Wynik postępowania na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9204/12/VI/P z dnia 18 grudnia 2012 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku.
 
W przetargu wzięły udział 2 firmy: AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk oraz POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk.
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującym kryterium oceny oferty: cena oferty brutto (waga 100 %).
 
Część A - dot. publikacji lokalnych ogłoszeń prasowych:
Oferta nr 2 - POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk
Cena oferty brutto: 121.226,20 zł
 
Część B - dot. publikacji ogólnopolskich ogłoszeń prasowych:
Oferta nr 1 - AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk
Cena oferty brutto: 169.282,51 zł
 
Za najkorzystniejszą została uznana:
- w części A oferta firmy POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk. Była to jedyna oferta na tę część zamówienia. Firma zaproponowała korzystną cenę.
- w części B oferta firmy AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk, wydawcy „Gazety Wyborczej". Była to jedyna oferta na tę część zamówienia. Firma zaproponowała korzystną cenę.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ umowy mogą zostać zawarte w terminie od dnia 27.12.2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 21.12.2012
Data udostępnienia informacji: 21.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2012 17:27 Aktualizacja treści Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
21.12.2012 17:14 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz