wynik postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej kwoty 200.000 Euro, na wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni,  nr EZP MN.271.123.2012,

wpłynęły wymienione poniżej cztery  oferty:

1)YORK PROMOTION Beata Jasińska, ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk –cena 487. 326 zł,

2)      MCW STUDIO Jędrzej Jankowiak, al. Dębowa 10/1, 53-121 Wrocław-cena 256. 550 zł,

3)      MODEL- ART Pracownia Projektowo –Plastyczna, Bogdan Lisiecki , ul. Sporna 15/2,

   61-709 Poznań –cena 184.500 zł,

4) STANGEL PPU, Tomasz Stangel, ul. Żytnia 66, 95-100 Zgierz- cena  490.647 zł

 

Komisja uznała wszystkie oferty za ważne.

W celu potwierdzenia, że usługa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żądał  dostarczenia wraz ofertą Modelu Domu Mieszkalnego Funduszu Emerytalnego BGK, ul. 3 Maja 27-31 wykonanego w skali 1:600.

Kryteriami oceny ofert była cena –waga tego kryterium wynosiła 70% oraz szczegółowość dostarczonego modelu oceniana poprzez porównanie rzeczywistego wyglądu budynku             z modelem-waga tego kryterium wynosiła 30%.

Komisja oceniła oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w ogłoszeniu oraz SIWZ. Tabela poniżej przedstawia ilości punktów przyznanych każdej z ofert.

  

Nr oferty

wykonawca

ilość punktów wg.

 kryteriów oceny ofert

1.

YORK PROMOTION Beata Jasińska, ul Doki 1, 80-863 Gdańsk

 

2,22

2

MCW STUDIO Jędrzej Jankowiak, al. Dębowa 10/1, 53-121 Wrocław

4,02

3

MODEL –ART. Pracownia Projektowo-Plastyczna, Bogdan Lisiecki , ul. Sporna 15/2,

61-709 Poznań

 

3,8

4.

Stangel PPU, Tomasz Stangel, ul.Żytnia 66, 95-100 Zgierz

 

2,22

 

Największą ilość punktów uzyskała oferta firmy MCW STUDIO Jędrzej Jankowiak z siedzibą we Wrocławiu przy al. Dębowej 10/1.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) umowa może zostać zawarta w terminie od dnia 03.01.2013 r. 
Planowany termin zawarcia umowy 08.01.2013 r.

    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 27.12.2012
Data udostępnienia informacji: 27.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2013 09:55 Aktualizacja treści Ewa Niedziałkowska
27.12.2012 15:48 Korekta Ewa Niedziałkowska
27.12.2012 15:48 Aktualizacja treści Ewa Niedziałkowska
27.12.2012 15:45 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska