Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej               5 000 000 € na wykonanie zadania: „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską".


Zarządzeniem nr 8583/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.11.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej    5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 2 537 503,86 zł złożonej przez Firmę Budowlano - Drogową „MTM" S.A., ul. Hutnicza 35,                81-061 Gdynia, KRS nr 0000023405, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

W postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 € na wykonanie roboty budowlanej: „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską" ofertę złożyło 5 wykonawców.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8101/12/VI/U z dnia 02.10.2012r.: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 2%, okres wykonania 3%.
Złożone oferty:
Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia,
1. cena brutto                        - 2 537 503,86 zł            9,47 pkt
2. okres wykonania                - 22 tygodnie                  0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy                  0,06 pkt
                                                                         RAZEM  9,83 pkt

Oferta nr 2 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk,
1. cena brutto                        - 2 960 683,12 zł             7,88 pkt
2. okres wykonania                - 25 tygodni                     0,12 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy                   0,14 pkt
                                                                          RAZEM  8,14 pkt

Oferta nr 3 -SKANSKAS.A. , ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa, do korespondencji: ul. Budowlanych 1, 80-298 Gdańsk,
1. cena brutto                        - 3 785 713,76 zł             4,78 pkt
2. okres wykonania                - 33 tygodnie                   0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 40 miesięcy                   0,06 pkt
                                                                          RAZEM  4,84 pkt

Oferta nr 4 - STRABAG Sp. z o.o. Oddział Północny, ul. Witomińska 2, 81-311 Gdynia
1. cena brutto                        - 2 528 874,53zł              9,50 pkt
2. okres wykonania                - 27 tygodni                     0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy                   0,06 pkt
                                                                          RAZEM  9,56 pkt

Oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD -KAN -GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy
1. cena brutto                        - 3 661 710,00zł              5,24 pkt
2. okres wykonania                - 24 tygodnie                   0,18 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy                   0,06 pkt
                                                                          RAZEM  5,48 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano-Drogową „MTM" S.A w Gdyni, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Maria _Plotka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Plotka
Data wytworzenia informacji: 15.11.2012
Data udostępnienia informacji: 15.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2012 11:16 Korekta Maria Plotka
15.11.2012 11:15 Korekta Maria Plotka
15.11.2012 11:14 Korekta Maria Plotka
15.11.2012 11:12 Korekta Maria Plotka
15.11.2012 11:10 Korekta Maria Plotka
15.11.2012 11:08 Dodanie informacji Maria Plotka