XVI Sesja Rady Miasta z dn. 25 stycznia 2012 r.

PORZĄDEK OBRAD
XVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
25 stycznia 2012 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM 


1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:

4.1   nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 46 (Andrzej Kołodziej), zobacz projekt,
4.2   nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 47 (Irena Muszkiewicz-Herok), zobacz projekt,
4.3   nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 48 (Ryszard Matyka), zobacz projekt,
4.4   przekraczających zwykły zarząd zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,
4.5   zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 162A, zobacz projekt,
4.6   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 151-155, zobacz projekt,
4.7   ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku, zobacz projekt,
4.8   skargi pana Wojciecha Gołębiowskiego, zobacz projekt,
4.9   o wspieraniu i szczególnej ochronie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz rzemiosła na terenie Miasta Gdyni, zobacz projekt,

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Leszczynki,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.  


Aneks do porządku obrad
XVI sesji Rady Miasta Gdyni
25 stycznia 2012 r.

  Projekty uchwał w sprawach: 

 1.      zmiany uchwały nr XX/499/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Gdynia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży; zobacz projekt,
 2.      utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Emigracji w Gdyni; zobacz projekt,
 3.      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 25; zobacz projekt,
 4.      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Dembińskiego; zobacz projekt
 5.      zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ulicy Świętojańskiej/róg 10-Lutego, zobacz projekt
1.                   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.01.2012
Data udostępnienia informacji: 12.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2012 10:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.01.2012 09:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.01.2012 09:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.01.2012 12:26 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.01.2012 08:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.01.2012 08:47 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska