Dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.


ZAWIADOMIENIE

O wyniku postępowania na dostawę środków czystości dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r.


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5294/12/V/S z dnia 07.02.2012r
Akceptuje się wynik postępowania MN.SA.271.6.2012 prowadzonego w trybie zapytania
o cenę na dostawę środków czystości dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r.

Ważne oferty złożyły firmy:
1. Natural Cezary Szajrych Al.Grunwaldzka 303 Gdańsk 80-314
- kwota brutto 68 984,63 zł
2. Opak PPH Trakt Świętego Wojciecha 3/11 Gdańsk 80-044
- kwota brutto 101 892,00 zł
3. Pol- Zet Druk Zbigniew Polanowski Al. Solidarności 1 Gdynia 81-336
- kwota brutto 135 145 ,58 zł
4. Arkan Wojciecha Wasylewicz ul. Goplańska 132 Gdańsk 80-178
- kwota brutto 76 295,30 zł
5. Merkury Alicja Klecor ul. Pucka 28 Gdynia 81-036
- kwota brutto 73 400,36 zł
6. Interchem S.A ul. Chwaszczyńska 151E Gdynia 81-571
- kwota brutto 98 667,57 zł

Zamówienie zostało udzielone firmie Natural Cezary Szajrych Al. Grunwaldzka 303
Gdańsk 80-314, która zaoferowała najniższą cenę 68 984,63 zł brutto


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 07.02.2012
Data udostępnienia informacji: 09.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2012 14:15 Dodanie informacji Aleksandra Borawska