Wynik przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót: termomodernizacjia czterech szkół w Gdyn


Ogłoszenie

o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 193.000 euro na wykonanie usługi: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych, obejmujących kompleksową termomodernizację czterech szkół na terenie Gdyni".

Zarządzeniem Nr 1705/11/VI/M z dnia 19 kwietnia 2011r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 11.04.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 193.000 euro na wykonanie usługi „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych, obejmujących kompleksową termomodernizację czterech szkół na terenie Gdyni" oraz wybór oferty Firmy Usługowej „AS'POL" Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek ul. Pucka 9, 84-240 Reda jako najkorzystniejszej z ceną brutto 54.612,00 zł, która była najniższa, spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

Oferty były oceniane wg. kryterium : cena oferty brutto-100%.
W wyznaczonym terminie, poza ww. ofertą wpłynęło 5 niżej wymienione ofert:
1 PROJ-BUD" mgr inż. Franciszek Gontarz - kwota brutto : 98.400,00 zł
Os. 1000-lecia 3/9
83-400 Kościerzyna
2 POI Sp z o.o. - kwota brutto : 87.887,19 zł
ul. Szeroka 1
88-100 Inowrocław
3 POWIERNICTWO KORDEK - kwota brutto : 63.960,00 zł
Biuro Obsługi Budownictwa
Stanisław Kordek
ul. Gdańska 47/31
84-230 Rumia
4 Nadzory Budowlane - kwota brutto: 67.650,00 zł
inż. Eugeniusz Gryczewski
ul. Szkolna 34
84-239 Bolszewo
5 Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest-Wybrzeże" Sp. z o.o. - kwota brutto : 57.800,00 zł
ul. Łużycka 3B
81- 537 Gdynia.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 05.05.2011
Data udostępnienia informacji: 05.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2011 14:17 Dodanie informacji Gabriela Grabda