Wynik postępowania - przetarg nieograniczony na opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG)

 MN.271.129.2011
 
 
 
Wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 € na opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni (POŚpH) wraz z budową systemu monitoringu hałasu oraz uzupełnieniem funkcjonalności informatycznego systemu mapy akustycznej oraz asystą techniczną


 
PREZYDENT  MIASTA  GDYNI
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
 
w dniu 03.01.2012 roku podpisał Zarządzenie nr 4883/12/VI/R w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni (POŚpH) wraz z budową systemu monitoringu hałasu oraz uzupełnieniem funkcjonalności informatycznego systemu mapy akustycznej oraz asystą techniczną 
 
Wpłynęła jedna oferta złożona przez:
 
Adam Naguszewski SECTEC, ul. Storczykowa 3B/12 80-177 Gdańsk
 
cena oferty: 737 016,00 złotych brutto 
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
 
Adam Naguszewski SECTEC, ul. Storczykowa 3B/12 80-177 Gdańsk
 
cena oferty: 737 016,00 złotych brutto
 
 
 
Ofert odrzuconych nie było. Żaden z wykonawców nie został wykluczony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2012
Data udostępnienia informacji: 05.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2012 13:58 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
05.01.2012 13:57 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska