Wynik przetargu na wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.

OGŁOSZENIE
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1890/11/VI/M z dnia 10.05.2011r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.04.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Legionów 27 w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
TWARDY Sp. z o.o. z siedzibą: 62-307 Borzykowo ul. Wrzesińska 78, z ceną brutto - 1 513 056,16 zł., która była najniższa spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.
Poza w/w ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły niżej wymienione oferty:
Oferta nr 01:
 THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., 64-920 Piła ul. Walki Młodych 78a - z ceną brutto 1 940 772,92 zł;
Oferta nr 02:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz
81-206 Gdynia ul. Morska 147 - z ceną brutto 1 593 313,17 zł;
Ofertanr 03:
 „AGBUD" Tomasz Górecki
Zalesie 28B, 62-513 Krzymów - z ceną brutto 1 715 805,68 zł;
Oferta nr 05:
 Konsorcjum:
● Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W.B. Beata Romanowska
Wola Bobrowa 51, 21-411 Wojcieszków
● MB MAX Sp. z o.o.
00-161 Warszawa ul. Anielewicza 11 m.27 - z ceną brutto 1 527 748,85 zł;
Oferta nr 06:
 „ELEWACJE" S.A.
ul. Kościuszki 2A, 80-451 Gdańsk - z ceną brutto 1 831 024,23 zł.
Kryterium oceny ofert: cena 100%. Żadna oferta nie została odrzucona. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 13.05.2011
Data udostępnienia informacji: 13.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2011 11:22 Dodanie informacji Gabriela Grabda