Rozbiórka budynków przy ul. Żukowskiej w Gdyni

UIR.271.1.36.2012.AS.1172

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych:
 „Rozbiórka budynków przy ul. Żukowskiej w Gdyni".

               Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9016/12/VI/U z dnia 11.12.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.12.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbiórka budynków przy ul. Żukowskiej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 2 z ceną ryczałtową brutto: 55 193,89 zł brutto złożonej przez Pana Franciszka Bergańskiego, właściciela firmy FB-JELCZ Franciszek Bergański z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Polna 45 działającej na podstawie wpisu do CEIDG.

Do upływu terminu składania złożono 8 ofert:

Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KSK „COLOSEUM" Katarzyna Kiedrowska, ul. Uczniowska 10, 84-242 Kębłowo:
cena: 59 058,47 zł brutto;

Oferta nr 02 - FB-JELCZ Franciszek Bergański, ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno:

cena: 55 193,89 zł brutto;

Oferta nr 03 - P.H.U. TOM, Plac Cukrowni 6, 83-130 Pelplin:

cena: 55 227,00 zł brutto;

Oferta nr 04 - Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dolna 23, 84-230 Rumia:

cena: 74 957,84 zł brutto;

Oferta nr 05 - OKRÓJ Zdzisław Okrój, Barwik, ul. Słoneczna 8, 83-305 Pomieczyno:

cena: 79 362,00 zł brutto;

Oferta nr 06 - ZWAR-BUD Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 4, 80-180 Gdańsk:
cena: 69 776,33 zł brutto;

Oferta nr 07 - Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o., ul Handlowa 8, 80-554 Gdańsk:

cena: 86 087,44 zł brutto;

Oferta nr 08 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia

cena: 92 283,95 zł brutto;


Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8690/12/VI/U z dnia 20.11.2012r.: cena oferty brutto 100 %


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Pana Franciszka Bergańskiego, właściciela firmy FB-JELCZ Franciszek Bergański z siedzibą w Chwaszczynie, która zaoferowała najniższa cenę.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.2 pkt.3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż nie odrzucono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 18.12.2012
Data udostępnienia informacji: 18.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2012 15:33 zamieszczenie ogłoszenia o wyn Anna Stankiewicz