Wynik przetargu na wykonanie kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gdyni.

OGŁOSZENIE

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1884/11/VI/M z dnia 10.05.2011r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.04.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 39 przy ul. Adm. Unruga 88a w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
TWARDY Sp. z o.o. z siedzibą: 62-307 Borzykowo ul. Wrzesińska 78, z ceną brutto - 1 636 567,40 zł., która była najniższa spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.
Poza w/w ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły niżej wymienione oferty: 
oferta nr 01 :
THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., 64-920 Piła ul. Walki Młodych 78a - z ceną brutto 1 818 363,13 zł;
oferta nr 02:
 Konsorcjum:
● Firma Remontowo-Budowlana „KRUPA" Stanisław Krupa
81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13
● TYSAND Sp. j. J. Krawczykiewicz, K. Rzewuski
80-339 Gdańsk ul. Grunwaldzka 585A/7,
84-217 Szemud ul. Wejherowska 19 - z ceną brutto 2 032 564,08 zł;
oferta nr 03:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz
81-206 Gdynia ul. Morska 147 - z ceną brutto 1 923 423,99 zł;
oferta nr 04:
 „AGBUD" Tomasz Górecki
Zalesie 28B, 62-513 Krzymów - z ceną brutto 1 756 429,80 zł;
oferta nr 06:
 Konsorcjum:
● Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W.B. Beata Romanowska
Wola Bobrowa 51, 21-411 Wojcieszków
● MB MAX Sp. z o.o.
00-161 Warszawa ul. Anielewicza 11 m.27 - z ceną brutto 1 942 441,60 zł;
oferta nr 07:
 „ELEWACJE" S.A.
ul. Kościuszki 2A, 80-451 Gdańsk - z ceną brutto 1 856 751,65 zł;
oferta nr 08:
 Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno-Budowlanych „BUDREM" Roman Rybak
84-242 Luzino ul. Krótka 1 - z ceną brutto  2 174 502,79 zł;
oferta nr 09:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DACHBUD" wł. Marian Formella
81-601 Gdynia ul. Afrodyty11 - z ceną brutto 1 717 958,48 zł;

Kryterium oceny ofert: cena 100%. Żadna oferta nie została odrzucona. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 13.05.2011
Data udostępnienia informacji: 13.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2011 10:37 Dodanie informacji Gabriela Grabda