Transport i komunikacja

1. Uchwała nr IV/65/11 Rady Miasta Gdyni z 2 lutego 2011 rokuw sprawie: zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Sopotu.
- pobierz uchwałę (format pdf)

2. Uchwała nr V/78/11 Rady Miasta Gdyni z 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta Gdyni z dn. 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z dnia 4.04.2011 r. Nr 36, poz. 825

3. Uchwała nr V/79/11 Rady Miasta Gdyni z 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z dn. 26.04.2011 r., Nr 46, poz. 1073.

4. Uchwała nr V/80/11 Rady Miasta Gdyni z 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
- pobierz uchwałę (format doc)
Dz.U.W.P. z dnia 4.04.2011 r. Nr 36, poz. 826

5. Uchwała nr VII/140/11 Rady Miasta Gdyni z 27 kwietnia 2011 r.w sprawie zmiany uchwały VI/132/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z dn. 12.05.2011 r., Nr 54, poz. 1250.

6. Uchwała nr IX/176/11 Rady Miasta Gdyni z 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały VI/132/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z dn. 23.08.2011 r., Nr 103, poz. 2075.

7. Uchwała nr XIV/263/11 Rady Miasta Gdyni z dn. 23.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich.
- pobierz uchwałę (format pdf)
- pobierz załącznik (format pdf) 
 Dz.Urz. W.P. z 27.12.2011 r., Nr 175, poz. 4145.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 23.02.2011
Data udostępnienia informacji: 23.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2011 10:06 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
29.11.2011 12:14 Korekta Grażyna Mikulewicz
29.11.2011 12:13 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.09.2011 14:49 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
13.09.2011 12:02 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.09.2011 10:16 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
07.09.2011 13:04 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.05.2011 12:02 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
04.05.2011 12:30 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
11.03.2011 11:23 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
11.03.2011 11:18 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
11.03.2011 11:15 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
23.02.2011 10:00 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska