Pomoc społeczna

1. Zarządzenie nr 850/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31.
- pobierz zarządzenie (format pdf)
Dz.U.W.P. z dnia 21.03.2011 r. Nr 31, poz. 686


2. Zarządzenie nr 1253/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni.
- pobierz zarządzenie (format pdf)
Dz.U.W.P z dn. 26.04.2011 r., Nr 46, poz. 1088.

3. Zarządzenie nr 1376/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie okreslenia sredniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni.
- pobierz zarządzenie (format pdf)
Dz.U.W.P. z dn. 18.05.2011 r., Nr 58, poz. 1318.

4. Zarządzenie nr 1651/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia sredniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
- pobierz zarządzenie (format pdf)
Dz.U.W.P. z dn. 12.05.2011 r., Nr 54, poz. 1249.

5.Uchwała nr XV/293/11 Rady Miasta Gdyni z dn. 21.12.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2012 r. poz. 232.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 21.03.2011
Data udostępnienia informacji: 10.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2012 11:34 Korekta Grażyna Mikulewicz
20.01.2012 11:16 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
28.12.2011 09:22 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.09.2011 09:52 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
10.05.2011 12:56 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
10.05.2011 12:52 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
10.05.2011 12:46 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
10.05.2011 12:20 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
10.05.2011 12:17 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska