Dzierżawa łączy transmisji danych - wynik postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty              

    
Na podstawie art. 92 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że  w dniu 12.06.2012 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty    w postępowaniu przetargowym   na dzierżawę  łączy transmisji danych.        

        
  W postępowaniu oferty złożyło 3 wykonawców:


Netia SA

ul. Poleczki 13                                  02-822 Warszawa499 773,60
Multimedia Polska SAul. T. Wendy 7/9                                  81-341 Gdynia236 160,00
Limes Internet Communication  s.c.ul. Racławicka 5                                   81-737 Sopot741 247,20

  
 Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę :

Multimedia Polska SA
ul. T. Wendy 7/9 
81-341 Gdynia 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 12.06.2012
Data udostępnienia informacji: 14.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2012 11:34 Korekta Karolina Dobrzyńska
14.06.2012 11:34 Korekta Karolina Dobrzyńska
14.06.2012 11:28 Korekta Karolina Dobrzyńska
14.06.2012 11:26 Korekta Karolina Dobrzyńska
14.06.2012 11:22 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska