Gminne jednostki organizacyjne

1. Uchwała nr XVII/332/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 22 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Emigracji w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2012, poz. 1041, data ogłosz. 14.03.2012r.

2. Uchwała nr XVIII/342/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 28.03.2012r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2012r., poz. 1450, data ogłosz. 20.04.2012r.

3. Uchwała nr XIX/366/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 25.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/64/11 z dn. 2.02.2011r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. LIsieckiego "Dziadka" w Gdyni.
- poberz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 1806, data ogłosz. 21.05.2012r.

4. Uchwała nr XXI/424/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2447, data ogłosz. 16.07.2012r.

5. Uchwała nr XXI/425/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2448, data ogłosz. 16.07.2012r.

6. Uchwała nr XXI/426/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012r. zmieniająca uchwałę Nr IV/83/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2469, data ogłosz. 17.07.2012r.

7. Uchwała nr XXI/427/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/1085/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2456, data ogłosz. 17.07.2012r.

8. Uchwała nr XXI/428/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1058/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2470, data ogłosz. 17.07.2012r.

9.Uchwała nr XXI/429/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1057/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2470, data ogłosz. 17.07.2012r.

10. Uchwała nr XXI/440/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2474, data ogłosz. 17.07.2012r.

11. Uchwała nr XXI/441/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2475, data ogłosz. 17.07.2012r.

12. Uchwała nr XXI/442/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 2476, data ogłosz. 17.07.202r.

13. Uchwała nr XXII/453/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 29.08.2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2012 r., poz. 2983, data ogłosz. 25.09.2012 r.

14. Uchwała nr XXIV/515/12  Rady Miasta Gdyni z dn. 31.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni .
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r., poz. 3850, data ogłosz.29.11.2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 27.02.2012
Data udostępnienia informacji: 27.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2012 14:47 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.11.2012 14:10 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
11.10.2012 13:06 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.09.2012 11:00 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.07.2012 10:14 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
03.07.2012 14:50 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
03.07.2012 13:27 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.05.2012 08:44 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
27.04.2012 12:30 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.04.2012 11:23 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
02.04.2012 13:39 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2012 10:10 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
27.02.2012 14:25 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz