Usługi komunalne

1. Uchwała nr XVII/316/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2012r., poz. 1031, data ogłosz. 14.03.2012 r.

2. Uchwała nr XVIII/359/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 28.03.2012r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 1459, data ogłosz. 20.04.2012r.

3. Uchwała nr XXII/447/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 29.08.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2012 r., poz. 2865, data ogłosz. 12.09.2012r.

4.  Uchwała nr XXII/448/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 29.08.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2012 r., poz. 2864, data ogłosz. 12.09.2012r.

5. Uchwała nr XXII/449/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 29.08.2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2012 r., poz. 2863, data ogłosz. 12.09.2012r.

6. Uchwała nr XXIII/489/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 26.09.2012 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P.z 2012 r., poz. 3192, data ogłosz. 25.10.2012 r.

7. Uchwała nr XXIII/490/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 3344, data ogłosz. 25.10.2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 27.02.2012
Data udostępnienia informacji: 27.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2012 10:41 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
03.10.2012 10:37 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
18.09.2012 14:33 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
04.09.2012 10:36 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2012 10:13 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
27.02.2012 14:18 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz