Wynik przetargu na wynajem pięciu samochodów osobowych dla UMG w 2012r

   
   Prezydent Miasta Gdyni
                   
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na wynajem pięciu samochodów osobowych  dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r.
 
Ofertę ważną złożyły dwie firmy:
1. Stanpol Sp. z o.o. ul. Szczecińska 28/5 77-300 Człuchów, z ceną oferty
    134400,00 zł brutto,
2. Kineo Sp. z o.o. 02-577 Warszawa Al. Niepodległości 124 ceną oferty      
    97047,00 zł brutto.
Firma „Stanpol" za cenę oferty otrzymała 50,55pkt a za dodatkowe wyposażenie 30,00pkt łącznie 80,55pkt.
Firma „Kineo" za cenę oferty otrzymała 70,00pkt a za dodatkowe wyposażenie 25pkt łącznie 95,00pkt.
Zamówienie zostało udzielone wykonawcy firmie „Kineo" Sp.z o.o.  Al. Niepodległości 124 02-577 Warszawa , która  w bilansie punktów ceny i dodatkowego wyposażenia otrzymała 95punktów. (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni  nr 4714/11/VI/S)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 20.12.2011
Data udostępnienia informacji: 22.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2011 10:54 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski