Wynik postępowania - na dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2012 r.Gdynia, dnia 18.01.2012r


Wynik postępowania nr MN.271.146.2011 prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 193 000 euro na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r


Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r poz. 759 z późn. zm. w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MN.271.146.2011 na dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2012r wybrana została oferta firmy P.H.U. SAMFIX - PAPIER Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova S.J. 80-416 Gdańsk Al. Gen. Hallera 132 , która zaoferowała najniższą cenę 150.731,11 zł brutto.

Ważne oferty złożyły firmy:

1. PARTNER XXI-PIKSp.z o.o.ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz - 216.846,42 zł brutto
2 F.H." Macro" Sp.z o.o 80-171 Gdańsk ul. Schuberta 1A - 154.637,85 zł brutto
3. PHU SAMFIX - PAPIER S.J. 80-416 Gdańsk ul.Gen. Hallera 132 - 150.731,11 zł brutto
4. LYRECO POLSKA S.A. 05-806 Komorów ul.Sokołowska 33,Sokołów-272.917,73 zł brutto

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 4991/2012/VI/S z dnia 17 stycznia 2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 17.01.2012
Data udostępnienia informacji: 19.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2012 14:31 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
19.01.2012 14:29 Dodanie informacji Aleksandra Borawska