wynik postępowania na ubezpieczenie budynków UMG,wyposażenia, gotówki i osób w 2013r

  Wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 € na ubezpieczenie budynków Urzędu Miasta, wyposażenia, osób i gotówki w 2013r.
Prezydent Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w dniu 27.11.2012r podpisał Zarządzenie nr 8801/12/VI/S w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na ubezpieczenie budynków UMG, wyposażenia, osób
i gotówki w 2013r
 
Wpłynęły  dwie  ważne oferty :
•1. UNIQA TU SA z siedzibą w Łodzi Przedstawiciel w Legnicy
59-220 Legnica ul. Witelona 13/1  56 755,00 zł
•2. Inter Risk TU SA  Oddział  Gdańsk ul. Jagiellońska 13  50 405,00 zł
          
Zamówienie zostało udzielone firmie : Inter Risk TU SA  Oddział  Gdańsk
ul. Jagiellońska 13 , która zaoferowała korzystniejszą cenę  polis ubezpieczeniowych.
 
Ofert odrzuconych nie było, ani żaden wykonawca nie został wykluczony

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 27.11.2012
Data udostępnienia informacji: 07.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2012 14:45 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski