Modernizacja węzła ciepłowniczego c.o. i c.w.u w budynku ZS Nr13 oraz budowa dwufunkcyjnego węzła ciplnego w Przedszkolu Nr 6 w Gdyni

OGŁOSZENIE

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na robotę budowlaną „Modernizacja węzła ciepłowniczego C.O. i C.W.U. w budynku Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Chwaszczyńskiej 26 oraz budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego w Przedszkolu nr 6 przy ul. Chwaszczyńskiej 28 w Gdyni”.

 

 

 

            Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni informuje, że Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 7425/12/VI/M z dnia 31.07.2012r. zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 27.07.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 5.000.000 euro na robotę budowlaną: „Modernizacja węzła ciepłowniczego C.O. i C.W.U. w budynku Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Chwaszczyńskiej 26 oraz budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego w Przedszkolu nr 6 przy ul. Chwaszczyńskiej 28 w Gdyni” oraz wybór oferty Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „CENTRALGAZ” Szymaniak Andrzej, 81-601 Gdynia, ul. Okrężna 56/1 – z ceną 193.407,44 zł brutto, jako najniższą.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 niżej wymienione oferty spełniające warunki określone w SIWZ:

01  ALPAT sp. j., 81-603 Gdynia, ul. Promienna 1A -  z ceną  212.478,57 zł brutto.

02  Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „CENTRALGAZ” Szymaniak Andrzej, 81-601 Gdynia, ul. Okrężna 56/1 - z  ceną  193.407,44 zł brutto.

 

W postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona i żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 03.08.2012
Data udostępnienia informacji: 03.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2012 10:19 Dodanie informacji Gabriela Grabda