Wynik postępowania na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w 2012 r.

Gdynia 18.06.2012

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ UMUNDUROWANIA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ W GDYNI
W 2012R.


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr. 6768/12/VI/S z dnia 05.06.2012 akceptuje się wynik postępowania EZP MN.274.41.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni w 2012r.

Ważne oferty złożyły firmy:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne HERO COLLECTION
ul. Rydzynska 10 Poznań 61-436
- kwota brutto 105 809,60
2. TSM Trójmiejski Salon Mundurowy ul. Żwirowa 4 Reda 84-240
- kwota brutto 101 908,00
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TOMAG
ul. Kopernika 55Gdynia 81-411
- kwota brutto 110 122,00
4. Centrala Zaopatrzenia Mundurowego INTERMAG ul. Braniewska 10
Bydgoszcz 85-708
- kwota brutto 134 628,32


Zamówienie zostało udzielone firmie TSM Trójmiejski Salon Mundurowy ul. Żwirowa 4 Reda 84-240 , która zaoferowała najniższą cenę
- 101 908,00 zł brutto


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 05.06.2012
Data udostępnienia informacji: 18.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2012 14:54 Dodanie informacji Aleksandra Borawska