Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona”

UIR.271.1.4.2012.AS.373                                                                               
Gdynia, dnia 25.04.2012r.                                                                 OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn:
„Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.04.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.04.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 614 921,01 zł złożonej przez firmę: Firmę Budowlano-Drogową „MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, KRS nr 0000023405.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5686/12/VI/U z dnia 13.03.2012r.: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 2%, okres wykonania 3%.
Oferta nr 1 - Firmy Budowlano-Drogowej „MTM" S.A 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 614 921,01 zł 9,44 pkt
2. okres wykonania - 45 dni kalendarzowych 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,80 pkt

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia:
1. cena brutto - 1 039 965,00 zł 2,84 pkt
2. okres wykonania - 120 dni kalendarzowych 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 2,90 pkt

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo „ABT" Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 76/78, 80-533 Gdańsk:
1. cena brutto - 615 847,19 zł 9,43 pkt
2. okres wykonania - 61 dni kalendarzowych 0,16 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,79 pkt

Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:
1. cena brutto - 611 310,00 zł 9,50 pkt
2. okres wykonania - 54 dni kalendarzowych 0,22 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,78 pktNajkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano-Drogową „MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 27.04.2012
Data udostępnienia informacji: 27.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2012 10:37 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
27.04.2012 10:34 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
27.04.2012 10:31 Dodanie informacji Anna Stankiewicz