Opracowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej miasta Gdyni

Informacja o wyniku konkursu na „Opracowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej miasta Gdyni" ogłoszonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8177/12/VI/M z dnia 9.10.2012,
nr EZP.MN. 271.98.2012


W terminie składania prac konkursowych wskazanym w Regulaminie Konkursu wpłynęło 13 prac konkursowych, które podlegały ocenie Sądu Konkursowego do dnia 14 grudnia 2012, zgodnie z kryteriami oceny prac konkursowych zawartymi w pkt 11 Regulaminu Konkursu. Żadna z prac konkursowych nie spełniła oczekiwań organizatora konkursu. Działając na podstawie zapisu punktu 13.1 Regulaminu Konkursu, oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9179/12/VI/M z dnia 18 grudnia 2012 organizator postanowił nie przyznać nagrody i konkurs uznać za nierozstrzygnięty. Zgodnie z art. 124 ustawy PZP skutkuje to unieważnieniem konkursu.

Złożone prace konkursowe w ocenie Sądu Konkursowego nie spełniły założeń organizatora konkursu. Zabrakło oryginalnych kreacji wyróżniających się nowatorstwem, niepowtarzalnością i jednocześnie skutecznych rozwiązań, które miały zapewnić realizację założonych celów kampanii. Większość prac prezentowała szablonowe rozwiązania, niewyróżniające kampanii Gdyni na tle innych. Proponowane hasła, zestawy narzędzi marketingowych nie gwarantowały należytej komunikacji i dotarcia do grup docelowych, a przedstawione kreacje nie zaskoczyły oryginalnością, przedstawiały niską wartość artystyczną. Kilka prac konkursowych wyróżniło się na tle pozostałych. Zawierały ciekawe rozwiązania m.in w warstwie graficznej lub w zakresie działań ambientowych, ale w ocenie Sądu Konkursowego żadna z prac nie prezentowała trafnych, oryginalnych, niestandardowych rozwiązań i jednocześnie wysokiej wartości artystycznej, atrakcyjnej kreacji kampanii, co zdecydowało o nieprzyznaniu nagrody w konkursie i unieważnieniu postępowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2012
Data udostępnienia informacji: 20.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2012 10:55 Korekta Beata Sikorska
20.12.2012 14:48 Aktualizacja treści Beata Sikorska
20.12.2012 14:47 Dodanie informacji Beata Sikorska