Wynik oceny spełniania warunków udziału w postepowaniuZawiadomienie o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu       

     
Na podstawie art. 51 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam,  że  w dniu 23 października 2012 Zamawiający dokonał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i na dostawę, instalacja i wdrożenie platformy elektronicznej do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawę i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy,  realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”.

W postępowaniu wnioski złożyło 15 wykonawców:

Nazwa i adres wykonawcy  Liczba
formularzy
przyjętych przy
ocenie
 Przyznana
liczba
punktów
 LTC Sp. z o.o, ul. Narutowicza 2, Wieluń 800 100,00
 TBD-Polska SA, Al..Jana Pawła II 190, Kraków 554 69,25
 MADKOM SA, Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia 450 56,25
 MIS SA., ul Berenta 35, Wrocław 102 12,75
 UNIZETO Technologies SA,
ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin
 100 12,50
 PASSUS Sp. z o.o., ul.Wiktorska 63, Warszawa 96 12,00
 SYGNITY SA, Al..Jerozolimskie 180, Warszawa 80 10,00
 Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp.z o.o,
 ul.Heweliusza 11, Gdańsk
 60 7,50
 SYSTEM 2000 Przedsiębiorstwo Rozwoju i Innowacji
Sp. zo.o. , ul.Mazowiecka 12, Warszawa
 60 7,50
 ESAPROJEKT Sp. z o.o. ul.Długa 1-3, Chorzów 60 7,50
 DML Sp.z o.o ul.Mazowiecka 12/33, Warszawa 60 7,50
 COMARCH SA, Al..Jana Pawła II, Kraków 60 7,50
 CA Consulting SA, Al..Jerozolimskie 81, Warszawa 60 7,50
 AMG.net SA, ul.Łąkowa 29, Łódź 60 7,50
 E-STUDIO SOFTWARE Nowakowska i Mędrek Sp.j,
ul.Mełgiewska 2, Lublin
 wykluczony wykluczony  Na podstawie art. 24, ust.2, pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę: E-STUDIO SOFTWARE Nowakowska i Mędrek Sp.j, ul.Mełgiewska 2, Lublin

 


Do składania ofert w postępowaniu zostaną zaproszeni następujący wykonawcy:


1. LTC Sp. z o.o, ul. Narutowicza 2, Wieluń

2. TBD-Polska SA, Al..Jana Pawła II 190, Kraków
3. MADKOM SA, Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia
4. MIS SA., ul Berenta 35, Wrocław
5. UNIZETO Technologies SA, ul. Królowej Korony Polskiej 21, SzczecinUzasadnienie        Warunkiem udziału w postępowaniu było wykonanie przez wykonawcę składającego wniosek przynajmniej jednej dostawy, połączonej z instalacją i wdrożeniem, elektronicznej platformy do obsługi formularzy elektronicznych o wartości minimum 300 tys. zł netto. Dostawa musiała spełniać następujące warunki:

1.      W ramach dostawy musiała być dostarczona, zainstalowana i wdrożona elektroniczna skrzynka podawcza;

2.      Platforma musi być zintegrowana z ePUAP lub równoważnym brokerem;

3.      W ramach dostawy wykonawca wdrożył na platformie co najmniej 60 formularzy opartych na standardach XML,XSD,XSLT i składających się z warstwy prezentacji, logiki i warstwy danych;

 
Wykonawca E-STUDIO SOFTWARE Nowakowska i Mędrek Sp.j, pomimo wezwania o uzupełnienie dokumentów, nie wykazał, że w ramach dostaw wdrożył wymagane 60 formularzy. W związku z tym nie spełnił warunku udziału w postępowaniu i został z niego wykluczony na podstawie art. 24, ust.2, pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych. 


Wykonawców:

1. SYSTEM 2000 Przedsiębiorstwo Rozwoju i Innowacji Sp. zo.o. , ul.Mazowiecka 12, Warszawa

2. ESAPROJEKT Sp. z o.o. ul.Długa 1-3, Chorzów
3. DML Sp.z o.o ul.Mazowiecka 12/33, Warszawa
4. COMARCH SA, Al..Jana Pawła II, Kraków
5. CA Consulting SA, Al..Jerozolimskie 81, Warszawa
6. AMG.net SA, ul.Łąkowa 29, Łódź

Zamawiający wezwał do uzupełnienia wykazu wykonanych dostaw. Po uzupełnieniu dokumentów Zamawiający uznał, że wymienieni wykonawcy spełnili warunek udziału w postępowaniu jednak przy ocenie punktowej wziął pod uwagę wyłącznie liczbę formularzy warunkującą udział w postępowaniu, czyli 60, niezależnie od liczby wskazanej w uzupełnionym dokumencie.  Przyjmując takie podejście Zamawiający brał pod uwagę art.7 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 marca 2012 (sygn akt KIO 350/12, KIO 357/12).  Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

stopka UE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2012
Data udostępnienia informacji: 25.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2012 10:19 Korekta Karolina Dobrzyńska
25.10.2012 09:41 Korekta Karolina Dobrzyńska
25.10.2012 09:24 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska