Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminy Miasta Gdyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na podstawie art.50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym wybrana została oferta firmy Pomoc Drogowa, Parking Strzeżony Wacław Streng  z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 36A , 81-061, która spełnia kryteria zawarte w SIWZ.

 

Ponadto informujemy, że umowa na powyższe usługi może zostać zawarta od dnia 12.01.2012 r..

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kamrowska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2012
Data udostępnienia informacji: 13.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2012 15:18 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska