Wyniki przetargu na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktalizacji dokumentacji technicznej nieruchomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktalizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki  Gospodarczej i Nieruchomości   Urzędu Miasta Gdyni (MN.271.19.2012).
Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyborze najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktalizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki  Gospodarczej i Nieruchomości   Urzędu Miasta Gdyni (MN.271.19.2012) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EURO:

Część 1: Wykonanie inwentaryzacji oraz uaktualnianie dokumentacji technicznej budynków w dzielnicach: Śródmieście, Grabówek, Leszczynki, Działki Leśne, Wielki Kack.Złożono  10 ofert  (w tym wykluczono jednego Wykonawcę – art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wybrano ofertę złożoną przez MIKOR Regina Jaroszewicz, Kopczany 6, 16-315 Lipsk Cena oferty brutto za całą część:  42 300,00 zł.Cena jednostkowa brutto wynosi: 47,00 zł.W postępowaniu  uczestniczyli również:1. P.P.H.U Micromedia, Karol Janiak, ul. Kochanowskiego, 89-200 Szubin (wartość: 51 750,00zł).2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ARO inż. Józef Ryszard Hryniewicki, oś. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów  (wartość: 77 490,00 zł).3. JurCAD Pracownia Architektoniczna, ul. Wileńska 59/d/6, 80-215 Gdańsk  (wartość: 107 550,00 zł).4. 3D PLAN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rdestowa 43, 81-577 Gdynia  (wartość: 51 431,22 zł).5. ARKON ATELIER Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk  (wartość: 1 328 400,00 zł).6. Firma Projektowa M.W. NIEMIEC, Nadzory Budowlano-Inwestycyjne Konsultacje Techniczne, ul. Polna 2/28, 43-400 Cieszyn  (wartość: 107 100,00 zł).7. PROMABUD Firma Projektowo -Budowlano-Usługowa inż.. Maciej Ziemliński, ul. Słoneczna, 77-400 Złotów  (wartość: 109 350,00 zł).8. Zakład Usług Projektowych Bogumiła Wyłuda, ul. Emilii Hoene 2 A/5, 80-041 Gdańsk  (wartość: 134100,00 zł).Oferta  wykluczona: 1. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek, ul. Grunwaldzka 26, Starogard Gdański  (wartość: 33 000,00 zł).
Część 2: Wykonanie inwentaryzacji oraz uaktualnianie dokumentacji technicznej budynków w dzielnicach: Dąbrowa, Redłowo, Orłowo, Witomino, Wzgórze Św. Maksymiliana.Złożono 15 ofert  (w tym wykluczono jednego Wykonawcę – art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wybrano ofertę złożoną przez  MIKOR Regina Jaroszewicz, Kopczany 6, 16-315 Lipsk Cena oferty brutto za całą część:   32 400,00  zł.Cena jednostkowa brutto wynosi: 54,00  zł.W postępowaniu  uczestniczyli również:1. Violetta Binięda Pracownia Projektowa NORD- ARCHITEKCI, Krzywe Koło 18, 83-022 Suchy Dąb  (wartość: 34 842,00 zł).2. P.P.H.U Micromedia, Karol Janiak, ul. Kochanowskiego, 89-200 Szubin  (wartość: 34 500,00 zł).3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ARO inż.. Józef Ryszard Hryniewicki, oś. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów  (wartość: 72 000,00 zł).4. Architektura Aleksandra Malińska, ul. Chmielna 3T/93, 00-021 Warszawa  (wartość: 90 000,00 zł).5. JurCAD Pracownia Architektoniczna, ul. Wileńska 59/d/6, 80-215 Gdańsk  (wartość: 53 940,00 zł).6. STUDIO 4M Architekci s.c. L. Łubowska, Z. Wesołowska, ul. Kaczewska 22B/7, 81- 476 Gdynia  (wartość: 309 960,00 zł).7. 3D PLAN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rdestowa 43, 81-577 Gdynia  (wartość: 34 287,48 zł).8. ARKON ATELIER Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk  (wartość: 885 600,00 zł).9. Firma Projektowa M.W. NIEMIEC, Nadzory Budowlano-Inwestycyjne Konsultacje Techniczne, ul. Polna 2/28, 43-400 Cieszyn  (wartość: 59 400,00 zł).10. PROMABUD Firma Projektowo- Budowlano-Usługowa inż.. Maciej Ziemliński, ul. Słoneczna, 77-400 Złotów  (wartość: 92 400,00 zł)11. Zakład Usług Projektowych Bogumiła Wyłuda, ul. Emilii Hoene 2 A/5, 80-041 Gdańsk  (wartość: 38400,00 zł).12. Pracownia Projektowa KASZTEL Joanna Tucka, ul. Kasztelańska 11, Gdynia  (wartość: 103 320,00 zł).13. Pracownia Architektoniczna 3M Michał Bartłomiej Kosieradzki, ul. Częstochowska 43/6, 80-180 Gdańsk  (wartość: 39 000,00 zł).Oferta  wykluczona: 1. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek, ul. Grunwaldzka 26, Starogard Gdański  (wartość: 33 000,00 zł).
Część 3:  Wykonanie inwentaryzacji oraz uaktualnianie dokumentacji technicznej budynków w dzielnicach: Chylonia, Karwiny, Pogórze, Obłuże, Oksywie.Złożono   10 ofert  (w tym wykluczono jednego Wykonawcę – art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wybrano ofertę złożoną przez MIKOR Regina Jaroszewicz, Kopczany 6, 16-315 Lipsk Cena oferty brutto za całą część:   36 342,00 zł.Cena jednostkowa brutto wynosi:  54,00 zł.W postępowaniu  uczestniczyli również:1. P.P.H.U Micromedia, Karol Janiak, ul. Kochanowskiego, 89-200 Szubin  (wartość: 38 697,50 zł).2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ARO inż.. Józef Ryszard Hryniewicki, oś. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów  (wartość: 94 220,00 zł).3. NAP NAREW ARCHITEKT PROJEKT Michał Grabowski, Al. Piłsudzkiego 81, 18-400 Łomża  (wartość: 384 922,35 zł).4. JurCAD Pracownia Architektoniczna, ul. Wileńska 59/d/6, 80-215 Gdańsk  (wartość: 127 197,00 zł).5. 3D PLAN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rdestowa 43, 81-577 Gdynia  (wartość: 38 459,12 zł).6. ARKON ATELIER Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk  (wartość: 993 348,00 zł).7. Firma Projektowa M.W. NIEMIEC, Nadzory Budowlano-Inwestycyjne, Konsultacje Techniczne, ul. Polna 2/28, 43-400 Cieszyn  (wartość: 66 627,00 zł).8. Zakład Usług Projektowych Bogumiła Wyłuda, ul. Emilii Hoene 2 A/5, 80-041 Gdańsk  (wartość: 56 532,00 zł).Oferta  wykluczona: 1. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek, ul. Grunwaldzka 26, Starogard Gdański  (wartość: 37 015,00 zł).
Część 4: Wykonanie inwentaryzacji obiektów niemieszkalnych przeznaczonych do zbycia, dzierżawy  lub użytkowania wieczystego. Złożono   13 ofert   (w tym nie  wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty). Wybrano ofertę złożoną przez: 3D PLAN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rdestowa 43, 81-577 Gdynia Cena oferty brutto za całą część:   7 875,00 zł.Cena jednostkowa brutto wynosi:  1,05 zł.W postępowaniu  uczestniczyli również:1. Violetta Binięda Pracownia Projektowa NORD- ARCHITEKCI, Krzywe Koło 18, 83-022 Suchy Dąb  (wartość: 11 250,00 zł).2. P.P.H.U Micromedia, Karol Janiak, ul. Kochanowskiego, 89-200 Szubin  (wartość: 14 250,00 zł).3. POMIAR Mariusz Grzenkowicz, ul. Lasaka 7/25, 84-300 Lębork  (wartość: 17 250,00 zł).4. PROGRESS, mgr inż.. Janina Bancewicz, ul. Dworcowa 83/35, 10-437 Olsztyn  (wartość: 22 125,00 zł).5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ARO inż.. Józef Ryszard Hryniewicki, oś. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów  (wartość: 45 000,00 zł).6. Architektura Aleksandra Malińska, ul. Chmielna 3T/93, 00-021 Warszawa  (wartość: 37 500,00 zł).7. MIKOR Regina Jaroszewicz, Kopczany 6, 16-315 Lipsk  (wartość: 15 000,00 zł).8. JurCAD Pracownia Architektoniczna, ul. Wileńska 59/d/6, 80-215 Gdańsk  (wartość: 21 150,00 zł).9. ARKON ATELIER Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk  (wartość: 184 500,00 zł).10. Firma Projektowa M.W. NIEMIEC, Nadzory Budowlano-Inwestycyjne Konsultacje Techniczne, ul. Polna 2/28, 43-400 Cieszyn  (wartość: 45 000,00 zł).11. Zakład Usług Projektowych Bogumiła Wyłuda, ul. Emilii Hoene 2 A/5, 80-041 Gdańsk  (wartość: 18 000,00 zł).12. Pracownia Architektoniczna 3M Michał Bartłomiej Kosieradzki, ul. Częstochowska 43/6, 80-180 Gdańsk  (wartość: 9 225,00 zł).
Uzasadnienie wyboru ofert:1. Wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie w/w części dokonano na podstawie jednego kryterium: cena 100% (kryterium zawarte  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).2. W zakresie  części 1, 2 i 3  wykluczono jednego Wykonawcę - art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Wykonawca nie przedstawił w ofercie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i nie uzupełnił go na wniosek Zamawiającego – wymaganie zawarte w SIWZ jako wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu).3. W zakresie części 4 nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty.Wobec w/w czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  art. 179 do 198. Zgodnie z treścią  art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Krzysztof Duda
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Duda
Data wytworzenia informacji: 11.04.2012
Data udostępnienia informacji: 11.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2012 14:00 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
11.04.2012 13:59 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
11.04.2012 13:57 Dodanie informacji Krzysztof Duda