Wynik przetargu na wykonanie kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 35 w Gdyni.

OGŁOSZENIE

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1885/11/VI/M z dnia 10.05.2011r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.04.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
Zakład Usługowo-Handlowy „SŁAW-BUD" Sławomir Strzałkowski, Owadów 93, 26-631 Jastrzębia, z ceną brutto - 933 215,23 zł., która była najniższa spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.
Poza w/w ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły niżej wymienione oferty:
Oferta nr 02:
 THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., 64-920 Piła ul. Walki Młodych 78a - z ceną brutto 1 021 467,53 zł; 
Oferta nr 03:
 Konsorcjum:
● Firma Remontowo-Budowlana „KRUPA" Stanisław Krupa
81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13
● TYSAND Sp. j. J. Krawczykiewicz, K. Rzewuski
80-339 Gdańsk ul. Grunwaldzka 585A/7,
84-217 Szemud ul. Wejherowska 19 - z ceną brutto 1 371 274,62 zł;
Oferta nr 04:
 „AGBUD" Tomasz Górecki
Zalesie 28B, 62-513 Krzymów - z ceną brutto 1 135 603,43 zł;
Oferta nr 05:
 TWARDY Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 78, 62-307 Borzykowo - z ceną brutto 1 022 941,86 zł;
Oferta nr 06:
 Konsorcjum:
● Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W.B. Beata Romanowska
Wola Bobrowa 51, 21-411 Wojcieszków
● MB MAX Sp. z o.o.
00-161 Warszawa ul. Anielewicza 11 m.27 - z ceną brutto 1 215 492,51 zł;
Oferta nr 07:
 „ELEWACJE" S.A.
ul. Kościuszki 2A, 80-451 Gdańsk - z ceną brutto 1 277 834,91 zł;
Oferta nr 08:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DACHBUD" wł. Marian Formella
81-601 Gdynia ul. Afrodyty 11 - z ceną brutto 1 145 537,62 zł;
Ofertanr 09:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz
81-206 Gdynia ul. Morska 147 - z ceną brutto 1 149 485,80 zł;

Kryterium oceny ofert: cena 100%. Żadna oferta nie została odrzucona. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 13.05.2011
Data udostępnienia informacji: 13.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2011 10:52 Dodanie informacji Gabriela Grabda