Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r


Gdynia, dnia 10.02.2012r

Wynik postępowania nr MN.271.9.2012 prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 200 000 euro na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r


Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r poz. 759 z późn. zm. w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MN.271.9.2012 na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w 2012r wybrana została oferta firmy LYRECO POLSKA S.A. 05-806 Komorów, ul. Sokołowska 33 Sokołów, która zaoferowała najniższą cenę 133.688,25 zł brutto.

Ważne oferty złożyły firmy:

1. PARTNER XXI-PIKSp.z o.o.ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz - 142.488,15 zł brutto
2 F.H." Macro" Sp.z o.o 80-171 Gdańsk ul. Schuberta 1A - 140.169,65 zł brutto
3. PHU SAMFIX - PAPIER S.J. 80-416 Gdańsk ul.Gen. Hallera 132 - 138.118,35 zł brutto
4. LYRECO POLSKA S.A. 05-806 Komorów ul.Sokołowska 33,Sokołów-133.688,25 zł brutto

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 5250/2012/VI/S z dnia 07 lutego 2012r.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 07.02.2012
Data udostępnienia informacji: 16.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2012 10:37 Dodanie informacji Aleksandra Borawska