Wynik przetargu na dostawę jednego samochodu osobowego w 2012r

     Prezydent Miasta Gdyni
                   
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro na dostawę jednego samochodu osobowego  dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r. wybrano firmę:     PUH „ Zdunek" Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 43/45 80-717 Gdańsk Zarządzenie nr 7969/12/VI/S z dnia 25.09.2012r.
 
Oferty ważne złożyły  firmy:
 1. Motor Centrum Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 4/8 80-717 Gdańsk
    z ceną dostawy - 128000,00zł
2. PUH „ Zdunek" Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 43/45 80-717 Gdańsk
    z ceną dostawy - 111800,00zł
Ofert odrzuconych oraz wykonawców wykluczonych nie było.
Jedynym kryterium oceny po spełnieniu  warunków SIWZ była cena dostawy.
Zgodnie z treścią  art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8"  
Planowany termin podpisania umowy to: 03.10.2012 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 25.09.2012
Data udostępnienia informacji: 27.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.09.2012 10:46 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski