Nazwy ulic, placów i skwerów

1. Uchwała nr IX/161/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: nadania nazwy „Rondo Izabeli Jarugi – Nowackiej” skrzyŜowaniu ulic Polskiej i Rotterdamskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z dn. 26.08.2011r., Nr 105, poz. 2119

2. Uchwała nr XI/208/11 Rady Miasta Gdyni z 24 sierpnia 2011 roku w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic (rondu) w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
- pobierz załącznik (format pdf) 
Dz.Urz.W.P. z dn. 20.10.2011 r. Nr 135, poz. 2744

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 07.09.2011
Data udostępnienia informacji: 07.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2011 10:58 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
13.09.2011 10:11 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
09.09.2011 14:12 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
07.09.2011 10:50 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz