Ochrona środowiska

1 Uchwała nr XVIII/343/12 Rady Miasta Gdyni z 28.03.2012 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 1451, data ogłosz. 20.04.2012r.  

2. Uchwała nr XVIII/345/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 28.03.2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Jesion Króra Jana".
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 1453, data ogłosz. 20.04.2012r.  

3. Uchwała nr XVIII/346/12 Rady Miasta Gdyni z 28.03.2012 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Miodowej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 1546, data ogłosz. 30.04.2012r.

4. Uchwała nr XVIII/347/12 Rady Miasta Gdyni z 28.03.2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody buka pospolitego, rosnacego przy ul. Ejsymonda w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012r., poz. 1457, data ogłosz. 20.04.2012r.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 02.04.2012
Data udostępnienia informacji: 02.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2012 10:40 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.04.2012 12:38 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
02.04.2012 14:39 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
02.04.2012 13:50 Korekta Grażyna Mikulewicz
02.04.2012 13:48 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz