Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR

UIR.271.1.11.2011.EW                                                                        Gdynia, dnia 02.12.2011r

                                                        OGŁOSZENIE O WYNIKU 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej   4 845 000 € na wykonanie zadania ,,Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”.Zarządzeniem Prezydenta  Miasta Gdyni z dnia 02.12.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 24.10.2011r  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej   4 845 000 € na wykonanie zadania ,,Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 133 762 500,00 zł złożonej przez firmę Qumak – Sekom S.A., 00-807 Warszawa,  Al. Jerozolimskie 94, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  przedsiębiorców pod nr 00000194455, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.Wykonawcy złożyli oferty:

Nr 01. Cena oferty 159 832 001,94 zł brutto

Konsorcjum:                                                                             

1. UTI TRAFFIC MANAGEMENT SA ,

    Sektor 2, Rumunia , ul. Cernauti 27b, parter pokój nr 1 i 2 –LIDER Konsorcjum

     Bukareszt RO10896332

2. UTI GRUP SA, Sektor 2,  Rumunia,  ul. Cernauti 27C, Bukareszt RO12695122

3. GRUPA UTI Polska sp. z o.o. , 00-074 Warszawa ul. Trębacka 4

4. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. , 04-051 Warszawa ul. Poligonowa 30

 

Nr 02. Cena oferty 187 872 754,58 zł brutto

Asseco Poland S.A. , 35-322 Rzeszów,  ul. Olchowa 14

 

Nr 03.   Cena oferty 138 929 753,37 zł brutto

Sprint S.A., 10-062 Olsztyn ul. Jagiellończyka 26

 

Nr 04. Cena oferty 133 762 500,00 zł brutto

Qumak – Sekom S.A., 00-807 Warszawa,  Al. Jerozolimskie 94

 

Nr 05. Cena oferty 245 697 420,00 zł brutto

Konsorcjum:

1. ATREM S.A. Złotniki , ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las  - LIDER Konsorcjum

2. PBG S.A. Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo – partner 

Nr 06. Cena oferty  239 071 668,30 zł brutto

Konsorcjum:

1. WASKO S.A. – LIDER KonsorcjumUl. Berbeckiego 6, 44 -100 Gliwice

2. Gertrude S.A.E.M., 33000 BORDEAUX, 9 rue de Segur

 

Nr 07. Cena oferty 225 268 063,41 zł brutto

1. Alcatel - Lucent Polska Sp. z o.o., 02-697 Warszawa ul.W. Rzymowskiego 53

2. INDRA SISTEMAS S.A., Avenida de Bruselas 35, 28108 Alcobendas , Madryt Hiszpania

3. Mirabel Investments Sp. z o.o., 02-697 Warszawa ul.W. Rzymowskiego 53

Investments Sp. z o.o., 02-697 Warszawa ul.W. Rzymowskiego 53

 Oferty oceniane były wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2548/11/V/U  z dnia 28.06.2011r - cena oferty brutto - 100% oraz wg warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. Najkorzystniejszą jest oferta nr 04 złożona przez firmę Qumak – Sekom S.A., 00-807 Warszawa,  Al. Jerozolimskie 94, która zaoferowała najniższą cenę brutto. 

Jednocześnie zgodnie z Art.169 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zamówienie publiczne podlega kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu  przed zawarciem umowy.

Zamawiający informuje iż zgodnie z Art. 171 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po otrzymaniu informacji o wyniku kontroli uprzedniej przeprowadzonej Prezesa Urzędu zamówień publicznych. 

TRISTAR - ogłoszenie o wyniku z dnia 02.12.2011r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

stopka TRISTAR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 02.12.2011
Data udostępnienia informacji: 02.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2016 14:11 LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENI Dominika Wojtunik
02.12.2011 16:14 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka
02.12.2011 15:55 Korekta Elżbieta _Wójcicka
02.12.2011 15:54 odblokowanie Elżbieta _Wójcicka
02.12.2011 15:21 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka