Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                 


Na podstawie art. 92 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że  w dniu 4.10.2011 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu przetargowym   na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni.       

           W postępowaniu oferty złożyło 2 wykonawców:
 
Technologie Informatyczne sp. z o.o. z Warszawy462868,68 zł
Koma Nord sp. z o.o z Gdynia614404,58 zł
 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę : 

Technologie Informatyczne sp. z o.o.
03-400 Warszawa
Ul.Jagiellońska 58/33A
cena oferty: 462868,68 zł

Uzasadnienie     
 
      W postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena. Spośród złożonych ofert najniższą cenę zaproponowała firma Technologie Informatyczne         sp. z o.o.  z Warszawy i tę ofertę uznano za najkorzystniejszą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 8 lutego 2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 24.01.2012
Data udostępnienia informacji: 27.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.01.2012 09:17 Korekta Karolina Dobrzyńska
27.01.2012 09:14 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska