Wymnik postępowania Montaż i demontaż elementów identyfikacji wizualnej Miasta Gdyni oraz wykonywanie transparentów z nadrukiem


Zarządzeniem nr 4934/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.01.2012 r. zaakceptowany został wynik postępowania przetargu nieograniczonego na "Montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej Miasta Gdyni oraz wykonywanie transparentów/banerów z nadrukiem na potrzeby imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2012 roku". 
Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na część A i część B.
Część A
Montaż i demontaż elementów identyfikacji Miasta Gdyni podczas imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2012 roku
Część B
Wykonywanie transparentów z nadrukiem podczas imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2012 roku.

Dopuszczono złożenie ofert na część A i B lub część A albo B.

A terminie wskazanym w SIWZ do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 lutego 24 wpłynęły 3 oferty.

Na część A i B zostały złożone następujące oferty cenowe brutto

Lp.

Nazwa oferenta

Wartość oferty na część A

Wartość oferty na część B

1

B-52 Sp. z o.o. z Gdańska

86 942,20

44 444,00

2

SMILE REPREZENT Michał Kuśnierz z Gdyni

85 600,00

3

JANTOM- Druk Wielkoformatowy Janusz Wisłocki Choroszcz

30 498,00


W dniu 07.12.2011 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej. Na mocy par. 87 ust. 1 PZP do firmy JANTOM – Druk Wielkoformatowy Janusz Wisłocki z Choroszczy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na część B zwrócono się pisemnie z prośbą o wyjaśnienie oferty. Z uwagi na odległość siedziby Zleceniobiorcy od siedziby Zleceniodawcy istniało istotne zagrożenie, że nie zostanie dotrzymany 24 godzinny termin realizacji zlecenia. Po złożeniu wyjaśnień przez tą firmę postanowiono ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 PZP z uwagi na niezgodność oferty z SIWZ. Firma JANTOM potwierdziła, że złożona oferta nie uwzględnia wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.


Na część A postępowania został zatwierdzony wybór wykonawcy – SMILE REPREZENT z siedzibą w Gdyni, na część B – B-52 Sp. z o.o. z Gdańska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 11.01.2012
Data udostępnienia informacji: 11.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2012 14:27 Aktualizacja treści Joanna Pawlus
11.01.2012 14:26 Dodanie informacji Joanna Pawlus