Wynik przetargu na wykonanie kompleksowej termomodernizacji Gimnazjum Nr 1 w Gdyni.

OGŁOSZENIE

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1891/11/VI/M z dnia 10.05.2011r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.04.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 1 przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
Konsorcjum:
● Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W.B. Beata Romanowska
Wola Bobrowa 51, 21- 411 Wojcieszków
● MB MAX Sp. z o.o.
00-161 Warszawa ul. Anielewicza 11 m.27, z ceną brutto - 1 466 625,90zł., która była najniższa spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.
Poza w/w ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły niżej wymienione oferty:
Oferta nr 01:
 THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., 64-920 Piła ul. Walki Młodych 78a - z ceną brutto 1 666 871,46 zł;
Oferta nr 02:
 Konsorcjum:
● Firma Remontowo-Budowlana „KRUPA" Stanisław Krupa
81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13
● TYSAND Sp. j. J. Krawczykiewicz, K. Rzewuski
80-339 Gdańsk ul. Grunwaldzka 585A/7,
84-217 Szemud ul. Wejherowska 19 - z ceną brutto 1 761 652,43 zł;
Oferta nr 03:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz
81-206 Gdynia ul. Morska 147 - z ceną brutto 1 708 144,96 zł;
Oferta nr 04:
 Firma Handlowo-Usługowa KAMARO s.c. T. Tomanik, P. Paszkowicz  81-817 Sopot ul. Malczewskiego 4 - z ceną brutto                       1 797 439,87zł.

Kryterium oceny ofert: cena 100%. Żadna oferta nie została odrzucona. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 13.05.2011
Data udostępnienia informacji: 13.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2011 11:06 Dodanie informacji Gabriela Grabda