Wynik postępowania dotyczącego napraw samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2012r

   
ZAWIADOMIENIE
 
o wyniku postępowania na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej
w 2012 roku
 
 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5092 /12/VI/S z dn. 24.01.2012  akceptuje
 się wynik postępowania MN.271.148.2011 przeprowadzonego w trybie zapytania
 o cenę na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2012r
 
Ważne ofert złożyły : część A
1. PHU „ Hemar „ Chwaszczyno ul. Ogrodowa 3                 1822,78
2. Auto Serwis Gdynia ul. Staffa 9D/38                        1688,37
3. PHU „ Zdunek" Gdynia ul. Morska 517A                1277,73
4. Dell Serwis Godart Gdynia ul. Białostocka 5            717,37
5. Auto Car Gdynia ul. Chwarznieńska  170C              2016,32
          
Ważne ofert złożyły : część B
1. PHU „ Hemar „ Chwaszczyno ul. Ogrodowa 3                 2075,00
2. Auto Serwis Gdynia ul. Staffa 9D/38                        1826,00
3. Plichta Gdynia ul. Morska 80                                   4690,25
4. Dell Serwis Godart Gdynia ul. Białostocka 5            657,03
5. Auto Car Gdynia ul. Chwarznieńska  170C              1874,80     
 
Ważne ofert złożyły : częśćC
1. PHU „ Hemar „ Chwaszczyno ul. Ogrodowa 3                 3572,00
2. Auto Serwis Gdynia ul. Staffa 9D/38                        3255,00
3. Plichta Gdynia ul. Morska 80                                   6519,92
4. Dell Serwis Godart Gdynia ul. Białostocka 5            554,32
5. Auto Car Gdynia ul. Chwarznieńska  170C              2885,00     
 
 
Zamówienie zostało udzielone firmie Dell Servis Godart
Gdynia ul. Białostocka 5, która zaoferowała najniższą cenę w części A, B, C .
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 24.01.2012
Data udostępnienia informacji: 30.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2012 11:08 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski