Wynik postępowania - przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby UMG
  MN.271.132.2011
 
 
 
Wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 193.000 € na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych  w okresie:
01.03.2012 r. - 31.05.2012 r.
 
 
PREZYDENT  MIASTA  GDYNI
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
 
w dniu 03.01.2012 roku podpisał Zarządzenie nr 4866/12/VI/S w sprawie akceptacji wyników
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na
sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego
i funkcjonowania syren alarmowych w okresie 01.03.2012 r. - 31.05.2012 r.
 
 
Zadanie nr 1, 2, 3, 4 i 5 wpłynęła jedna oferta złożona przez:
 
Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
 
a/ zadanie nr 1 - cena oferty: 84.791,20 zł brutto
b/ zadanie nr 2 - cena oferty:   8.263,76 zł brutto
c/ zadanie nr 3 - cena oferty:   6.222,94 zł brutto
d/ zadanie nr 4 - cena oferty:     162,42 zł brutto
e/ zadanie nr 5 - cena oferty:   2.029,19 zł brutto
 
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
 
Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
 
a/ zadanie nr 1 - cena oferty: 84.791,20 zł brutto
b/ zadanie nr 2 - cena oferty:   8.263,76 zł brutto
c/ zadanie nr 3 - cena oferty:   6.222,94 zł brutto
d/ zadanie nr 4 - cena oferty:     162,42 zł brutto
e/ zadanie nr 5 - cena oferty:   2.029,19 zł brutto
 
 
 
Ofert odrzuconych nie było. Żaden z wykonawców nie został wykluczony.
Umowy z wykonawcami mogą być zawarte najwcześniej w terminie: 05.01.2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 04.01.2012
Data udostępnienia informacji: 04.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2012 14:32 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
04.01.2012 12:53 Aktualizacja treści Aleksandra Borawska
04.01.2012 12:50 Dodanie informacji Aleksandra Borawska