przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektów

                                                                                                                                                                        Gdynia, dnia 28.11.2012 r.
MN.271.111.2012  
                                                                            
 

Wynik postępowania

przetargu nieograniczonego na dostawę A. sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizowanego projektu „Odkryj moje możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,  B. sprzętu komputerowego w ramach projektu „Good goverance and cooperation- response to common challanges in public finance” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Litewsko-Polsko-Rosyjskiego Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) oraz C. sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych- „Cyfrowa szkoła”. 

Zarządzeniem Nr 8835/12/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.11.2012 r. zaakceptowany został wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego. 

1. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:    
    
1) firma ATRASYS  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 140, złożyła ofertę tylko na Część A  zamówienia z ceną 250.811,76 zł;       
  
2) firma Image Recording Solutions Pomorze Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 32/90 złożyła ofertę na wszystkie części zamówienia:        

- Część A z ceną 323.880,22 zł        
- Część B z ceną 9.534,96 zł        
- Część C z ceną 332.494,01 zł. 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.    

  2.Zatwierdzono wybór najkorzystniejszej oferty:        
- na Część A, firmy ATRASYS  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 140 z ceną 250.811,76 zł;       
- na Część C, firmy Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 32/90 z ceną 332.494,01 zł.     

3. Unieważnione zostało postępowanie w Części B zamówienia, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Mariola Majkowska
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Majkowska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2012
Data udostępnienia informacji: 29.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2012 12:34 Korekta Mariola Majkowska
29.11.2012 12:28 Dodanie informacji Mariola Majkowska