Wynik postępowania na zakup paliwa samochodowego dla UMG w latach 2012-2013.

Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 200 tyś euro na zakup paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2012-2013

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 7415/12/VI/S z dnia 31 lipca 2012 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200 tyś euro na zakup paliwa dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2012 -2013

W przetargu wzięła udział 1 firma: Shell Polska Sp z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 lok nr 7a w Warszawie
Przy wyborze wyżej wymienionej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:
1. wielkość udzielonego upustu 60%
2. dostępność sieci dystrybucyjnej 30%
3. cena oferty 10%


Komisja przetargowa uznała wyżej wymienioną ofertę za ważną.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 31.07.2012
Data udostępnienia informacji: 01.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2012 15:53 Dodanie informacji Aleksandra Borawska