Wynik postepowanianr MN.271.120.2011 na dostawę dwóch samochodów osobowych dla UMG w 2011


Prezydent Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
tel. (058) 66-88-679, fax. (058) 66 88 662

informuje, że w postępowaniu nr MN.271.120.2011 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na dostawę dwóch samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r. wybrano firmę: PUH Zdunek Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 43/45 80-717 Gdańsk (zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 4143/11/VI/S z dnia 15.11.2011r).

Oferty ważne złożyły firmy:

1. PUH Zdunek Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 43/45 80-717 Gdańsk z ceną oferty 182800,00 zł brutto.
Ofert odrzuconych oraz wykonawców wykluczonych nie było.
Jedynym kryterium oceny po spełnieniu warunków SIWZ była cena dostawy.
Zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8"
Planowany termin podpisania umowy to: 21.11.2011 roku.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.11.2011
Data udostępnienia informacji: 16.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2011 14:33 Aktualizacja treści Andrzej Ciupalski
16.11.2011 14:18 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski