potok Wiczliński

  Rada Dzielnicy dysponuje tak szczupłymi środkami, iż nie jest w stanie wydatkować je na rozwiązania inne niż poza rozwiązaniami niezbędnymi.

   

  6.      Brak ujęcia w budżecie Miasta realizacji od lat zapowiadanych projektów inwestycyjnych, a mianowicie ulicy Kwadratowej i Okrężnej na Starym Chwarznie oraz Apollina i Izydy na Nowym Chwarznie. Ulice Apollina i Izydy jeszcze w 2007 roku zostały wprowadzone przez Komisję Gospodarki Komunalnej Rady Miasta do projektów inwestycyjnych, z uwagi na czynione szkody podczas większych opadów atmosferycznych

  7.      Przepełnione szkoły na terenie Dzielnicy

  8.      OSP Wiczlino

  9.      Konkursy Piękna Dzielnica, Gdynia po godzinach, Kultura w Dzielnicy

  10.  Motocross

  11.  Park na Chwarznie

   

  Ad 7.

  O pracach Związku Komunalnego mówił radny Stanisław Szwabski: - Zgromadzenie związku odbędzie się w czerwcu. Obecnie prowadzone prace Zarządu skupiają się na przystosowaniu gmin do nowych zasad, zgodnie z którymi prowadzona będzie gospodarka odpadami. Przede wszystkim jest to akcja informacyjno – propagandowa. Podpisaliśmy umowę z redakcją „Dziennika Bałtyckiego” na zamieszczenie 3. obszernych materiałów. Takich informacji nigdy nie jest za dużo – z takiego założenia wychodzi Zarząd związku. W sprawie tej jest wciąż wiele pytań i wątpliwości, które trzeba wyjaśniać. Przygotowywane są materiały dla szkół, w których związek prowadzi akcję informacyjno – edukacyjną. Ma to na celu dotarcie z informacją do rodziców poprzez dzieci, ale także o kształtowanie właściwych postaw.

  Sprawy bieżące związku to gospodarka odpadami niebezpiecznymi (baterie, materiały elektryczne, elektroniczne, itd.). Odbiór odbywa się w oparciu o 10 punktów zbiórki odpadów, ale też w oparciu o apteki i szkoły. Wiele lat związek współpracował z fundacją REWA zajmującą się recyklingiem baterii. Na skutek trudności rynkowych fundacja zdecydowała o rozwiązaniu umowy ze związkiem. Umowa była dla związku korzystna. Obecnie będzie się to odbywać w oparciu o szkoły, urzędy i kilka wyznaczonych miejsc dostępnych w mieście. Będziemy się starać, aby dotychczasowy standard tych usług nie ucierpiał mimo wycofania się fundacji ze współpracy.

   

  Ad 8.

  Do Prezydium RMG interpelacje nie wpłynęły.

   

  Ad 9.

  Przewodniczący St. Szwabski- każdy z Państwa otrzymał informację o harmonogramie prac komisji w związku z absolutorium. Sesja w tej sprawie odbędzie się 26 czerwca, zaś prace komisji powinny się odbyć w przedziale czasowym od 3. do 11. czerwca. Harmonogram przyjęto na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetowej.

   

  Małgorzata Balsewicz- występuję jako reprezentantka społeczności Gimnazjum Nr 4. Dziękujemy Panu Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi za szybkie i skuteczne działanie. Chodzi o sprawę związaną z „Odyseją umysłów”. Nasz kraj miał być reprezentowany przez 10 drużyn na światowych finałach w Chicago. Dzieci zostały oszukane przez biuro turystyczne, które ogłosiło upadłość. Pan Prezydent pomógł dzieciom dolecieć na miejsce. Za przykładem Pana Prezydenta poszły inne ważne osoby w Polsce. Dzieci, które miały polecieć, poleciały. W imieniu społeczności gimnazjum bardzo dziękuję Panu Prezydentowi.

   

  B. Szadziul- ekipa reprezentująca Radę Miasta Gdyni po raz trzeci zajęła drugie miejsce w regatach żeglarskich. Po raz kolejny wygrało Wejherowo.

  W niedzielę w Gdyni odbędzie się rajd samochodowy matek. Do jutra można zgłaszać ekipy. Dla dzieci matek, które będą zajęte zawodami przygotowano specjalne zajęcia.

   

  Ł. Cichowski- narasta konflikt między Miastem a środowiskiem miejskich kioskarzy, od których Miasto wymaga zrealizowania określonych inwestycji. Jako klub radnych PO staniemy w obronie tego środowiska. Wystosowaliśmy list otwarty do Pana Prezydenta. Zapraszamy do złożenia podpisów wszystkie środowiska polityczne. Radni PiS już z tego zaproszenia skorzystali, za co serdecznie dziękujemy.

  W dniu jutrzejszym, w Zespole Szkół Ekologicznych odbędzie się promocja książki o dziejach Gdyni Cisowej. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

   

  J. Miotke- 29 maja będzie międzynarodowym dniem upamiętniającym uczestników misji pokojowych, którzy z tych misji nie wrócili.

  Podziękowanie: 13 maja miała miejsce na Górnym Oksywiu uroczystość nadania imienia skwerowi. Dziękuję wszystkim, którzy to przygotowali oraz urzędnikom, dzięki którym ta uroczystość miała godny wymiar. Dziękuję radnym, którzy w tym uczestniczyli, a pozostałych proszę o branie udziału w tego typu uroczystościach.

   

  J. Zielińska- od paru tygodni uczestniczę w pracy zespołu organizującego Święto Morza. Zakładamy, że będzie to cykliczna uroczystość. Proponuję zapoznanie się z programem i uczestniczenie w tych działaniach. Rok 2013 jest rokiem wielu rocznic morskich. Zapraszam Państwa do śledzenia tego, co dzieje się w tym zakresie.

   

  M. Horała- informowałem już o rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Gdyńskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Konsultacje uległy zakończeniu. Stosunkowo niewielki był w tym udział radnych Miasta. Stworzono projekty uchwał w sprawach:

  - trybu stałych konsultacji społecznych, w tym  konsultacji budżetowych;

  - ułatwianiu przeprowadzania inicjatyw  uchwałodawczych;

  - kontroli społecznej w odniesieniu do prac Rady Miasta;

  - zwiększenia roli Rad Dzielnic w zarządzaniu miastem

  Zachęcam do zapoznania się z tymi projektami i do ich poparcia. Będziemy te projekty wnosić pod obrady Rady Miasta.

   

  Ad 10.

  T. Szemiot- w związku z doniesieniami prasowymi wnioskuję do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zajęcie się kwestią hali tenisowej przy szkole nr 23. Zanim pojawiły się te doniesienia prasowe już w tej sprawie interweniował u mnie obywatel zaniepokojony tą sprawą. Jest to więc kolejny temat dla Komisji Rewizyjnej. Być może część radnych z tego okręgu będzie chciała się w to zaangażować.

   

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Borski- 13 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczące absolutorium i wówczas podejmiemy decyzję w sprawie zgłoszonej przez radnego Szemiota.

   

  M. Horała- jakiś czas temu ze stron internetowych Miasta zniknęła baza kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Złośliwi łączą to z działalnością kongresu organizacji. Składam wniosek o przywrócenie tej strony, ponieważ jest przydatna.

   

  Ad 11.

  Termin kolejnej sesji RMG: 26 czerwca b.r.; godz. 12

   

  Ad 12.

  Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

   

  Na podstawie stenogramu zredagowała:

  Zofia Kostrzewska

   

   

   

   

  Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
  Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
  Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
  Data wytworzenia informacji: 09.05.2013
  Data udostępnienia informacji: 09.05.2013
  Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
  Data aktualizacji Czynność Osoba
  07.02.2019 11:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
  29.11.2013 13:03 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
  16.05.2013 09:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
  16.05.2013 08:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
  16.05.2013 08:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
  16.05.2013 08:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
  09.05.2013 09:38 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
  09.05.2013 08:03 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska