Wynik postępowania na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2013 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9205/12/VI/P z dnia 19 grudnia 2012 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2013 roku.
 
W przetargu wzięły udział 3 firmy: Drukarnia WL, Leszek Wojtczuk z Gdańska, Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa oraz firma Labelpoland.com sp. z o.o. z Sopotu.
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:
1.      cena oferty brutto (waga 70 %)
2.      ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" (waga 30 %).
 
Oferta nr 1 - Drukarnia WL, Leszek Wojtczuk z Gdańska, ul. Elbląska 68C
1.      Cena oferty brutto - 753.300,00 zł (35,67 pkt)
2.      Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" - 27,14 pkt
Razem: 62,81 pkt
 
Oferta nr 2 - Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa, ul. Kwiatowa 11
1.      Cena oferty brutto - 383.850,00 zł (70 pkt)
2.      Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" - 25,14 pkt
Razem: 95,14 pkt
 
Oferta nr 3 - Labelpoland.com Sp. z o.o. z Sopotu, ul. Kościuszki 61,
1.      Cena oferty brutto - 417.850 zł (64,30 pkt)
2.      Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" - 28,43 pkt
Razem: 92,73 pkt
 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 - Zakładów Graficznych im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa, która spełniła wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwięcej punktów. „Ratusze" wydrukowane przez tę firmę cechowała dobra ostrość druku i jakość odwzorowania kolorów oraz poprawna obróbka introligatorska.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) umowa może zostać zawarta w terminie od dnia 27.12.2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 21.12.2012
Data udostępnienia informacji: 21.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2012 17:49 Aktualizacja treści Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
21.12.2012 17:35 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz