Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych

EZP nr MN.271.76.2012                                         Gdynia 03.10.2012
                                                              
 Ogłoszenie o wyniku postępowania o  udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 EURO na obsługę bankową budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.  


Działając na podstawie art.92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 poz.759 z 2010 r. z późń.zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia nr 8109/12/VI/K  Prezydenta Miasta Gdyni, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego EZP nr MN.271.76.2012 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro na usługę obsługa bankowa budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym  wziął udział jeden oferent  i zatwierdza się wybór :

 
NORDEA BANK POLSKA S.A.  
ul.Kielecka 2
81-303 Gdynia 

Przy wyborze wyżej wymienionej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:
-        opłata ryczałtowa za obsługę bankową – 70%
-        oprocentowanie środków na rachunkach – 20%
-        oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 10%. 


Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

                                                                                            

                                                                                             

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 02.10.2012
Data udostępnienia informacji: 04.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2012 09:20 Korekta Barbara Iwaniak
04.10.2012 09:18 Korekta Barbara Iwaniak
04.10.2012 09:14 Dodanie informacji Barbara Iwaniak