Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na dostawę programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego.

logo

                                                                                                                                                                   Gdynia, 07.12.2011r.  
nr sprawy: MN.271.131.2011
 
Zawiadomienie o  wynikach przetargu nieograniczonego  poniżej 193 000 euro na dostawę programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach realizowanego projektu „Odkryj moje możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   
                                       
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 4445/11/V/O z dnia 06.12.2011r. zatwierdzono wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na dostawę programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego w ramach realizowanego projektu „Odkryj moje możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych przeprowadzonego w dniu 02. 12.2011r.
W postępowaniu złożono:
2 oferty na część 1 zamówienia:
1.Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-298, ul. Słowackiego 175 na kwotę 107 679,49 zł brutto
2. „Kladrew” Szymon Klamann z siedziba w Kartuzach 83-300, ul. 3 Maja 17/6 na kwotę 122 858,55 zł brutto
oraz 1 ofertę na część 2 zamówienia:
1.Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-298, ul. Słowackiego 175 na kwotę 292 336,28 zł brutto. 
Najkorzystniejszą ofertę na część 1 zamówienia spełniającą wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia  z najniższą ceną brutto 107 679,49 zł złożyła firma:
            Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-298, ul. Słowackiego 175.
Jedyną ofertę na część 2 zamówienia spełniającą wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia z ceną 292 336,28 zł złożyła firma: 
           Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-298, ul. Słowackiego 175
.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 08.12.2011
Data udostępnienia informacji: 08.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.12.2011 09:52 Korekta Michalina Siemińska
08.12.2011 09:46 Dodanie informacji Michalina Siemińska