Przedszkola, szkoły, żłobki

1. Uchwała nr XX/383/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 23.05.2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 2089, data ogłosz. 18.06.2012r.

2. Uchwała nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 29.08.2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o prawnieniach

publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, środków rewalidacyjno-wychowawczych.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 2821, data ogłosz. 07.09.2012r.

3. Uchwała nr XII/459/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 29.08.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni.

- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 2820, data ogłosz. 07.09.2012r.

4. Uchwała nr XXV/541/12 Rady Maista Gdyni z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Dz.Urz. W.P. z 2012 r., poz. 4480, data ogłosz. 20.12.2012r.

5. Uchwała nr XXV/542/2012 Rady Miasta Gdyni z 28.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/185/11 Rady Miasta Gdyni z 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez  przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 4481, data ogłosz. 20.12.2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 02.04.2012
Data udostępnienia informacji: 02.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2013 11:19 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
27.12.2012 11:13 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
11.12.2012 08:47 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
03.12.2012 15:19 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
30.11.2012 14:48 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
18.09.2012 15:14 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
04.09.2012 11:19 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.09.2012 11:16 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
03.07.2012 12:35 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
15.06.2012 14:31 Korekta Grażyna Mikulewicz
05.06.2012 10:39 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
02.04.2012 14:56 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz