Remont i docieplenie dachu, rozbiórka nadbudówki oraz likwidacja świetlików dachowych budynku NZOZ

MBI.271.2.7.2012.DW                                                                         Gdynia, 29.08.2012r

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na robotę budowlaną „Remont i docieplenie dachu, rozbiórka nadbudówki oraz likwidacja świetlików dachowych budynku dzierżawionego przez NZOZ Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „Śródmieście” w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44”.

 

 

 

            Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni informuje, że Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 7643/12/VI/M z dnia 28.08.2012r. zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 20.08.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 5.000.000 euro na robotę budowlaną: „Remont i docieplenie dachu, rozbiórka nadbudówki oraz likwidacja świetlików dachowych budynku dzierżawionego przez NZOZ Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „Śródmieście” w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44” oraz wybór oferty Przedsiębiorstwa Usług Instalacyjno-Dekarskich Witold Labuda, 84-200 Wejherowo, ul. Pokoju 3, NIP 588-115-82-28, z  ceną brutto – 138.006,42 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta ww. Wykonawcy, która spełnia warunki określone  w SIWZ

 

Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Winiarz
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 30.08.2012
Data udostępnienia informacji: 30.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2012 11:16 Dodanie informacji Gabriela Grabda