Opieka społeczna

1. Uchwała nr XVIII/360/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 28.03.2012r. w sprawie podniesienia wysokości wysokości świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2012r., poz 1460, data ogłosz. 20.04.2012r.

2. Uchwała nr XX/384/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 23.05.2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2090, data ogłosz. 18.06.2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 23.04.2012
Data udostępnienia informacji: 23.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2012 12:33 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
05.06.2012 10:43 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.04.2012 13:36 Korekta Grażyna Mikulewicz
23.04.2012 13:34 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz