Budowa gróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni

UIR.271.1.1. 2012.AS

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych:
„Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".

Zarządzeniem Nr 8099/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.10.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.09.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 5 946 846,49 zł złożonej przez firmę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, KRS nr 0000054588.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4972/12/VI/U z dnia 17.01.2012r.: cena oferty brutto 93 %, okres udzielonej gwarancji 2%, okres wykonania 5%.

Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A , ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 7 183 680,80 zł 7, 37 pkt
2. okres wykonania - 34 tygodni 0,15 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 7,58 pkt


Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia:
1. cena brutto - 7 377 764,34 zł 7,06 pkt
2. okres wykonania - 37 tygodni 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 7,12 pkt

Oferta nr 3 - Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 7 211 873,99 zł 7,32 pkt
2. okres wykonania - 32 tygodni 0,25 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 7,63 pkt

Oferta nr 4 - STRABAG Sp. z o.o, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:
1. cena brutto - 5 946 846,49 zł 9,30 pkt
2. okres wykonania - 27 tygodni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,86 pkt

Oferta nr 5 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o, ul.Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
1. cena brutto - 7 298 862,09 zł 7,19 pkt
2. okres wykonania - 34 tygodni 0,15 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 7,54 pkt

Oferta nr 6 - Konsorcjum MOTA-ENGIL&ELTOR, Ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
1. cena brutto - 7 393 059,96 zł 7,04 pkt
2. okres wykonania - 37 tygodni 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 7,24 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 4 złożona przez firmę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, KRS nr 0000054588., z którą zostanie podpisana umowa na roboty budowlane.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.2 pkt.3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż nie odrzucono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.10.2012
Data udostępnienia informacji: 05.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2012 15:18 zamieszczenie ogłoszenia o wyn Anna Stankiewicz