Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni-nadzór inwestorski


UIR.271.1.19.2012.933

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanyc pn:
„Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 03.10.2012r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto 61 500,00 zł złożonej przez Pana Przemysława Marszałkowskiego, właściciela firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino, działającej na podstawie wpisu do CEIDG, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 7679/12/VI/U z dnia 04.09.2012r.: cena oferty brutto 100 %.

Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert:
Oferta nr 01 - DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa:
cena brutto: 88 510,80 zł

Oferta nr 02 - Polski Rejestr Statków S.A., Al. Generała Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk:
cena brutto: 131 600,00 zł
Oferta nr 03 - Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów:
cena brutto: 112 990,00 zł

Oferta nr 04 - Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa:
cena brutto: 153 750,00 zł

Oferta nr 05- Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino:
cena brutto: 61 500,00 zł

Oferta nr 06 - Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk:
cena brutto: 157 440,00 zł

Oferta nr 07 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 84 624,00 zł

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 05 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie, która zaoferowała najniższa cenę.


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 10.10.2012
Data udostępnienia informacji: 10.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2012 15:35 zamieszczenie ogłoszenia Anna Stankiewicz